Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL SL

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Piața internă: Comisia ia măsuri pentru a asigura punerea în aplicare în șase țări a normelor simplificate ale UE privind fuziunile și divizările

Bruxelles, 26 ianuarie 2012 – Astăzi, Comisia Europeană a luat măsuri pentru a garanta că cinci state membre (Cipru, Italia, România, Slovenia și Spania) își respectă obligația de a pune în aplicare norme simplificate privind fuziunile și divizările. Comisia este îngrijorată în legătură cu faptul că cele cinci state membre nu au reușit să își îndeplinească angajamentele impuse de directiva referitoare la cerințele simplificate de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și al divizărilor (2009/109/UE). Termenul de punere în aplicare a normelor în cauză a expirat la 30 iunie 2011. De asemenea, Comisia a solicitat Regatului Unit să pună în aplicare acele părți din directivă rămase neimplementate. Scopul directivei este de a simplifica cerințele privind raportarea și publicarea proiectelor de fuziune sau de divizare. Dacă directiva nu este pusă în aplicare integral în toate statele membre, întreprinderile nu se pot bucura de beneficiile reducerii sarcinii administrative, aduse de directivă. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară punerea în aplicare corectă și la timp a directivei.

Solicitarea adresată de Comisie statelor membre în cauză ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător din partea autorităților naționale în termen de două luni, Comisia poate deferi cazul Curții Europene de Justiție.

Care este scopul reglementării acestui domeniu la nivelul UE?

Directiva urmărește să reducă sarcina administrativă suportată de întreprinderile publice cu răspundere limitată din Europa în domeniul fuziunilor și divizărilor, prin:

  • reducerea cerințelor de raportare impuse întreprinderilor, în special în cazurile în care acționarii decid că anumite rapoarte nu sunt necesare și în contextul fuziunilor și divizărilor așa-zis simplificate între societăți-mamă și filialele acestora;

  • reducerea dublei raportări în cazurile în care cerințele de raportare rezultă și din alte norme UE; precum și

  • introducerea posibilității ca întreprinderile să utilizeze Internetul și poșta electronică pentru a publica proiectele de fuziune sau de divizare și pentru a oferi acționarilor documentația necesară.

În ce mod încalcă statele membre această normă?

Deși majoritatea statelor membre au pus în aplicare integral prevederile directivei, în cinci state membre - Cipru, Italia, România, Slovenia, Spania – niciuna dintre prevederile directivei nu a fost încă implementată.

În cazul Regatului Unit, directiva nu a fost pusă în aplicare în Gibraltar.

Informații suplimentare

http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

Cele mai recente informații legate de acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor referitoare la toate statele membre:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Pentru mai multe informații referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/42

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar