Navigation path

Left navigation

Additional tools

komisja europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 lipca 2012 r.

SuperAlp! 6: zrównoważona podróż przez Alpy

Wynosząca 1500 km podróż przez Alpy ma na celu podkreślenie ważności miejsc, w których realizowane są projekty LIFE finansowane przez UE oraz wyjątkowości gór znajdujących się w sercu Europy. Podróż ta rozpoczyna się w Słowenii, wiedzie przez Austrię, Włochy i Francję, by zakończyć się w Grenoble. Jest to szósta edycja SuperAlp!: zrównoważonej przeprawy przez Alpy organizowanej przez stały sekretariat konwencji alpejskiej.

W dniach od 4 do 11 lipca grupa dziennikarzy z najważniejszych dzienników i międzynarodowych mediów z Francji, Kanady, Nepalu, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Włoch oraz Zjednoczonego Królestwa będzie podróżować przez Alpy ze wschodu na zachód, przy użyciu różnych środków transportu jako alternatywy dla prywatnych samochodów osobowych: pociągiem, autobusem, rowerem i oczywiście pieszo. Jednym z celów SuperAlp! jest wypromowanie możliwości poruszania się po Alpach za pomocą środków transportu publicznego.

Punktem kluczowym edycji z 2012 r. będzie odwiedzenie ośmiu miejsc związanych z realizacją projektów LIFE - jednego w Słowenii, dwóch w Austrii, trzech we Włoszech i dwóch we Francji. Każdy z tych projektów poświęcony jest innemu zagadnieniu: od reintrodukcji niedźwiedzia po ochronę ekosystemów wodnych.

Ta specjalna edycja, przygotowana we współpracy z DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej, ma na celu uczczenie 20. rocznicy dyrektywy siedliskowej oraz programu „LIFE”, przyjętych w celu ochrony najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk w Europie. Na mocy dyrektywy siedliskowej została ustanowiona największa na świecie spójna sieć obszarów chronionych — Natura 2000, składająca się z ponad 26 tys. obszarów we wszystkich 27 państwach członkowskich i obejmująca niemal 18% terytorium UE. Ta jedyna w swoim rodzaju sieć została opracowana przy wsparciu finansowym udzielanym w ramach inicjatywy LIFE.

Wyzwania związane z procesem globalizacji wywierają poważny wpływ na łańcuch Alp, a sprostanie im wymaga skoordynowanego działania na terytoriach wszystkich państw, przez które on przechodzi. Celem konwencji alpejskiej, międzynarodowego traktatu podpisanego w 1991 roku między ośmioma państwami alpejskimi i Wspólnotą Europejską, jest propagowanie czynnej współpracy w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Alp i ochrony interesów ich mieszkańców. Unijne dyrektywy ptasia i siedliskowa oraz instrument LIFE wspierają proces ochrony przyrody w regionie alpejskim, a także stanowią podstawowe narzędzie mające zapewnić, aby zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy szedł w parze z potrzebą ochrony i przywrócenia cennej różnorodności biologicznej w Alpach.

Dodatkowe informacje:

Dyrektywa ptasia UE:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Dyrektywa ptasia UE:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar