Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. jūlijā

SuperAlp! 6 – ilgtspējīga Alpu šķērsošana

1500 km garš ceļojums pāri Alpiem, lai pievērstu uzmanību ES finansēto LIFE projektu vietām un Eiropas kalnainās sirds unikālajām iezīmēm – tas iesākas Slovēnijā, turpinās cauri Austrijai, Itālijai un Francijai un noslēdzas Grenobles pilsētā. Tas ir sestais SuperAlp! – ilgtspējīgas Alpu šķērsošanas – pasākums, ko rīko Alpu konvencijas pastāvīgais sekretariāts.

No 4. līdz 11. jūlijam žurnālisti no Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nepālas, Rumānijas, Slovēnijas, Šveices un Apvienotās Karalistes galvenajiem laikrakstiem un starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem dosies pāri Alpiem no austrumiem uz rietumiem, izmantojot dažādus transporta veidus kā alternatīvu privātiem automobiļiem – vilcienu, autobusu, velosipēdu – un, protams, ejot kājām. Viens no SuperAlp! mērķiem ir izplatīt informāciju par iespēju pārvietoties Alpos, izmantojot sabiedrisko transportu.

2012. gada pasākuma svarīgākie notikumi būs astoņu LIFE projektu apmeklējums – viens no tiem notiek Slovēnijā, divi Austrijā, trīs Itālijā un divi Francijā, un tie ir saistīti ar dažādām tēmām: no lāču reintrodukcijas līdz ūdens ekosistēmu saglabāšanai.

Šis īpašais pasākums notiek sadarbībā ar Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātu ar mērķi nosvinēt Dzīvotņu direktīvas un programmas LIFE divdesmitgadi, kuras tika pieņemtas, lai saglabātu Eiropas apdraudētākās sugas un dzīvotnes. Atbilstīgi Dzīvotņu direktīvai tika izveidots pasaules lielākais saskaņotais aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000, kurā ietilpst vairāk nekā 26 000 vietu visās 27 dalībvalstīs un kas aptver gandrīz 18 % ES teritorijas. Šis unikālais tīkls ir veidots ar iniciatīvas LIFE finansiālo atbalstu.

Globalizācijas problēmas smagi skar Alpu kalnu grēdu, un to efektīvai risināšanai vajadzīga saskaņota darbība starp to valstu teritorijām, kurā kalnu grēda ietilpst. Alpu konvencijas – starptautiskā līguma, ko 1991. gadā parakstīja Alpu kaimiņvalstis un Eiropas Kopiena – mērķis ir veicināt aktīvu sadarbību, lai panāktu Alpu ilgtspējīgu attīstību un aizsargātu Alpu iedzīvotāju intereses. ES Putnu direktīva, Dzīvotņu direktīva un LIFE instruments sniedz būtisku atbalstu Alpu dabas aizsardzībai, un tie ir galvenie instrumenti, kas nodrošina, lai ilgtspējīga sociālekonomiska attīstība ietu roku rokā ar vajadzību aizsargāt un atjaunot vērtīgo Alpu bioloģisko daudzveidību.

Plašāka informācija

ES Putnu direktīva:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

ES Dzīvotņu direktīva:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar