Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 6 d.

„SuperAlp!“ – šeštasis taususis žygis per Alpes

Šiuo 1 500 km žygiu per Alpes siekiama paviešinti ES finansuojamus LIFE projektus ir unikalius šio kalningo Europos regiono bruožus. Slovėnijoje prasidėsiantis žygis tęsis per Austriją, Italiją ir Prancūziją ir baigsis Grenoblio mieste.Tai jau šeštasis Alpių konvencijos nuolatinio sekretoriato organizuojamas „SuperAlp!“ žygis.

Liepos 4–11 d. būrys didiesiems pasaulio laikraščiams ir tarptautinės žiniasklaidos priemonėms atstovaujančių žurnalistų iš tokių šalių kaip Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nepalas, Rumunija, Slovėnija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė kirs Alpes iš rytų į vakarus. Jie keliaus įvairiomis viešojo transporto priemonėmis – traukiniais, autobusais, dviračiais – ir, žinoma, pėsčiomis. Vienas iš žygio tikslų – populiarinti idėją, kad Alpėse keliauti galima ir viešuoju transportu.

Svarbiausia 2012 m. žygio dalis – vizitai į aštuonių LIFE projektų įgyvendinimo vietas. Viena iš jų yra Slovėnijoje, dvi – Austrijoje, trys – Italijoje ir dvi – Prancūzijoje. Projektų temos pačios įvairiausios– pradedant lokių populiacijos atkūrimu ir baigiant vandens ekosistemų išsaugojimu.

Šiuo neeiliniu žygiu, rengiamu drauge su Europos Komisijos Aplinkos generaliniu direktoratu, bus paminėtos dvidešimtosios Buveinių direktyvos ir programos LIFE, kuriomis siekiama apsaugoti pažeidžiamiausias Europos augalų ir gyvūnų rūšis ir jų buveines, metinės. Pagal Buveinių direktyvą buvo sukurtas didžiausias pasaulyje saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“. Šį tinklą sudaro daugiau kaip 26 000 vietovių visose 27 valstybėse narėse, o jų bendras plotas sudaro beveik 18 proc. ES teritorijos. Šis unikalus tinklas buvo išplėtotas naudojantis finansine parama pagal programą LIFE.

Alpių regionas susiduria ir su globalizacijos keliamais uždaviniais, kuriuos veiksmingai išspręsti bus įmanoma tik jeigu visos regiono šalys imsis koordinuotų veiksmų. Alpių konvencijos – tarptautinės sutarties, kurią 1991 m. pasirašė aštuonios Alpių regiono valstybės ir Europos bendrija, – tikslas yra skatinti aktyvų bendradarbiavimą, kuriuo užtikrinamas darnus Alpių regiono vystymasis ir ginami gyventojų interesai. Alpių gamtos išsaugojimas remiamas ES Paukščių ir Buveinių direktyvomis bei programa LIFE, kurios yra svarbiausios priemonės užtikrinant, kad darnus socialinis ir ekonominis regiono vystymasis žengtų koja kojon su reikme išsaugoti ir atkurti vertingą Alpių biologinę įvairovę.

Daugiau informacijos

ES Paukščių direktyva:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

ES Buveinių direktyva:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

„Natura 2000“:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar