Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

V Bruslju, 6. julija 2012

SuperAlp! 6: trajnostno potovanje čez Alpe

1 500 km dolgo potovanje čez Alpe z namenom opozoriti na območja, kjer se izvajajo projekti EU iz programa LIFE, ter na edinstvene značilnosti goratega osrčja Evrope, se začne v Sloveniji in se nadaljuje prek Avstrije, Italije in Francije do cilja v mestu Grenoble. To je šesto potovanje SuperAlp!: trajnostno potovanje čez Alpe, ki ga organizira Stalni sekretariat Alpske konvencije.

Od 4. do 11.  julija bo skupina novinarjev iz večjih časopisnih hiš in mednarodnih medijev iz Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Nepala, Romunije, Slovenije, Švice in Združenega kraljestva potovala čez Alpe od vzhoda proti zahodu z različnimi prevoznimi sredstvi kot alternativam za osebne avtomobile: z vlakom, avtobusom, kolesom in seveda peš. Eden izmed ciljev potovanja SuperAlp! je sporočiti javnosti, da je po Alpah mogoče potovati z javnim prevozom.

V središču potovanja 2012 je obisk osmih projektov LIFE – enega v Sloveniji, dveh v Avstriji, treh v Italiji in dveh v Franciji – ki so osredotočeni na različne teme, od ponovne naselitve medvedov do ohranjanja vodnih ekosistemov.

To posebno potovanje poteka v sodelovanju z GD Evropske komisije za okolje, da bi proslavili 20. obletnico direktive o habitatih in programa LIFE, ki sta bila sprejeta za zaščito najbolj ogroženih vrst in habitatov v Evropi. Na podlagi direktive o habitatih je bilo vzpostavljeno največje svetovno omrežje zavarovanih območij — Natura 2000 — ki zajema več kot 26 000 območij v vseh 27 državah članicah in pokriva skoraj 18 % ozemlja EU. To edinstveno omrežje je bilo razvito s finančno pomočjo iz programa LIFE.

Izzivi globalizacije močno vplivajo na alpski lok, in da bi se uspešno soočili z njimi, je potrebno usklajeno ukrepanje na nacionalnih ozemljih, ki jih pokriva. Namen Alpske konvencije, mednarodne pogodbe, ki je bila podpisana leta 1991 med osmimi alpskimi državami in Evropsko skupnostjo, je spodbujati dejavno sodelovanje za zagotovitev trajnostnega razvoja Alp in za zaščito interesov prebivalcev alpskih območij. Direktivi EU o ptičih in habitatih ter instrument LIFE zagotavljajo osnovno podporo za ohranitev narave v Alpah ter so ključno orodje za zagotovitev, da trajnostni družbenogospodarski razvoj poteka vzporedno z varovanjem in obnavljanjem dragocene alpske biotske raznovrstnosti.

Več informacij:

Direktiva EU o ptičih:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Direktiva EU o habitatih:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontakta:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar