Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. júla 2012

SuperAlp! 6 – udržateľný prechod cez Alpy

SuperAlp! 6 je 1 500 km dlhá cesta cez Alpy, ktorej cieľom je poukázať na lokality projektov LIFE, ktoré financuje EÚ, ako aj na jedinečný ráz hornatého srdca Európy. Začiatok cesty je v Slovinsku a trasa vedie cez Rakúsko, Taliansko a Francúzsko a končí sa v meste Grenoble. Tento rok sa program SuperAlp! koná po šiesty raz: ide o udržateľný prechod cez Alpy, ktorý organizuje stály sekretariát Alpského dohovoru.

V období 4. až 11. júla bude skupina novinárov z najznámejších novín a medzinárodných médií z Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Nepálu, Rumunska, Slovinska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva cestovať cez Alpy od východu k západu, a to rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré predstavujú alternatívu k osobnému automobilu: vlakom, autobusom, na bicykli a samozrejme pešo. Jedným z cieľov programu SuperAlp! je snaha oboznámiť verejnosť s možnosťami, ako sa v Alpách pohybovať hromadnou dopravou.

Nosnou myšlienkou tohoročnej edície programu budú návštevy ôsmych projektov LIFE – jedného v Slovinsku, dvoch v Rakúsku, troch v Taliansku a dvoch vo Francúzsku – zamerané na rôznorodé témy siahajúce od opätovného uvedenia medveďov do divokej prírody až po ochranu vodných ekosystémov.

Táto osobitná edícia programu sa uskutočňuje v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre životné prostredie a jej cieľom je osláviť 20. výročie smernice o biotopoch a programu LIFE, ktoré boli prijaté na ochranu najohrozenejších druhov a biotopov v Európe. Na základe smernice o biotopoch bola zriadená najväčšia súvislá sieť chránených oblastí na svete, Natura 2000. Sieť sa skladá z vyše 26 000 lokalít vo všetkých 27 členských štátoch a pokrýva takmer 18 % územia EÚ. Táto jedinečná sieť bola vypracovaná s finančnou podporou z iniciatívy LIFE.

Výzvy, ktoré so sebou prináša globalizácia, majú významný vplyv na alpský oblúk a ich účinné zvládanie si vyžaduje koordinované úsilie všetkých národných území, cez ktoré pohorie prechádza. Účelom Alpského dohovoru – medzinárodnej zmluvy, ktorú v roku 1991 podpísalo osem alpských štátov a Európske spoločenstvo – je podporovať aktívnu spoluprácu s cieľom zaistiť udržateľný rozvoj Álp a chrániť záujmy alpských populácií. Smernice EÚ o vtáctve a biotopoch a nástroj LIFE poskytujú zásadnú podporu na ochranu prírody v Alpách a sú kľúčovým nástrojom ako zaistiť, aby udržateľný spoločensko-hospodársky rozvoj išiel ruka v ruke s potrebou chrániť a obnovovať cennú alpskú biodiverzitu.

Viac informácií:

Smernica EÚ o vtáctve:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Smernica EÚ o biotopoch:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar