Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 юли 2012 г.

Киберпрестъпност: гражданите на ЕС са загрижени за сигурността на личната информация и на плащанията онлайн

Ново проучване на Евробарометър показва, че потребителите на интернет са силно загрижени за сигурността в кибернетичното пространство: 89 % избягват да разкриват лична информация онлайн, а 74 % смятат, че рискът да станат жертви на престъпления в кибернетичното пространство се е увеличил през изминалата година.

12 % от потребителите на интернет в ЕС вече са пострадали от онлайн измами, а 8 % са станали жертва на кражба на самоличност. Въпреки това 53 % не са променили нито една от своите онлайн пароли през изминалата година.

Тъй като все повече хора се възползват от всички възможности, които предлага интернет, и от цифровата икономика, не е изненадващо, че сигурността на личната информация и на плащанията онлайн е сред основните ни тревоги. Изненадващото обаче е, че едва половината от европейците предприемат ефективни мерки, за да се защитят от престъпления в кибернетичното пространство“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по въпросите на вътрешните работи.

Проучването, в което са участвали 27 000 души в държавите—членки на ЕС, показва силна зависимост между информираността относно рисковете, свързани с престъпленията в кибернетичното пространство, и чувството за по-голяма сигурност онлайн. Мнозинството от тези, които се чувстват сигурни, когато ползват онлайн банкиране или пазаруват онлайн, заявяват, че са добре информирани относно киберпрестъпността.

„Не трябва да позволяваме на киберпрестъпниците да ни пречат да използваме интернет. Колкото повече знаем за рисковете и за това как да се защитим, толкова по-добре ще можем да живеем в онлайн пространството“, заяви Сесилия Малмстрьом.

Други ключови данни от проучването:

  • 53 % от потребителите на интернет заявяват, че купуват стоки или използват услуги онлайн, 52 % използват социални мрежи, 48 % — онлайн банкиране, а 20 % продават стоки или услуги;

  • 29 % не се чувстват сигурни в способността си да използват интернет за онлайн банкиране или за пазаруване онлайн;

  • 59 % смятат, че не са добре информирани относно рисковете от киберпрестъпността;

  • 40 % са загрижени, че някой може да вземе или да злоупотреби с личните им данни, а 38 % заявяват, че са загрижени за сигурността на плащанията онлайн.

През март тази година Комисията предложи създаването на Европейски център по киберпрестъпност през 2013 г., за да се защитят европейските граждани и предприятията от нарастващите кибернетични заплахи. Европейският център по киберпрестъпност (IP/12/317 и MEMO/12/221) ще се съсредоточи върху престъпните дейности онлайн, извършвани от организирани престъпни групи, и по-специално върху атаки, насочени към онлайн банкирането и други финансови дейности, извършвани онлайн. Центърът ще се стреми да подобри защитата на създадените в социалните мрежи профили срещу престъпно проникване и да предостави информация и анализ на националните правоприлагащи органи. Това ще им позволи да помогнат за борбата срещу кражбата на онлайн самоличност, сексуалната експлоатация и злоупотреби с деца онлайн и кибернетични атаки, засягащи ключови инфраструктури и информационни системи в Европа.

Центърът ще започне да функционира през януари догодина. В напреднала фаза е създаването на центъра в централата на Европол в Хага, което включва изграждане на лаборатория за киберпрестъпност, откриването на 30 работни места и установяването на връзка с държави членки, които ще изпратят експерти в центъра. През изминалите месеци Европол увеличи значително практическата си подкрепа за разследванията на киберпрестъпления в държавите членки. В рамките на изграждането на центъра бяха установени контакти с национални правоприлагащи звена за борба с киберпрестъпността, както и с представители на частния сектор, занимаващи се с кибернетична сигурност и борба с вирусите в кибернетичното пространство.

През септември 2010 г. Европейската комисия представи предложение за директива за борба с новите престъпления в кибернетичното пространство, като например широкомащабните кибернетични атаки. В него се посочват конкретни мерки като криминализиране на създаването и продажбата на злонамерен софтуер и подобряване на европейското полицейско сътрудничество. Предложението има за цел да направи по-ефикасна реакцията на Европа по отношение на причинените от кибернетични атаки смущения и да въведе нови утежняващи обстоятелства и по-тежки наказателни санкции. Това ще спомогне за по-ефективната борба с нарастващата заплаха и с извършването на мащабни атаки срещу информационни системи.

В допълнение към тези мерки е време ЕС да изгради по-мащабна визия за това как може да се засили сигурността в кибернетичното пространство. С оглед на това Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) изготвят в момента Европейска стратегия за сигурност в кибернетичното пространство. Установяването на цялостен подход към сигурността в кибернетичното пространство ще изисква участието не само на държавните органи, но и на частния сектор, който притежава и управлява голяма част от кибернетичните инфраструктури. В стратегията ще трябва да се обърне внимание на различни сфери на политиката, които могат да бъдат засегнати негативно от рискове и заплахи, свързани с кибернетичната сигурност. Тя ще включва мерки, които са насочени, наред с други неща, към защита на инфраструктурата и към престъпленията в кибернетичното пространство, както и външни аспекти като ролята на киберпространството в демократичните движения и способността за изграждане на капацитет в трети държави.

Полезни връзки

Цялото проучване на Евробарометър за престъпленията в кибернетичното пространство и резултатите за всяка държава—членка на ЕС:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar