Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL RO

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Notranji trg: Komisija sprejela ukrepe za izvajanje poenostavljenih predpisov EU o združitvah in delitvah v šestih državah

Bruselj, 26. januarja 2012 – Evropska komisija je danes sprejela ukrepe za zagotovitev, da bo pet držav članic (Ciper, Italija, Romunija, Slovenija in Španija) uresničilo svojo obveznost in izvajalo poenostavljene predpise o združitvah in delitvah. Komisija je izrazila skrb, da teh pet članic ni izpolnilo svojih zavez na podlagi direktive glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev (2009/109/EU). Rok za začetek izvajanja zadevnih predpisov je bil 30. junij 2011. Poleg tega je Komisija od Združenega kraljestva zahtevala, naj začne izvajati tiste dele direktive, ki jih do zdaj ni. Cilj direktive je poenostaviti zahteve o poročanju in objavljanju načrtov v primeru združitev in delitev. Če se direktiva ne bo v celoti izvajala v vseh državah članicah, podjetja ne bodo imela koristi od zmanjšanih upravnih bremen, kot jih je dosegla direktiva. Za dosego tega cilja je potrebno pravočasno in pravilno izvajanje direktive.

Zahteva, ki jo je Komisija naslovila na zadevne države članice, ima obliko „obrazloženega mnenja“. Če se nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo zadovoljivo odzvali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Kakšen je namen zadevnega predpisa EU?

Namen direktive je zmanjšati upravna bremena za evropske javne družbe z omejeno odgovornostjo na področju združitev in delitev. To naj bi dosegli:

  • z zmanjšanjem zahtev za poročanje za podjetja, zlasti če se delničarji odločijo, da določena poročila niso potrebna in niso v okviru t.i. poenostavljenih združitev in delitev med matičnimi družbami in njihovimi podružnicami;

  • z zmanjšanjem dvojnega poročanja, kadar zahteve za poročanje izhajajo tudi iz drugih predpisov EU; ter

  • z uvedbo možnosti, da podjetja uporabijo medmrežje in elektronsko pošto za objavo načrtov za združitev oziroma delitev ter da delničarjem zagotovijo potrebno dokumentacijo.

V kolikšni meri države članice ne spoštujejo tega predpisa?

Medtem ko je večina držav članic v celoti izvedla direktivo, pet članic (Ciper, Italija, Romunija, Slovenija in Španija) še ni uvedlo vseh njenih določb.

V primeru Združenega kraljestva se direktiva ne izvaja v Gibraltarju.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm.

Najnovejše informacije o postopkih za ugotavljanje kršitev v vseh državah članicah:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.

Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/42

Kontakta:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894


Side Bar