Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 juli 2012

SuperAlp! 6: De duurzame oversteek van de Alpen

Een reis van 1 500 km door de Alpen om de locaties van de door de EU gefinancierde LIFE-projecten en de unieke kenmerken van het bergachtige hart van Europa in de schijnwerpers te plaatsen, vertrekkende vanuit Slovenië, over Oostenrijk, Italië en Frankrijk om te eindigen in de stad Grenoble. Dat is de zesde editie van SuperAlp!: een duurzame oversteek van de Alpen, georganiseerd door het permanente secretariaat van de Alpenovereenkomst.

Van 4 tot en met 11 juli reist een groep journalisten van belangrijke kranten en internationale media uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nepal, Roemenië, Slovenië, Zwitserland en het VK van oost naar west door de Alpen met andere vervoermiddelen dan de auto: met de trein, de bus, de fiets en natuurlijk te voet. Een van de doelstellingen van SuperAlp! is ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheid om zich in de Alpen met het openbaar vervoer te verplaatsen.

De editie van 2012 is opgebouwd rond een bezoek aan acht LIFE-projecten – een in Slovenië, twee in Oostenrijk, drie in Italië en twee in Frankrijk – met uiteenlopende thema's, van het uitzetten van beren tot het behoud van waterecosystemen.

Deze speciale editie vindt plaats in samenwerking met het DG Milieu van de Europese Commissie om de 20e verjaardag te vieren van de habitatrichtlijn en het "LIFE"-programma, die zijn vastgesteld om de meest bedreigde soorten en habitats in Europa te beschermen. In het kader van de habitatrichtlijn werd het grootste samenhangende netwerk van beschermde gebieden ter wereld, Natura 2000, opgericht, dat bestaat uit meer dan 26 000 locaties in de 27 lidstaten en bijna 18% van het EU-grondgebied bestrijkt. Dit unieke netwerk werd ontwikkeld met financiële steun van het LIFE-project.

De uitdagingen van de mondialisering wegen zwaar op het Alpengebied, en om deze het hoofd te bieden is er gecoördineerde actie nodig van de betrokken nationale gebieden. De doelstelling van de Alpenovereenkomst, een internationaal verdrag dat in 1991 werd ondertekend door de acht Alpenstaten en de Europese Gemeenschap, is actieve samenwerking te bevorderen om een duurzame ontwikkeling van de Alpen te waarborgen en de belangen van de lokale bewoners te verdedigen. De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn van de EU en het LIFE-project bieden essentiële steun voor natuurbehoud in de Alpen en zijn sleutelinstrumenten om ervoor te zorgen dat duurzame socio-economische ontwikkeling gepaard gaat met de bescherming en het herstel van de waardevolle biodiversiteit in dit gebied.

Nadere informatie:

Vogelrichtlijn van de EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Habitatrichtlijn van de EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar