Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. heinäkuuta 2012

SuperAlp! 6: Alppien yli ympäristöä säästäen

Noin 1500 kilometrin mittaisella SuperAlp!-vaelluksella Alppien ylitse nostetaan valokeilaan EU:n rahoittamia LIFE-hankkeita ja Euroopan sydämessä sijaitsevan vuoriston ainutkertaisia piirteitä. Reitti alkaa Sloveniasta ja kulkee Itävallan ja Italian halki Ranskaan Grenoblen kaupunkiin asti. Kuudetta kertaa järjestettävän SuperAlp!-tapahtuman osallistujat ylittävät Alpit ympäristöä säästävin keinoin. Tapahtuman järjestää Alppeja koskevan sopimuksen pysyvä sihteeristö.

Ryhmä toimittajia, jotka työskentelevät suurissa sanomalehtiyhtiöissä ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä, ylittää Alpit idästä länteen 4.–11. heinäkuuta. Toimittajat ovat kotoisin Kanadasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Nepalista, Romaniasta, Sloveniasta, Sveitsistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. He käyttävät kulkuvälineitä, jotka ovat vaihtoehtoina yksityisautoille, ja taittavat matkaa rautateitse, busseilla, pyöräillen ja tietysti jalkaisin. SuperAlp!-tapahtuman tavoitteena on muun muassa levittää tietoa siitä, että Alpit voi ylittää myös julkisilla kulkuneuvoilla.

Vuoden 2012 ohjelmaan sisältyvät keskeisinä vierailut kahdeksassa LIFE-hankkeessa, joista yksi sijaitsee Sloveniassa, kaksi Itävallassa, kolme Italiassa ja kolme Ranskassa ja joiden tavoitteet vaihtelevat karhujen palauttamisesta vuoristoalueille aina vesiekosysteemien säilyttämiseen.

Tämän vuoden tapahtuma järjestetään yhteistyössä Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston kanssa ja sillä juhlistetaan EU:n luontodirektiivin ja LIFE-ohjelman 20. vuosipäivää. LIFE-rahoitteisten hankkeiden avulla pyritään suojelemaan Euroopan uhanalaisimpia lajeja ja luontotyyppejä. Luontodirektiivillä perustettiin Natura 2000, maailman suurin suojeltujen alueiden verkosto. Verkostoon kuuluu yli 26 000 aluetta kaikissa 27 jäsenmaassa ja se kattaa lähes 18 % EU:n pinta-alasta. Tämän ainutlaatuisen verkoston kehittämistä tuettiin LIFE-rahoitusvälineellä.

Alppialueeseen kohdistuvat globalisaation haasteet ovat raskaita ja niihin vastatakseen alueen valtioiden on tehtävä kansallista yhteistyötä. Kansainvälisen Alppeja koskevan sopimuksen allekirjoittivat vuonna 1991 kahdeksan alppialueen valtiota ja Euroopan yhteisö. Sen tarkoituksena on edistää aktiivista yhteistyötä, jonka avulla turvataan Alppien kestävä kehitys ja suojellaan alppialueen väestöjen etuja. EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiiveillä sekä LIFE-rahoitusvälineellä tuetaan merkittävästi luonnonsuojelua Alpeilla. Niillä on myös keskeinen rooli sen varmistamisessa, että kestävä sosioekonominen kehitys etenee käsi kädessä arvokkaan alppiluonnon monimuotoisuuden suojelun ja ennalleenpalauttamisen kanssa.

Lisätietoja:

EU:n lintudirektiivi

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

EU:n luontotyyppidirektiivi

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren (+32 2) 299 18 30


Side Bar