Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. juuli 2012

SuperAlp! 6: säästvalt üle Alpide

Sloveeniast algava, seejärel läbi Austria, Itaalia ja Prantsusmaa kulgeva ning Grenoble’i linnas lõppeva 1500 km pikkuse reisitee jooksul pööratakse tähelepanu ELi rahastatud LIFE projektide asukohtadele ning Euroopa mägise keskosa ainulaadsetele omadustele. Alpide säästvaks ületamiseks organiseerib Alpi konventsiooni alaline sekretariaat kuuendat korda projekti „SuperAlp!”.

Itaalia, Kanada, Nepaali, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksmaa, Sloveenia, Šveitsi ja Ühendkuningriigi peamiste ajalehtede ja rahvusvahelise meedia ajakirjanike rühm võtab 4.–11. juulini ette reisi ida–lääne suunal läbi Alpi mäestiku. Alternatiivina isiklikele sõiduautodele kasutavad nad seejuures erinevat liiki edasiliikumise vahendeid: rongi, bussi, jalgratast ja muidugi kondiauru. Projekti „SuperAlp!” eesmärkide hulka kuulub soov anda teada võimalustest, kuidas saab Alpi mäestikku ületada ühistransporti kasutades.

2012. aasta projekti „SuperAlp!” oluline osa hõlmab LIFE projekti kaheksa ala külastamist: ühte Sloveenias, kahte Austrias, kolme Itaalias ning kahte Prantsusmaal. LIFE projektides keskendutakse eri eesmärkidele – karude taasasustamisest kuni vee ökosüsteemide kaitseni.

See eriprojekt viiakse ellu koostöös Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadiga, et tähistada Euroopa kõige ohustatumate liikide ja elupaikade kaitseks vastu võetud elupaikade direktiivi ja LIFE programmi 20. aastapäeva. Elupaikade direktiivi kohaselt kehtestati maailma suurim terviklik kaitsealade võrgustik Natura 2000, millesse kuulub üle 26 000 ala ELi 27 liikmesriigis ning mis hõlmab peaaegu 18% ELi territooriumist. See ainulaadne võrgustik töötati välja LIFE algatuse rahalisel toel.

Selleks et tõhusalt hakkama saada Alpikaart rõhuvate keeruliste üleilmastumise probleemidega, on vaja selle piirkonna riikide kooskõlastatud tegutsemist. Kaheksa Alpi piirkonna riigi ja Euroopa Ühenduse vahel 1991. aastal allkirjastatud Alpide kaitset käsitleva rahvusvahelise lepingu (Alpi konventsioon) eesmärk on soodustada aktiivset koostööd Alpide säästva arengu tagamisel ja kaitsta Alpi piirkonna elanike huve. ELi linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi alusel ning LIFE programmi rahastamisvahendist toetatakse olulisel määral Alpide looduskaitset. Selliste võtmetähtsusega põhivahendite abil tagatakse, et säästev sotsiaal-majanduslik areng oleks kooskõlas vajadusega kaitsta ja taastada Alpide väärtuslikku bioloogilist mitmekesisust.

Lisateave

ELi linnudirektiiv:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

ELi elupaikade direktiiv:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar