Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 6. července 2012

SuperAlp! 6: Udržitelné putování Alpami

Tato akce spočívající v putování Alpami po trase dlouhé 1500 km, jejímž cílem je upozornit na místa spojená s projekty LIFE financovanými z prostředků EU a na jedinečné rysy horského srdce Evropy, začíná ve Slovinsku a pokračuje přes Rakousko, Itálii do francouzského Grenoblu. Jedná se již o šestý ročník SuperAlp!: udržitelného putování Alpami, jež pořádá Stálý sekretariát Alpské úmluvy.

Ve dnech 4. až 11. července bude skupina novinářů z významných novin a mezinárodních sdělovacích prostředků z Kanady, Francie, Německa, Itálie, Rumunska, Slovinska, Švýcarska a Spojeného království cestovat přes Alpy od východu na západ za použití různých dopravních prostředků jako alternativy k osobním automobilům: vlaku, autobusu, jízdních kol a samozřejmě pěšky. Mezi cíle akce SuperAlp! patří přání ukázat, že je možné cestovat po Alpách s využitím veřejné dopravy.

Hlavním cílem ročníku 2012 budou návštěvy osmi projektů LIFE − jednoho ve Slovinsku, dvou v Rakousku, tří v Itálii a dvou ve Francii − zaměřených na různá témata od reintrodukce medvědů po ochranu vodních ekosystémů.

Letošní speciální ročník se koná ve spolupráci s GŘ pro životní prostředí Evropské komise při příležitosti 20. výročí směrnice o ochraně přírodních stanovišť a programu „LIFE“, přijatých k zajištění ochrany nejohroženějších druhů a přírodních stanovišť v Evropě. V rámci směrnice o ochraně přírodních stanovišť byla zřízena největší souvislá síť chráněných oblastí na světě — Natura 2000 — sestávající z více než 26 000 lokalit ve všech 27 členských státech a pokrývající téměř 18 % území EU. Tato jedinečná síť byla vytvořena s finanční podporou poskytnutou z programu LIFE.

Problémy globalizace mají výrazný dopad na alpskou oblast a jejich účinné řešení vyžaduje koordinovanou činnost národních územních celků této oblasti. Účelem Alpské úmluvy, mezinárodní smlouvy podepsané v roce 1991 osmi alpskými státy a Evropským společenstvím, je podpora aktivní spolupráce s cílem zajistit udržitelný rozvoj Alp a hájit zájmy jejich obyvatel. Směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a nástroj LIFE poskytují základní podporu pro ochranu přírody v Alpách a jsou klíčovým nástrojem pro zajištění udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje, který jde ruku v ruce s potřebou chránit a obnovovat cennou biologickou rozmanitost Alp.

Více informací:

Směrnice o ptácích EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Směrnice o stanovištích EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar