Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. juli 2012

SuperAlp! 6: Den miljøvenlige rejse gennem Alperne

En rejse på 1 500 km gennem Alperne for at kigge nærmere på EU-støttede LIFE-projekter og de unikke kendetegn ved Europas bjergrige centrum – rejsen starter i Slovenien, går derefter gennem Østrig, Italien og Frankrig og slutter i byen Grenoble. Dette er sjette gang, SuperAlp! gennemføres: der er tale om en miljøvenlig rejse gennem Alperne, som organiseres af Alpekonventionens permanente sekretariat.

Fra den 4. til den 11. juli vil en gruppe journalister fra de største aviser og internationale medier fra Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Nepal, Rumænien, Slovenien, Schweiz og Det Forenede Kongerige rejse gennem Alperne fra øst mod vest og i den forbindelse bruge forskellige typer transportmidler som alternativ til privatbiler: de vil benytte tog, bus, cykel og naturligvis også gå til fods. SuperAlp! har nemlig som et af sine hovedmål at informere om mulighederne for at komme omkring i Alperne med offentlig transport.

Hovedtemaet for 2012-rejsen er besøg til otte LIFE-projekter - et i Slovenien, to i Østrig, tre i Italien og to i Frankrig - med fokus på forskellige emner, lige fra genudsætning af bjørne til bevarelse af vandøkosystemer.

Den særlige rejse i år løber af stablen i samarbejde med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø i forbindelse med fejringen af 20-årsdagen for habitatdirektivet og LIFE-programmet, der blev vedtaget for at beskytte de mest truede arter og naturtyper i Europa. Verdens største sammenhængende netværk af beskyttede områder, Natura 2000, der omfatter mere end 26 000 steder i alle 27 medlemsstater og dækker næsten 18 % af EU's territorium, er oprettet under habitatdirektivet. Dette unikke netværk er oprettet med finansiel støtte fra LIFE-initiativet.

Globaliseringens udfordringer belaster Alpelandet hårdt, og hvis de skal håndteres effektivt, bliver de nationale territorier, som Alpelandet er en del af, nødt til at gennemføre en koordineret fælles indsats. Alpekonventionen er en international traktat underskrevet i 1991 af de otte Alpestater og Det Europæiske Fællesskab, der har til formål at fremme aktivt samarbejde til sikring af en bæredygtig udvikling i Alperne og beskytte Alpelandets befolkninger. Fugledirektivet, habitatdirektivet og LIFE-ordningen yder vigtig støtte til naturbevarelsen i Alperne og er nøgleinstrumenter i arbejdet med at sikre, at en bæredygtig socioøkonomisk udvikling går hånd i hånd med behovet for at beskytte og genoprette den værdifulde alpine biodiversitet.

Yderligere oplysninger:

EU's fugledirektiv:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

EU's habitatdirektiv:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar