Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 юли 2012 г.

СуперАлп! 6: природосъобразното прекосяване на Алпите

Пътуване с дължина 1500 км през Алпите с начало в Словения, преминаване през Австрия, Италия и Франция и пристигане в Гренобъл, чиято цел е да се привлече вниманието към финансираните от ЕС обекти в рамките на проектите по програма LIFE и уникалните характеристики на планинския център на Европа. Това е шестото издание на СуперАлп!: устойчивото прекосяване на Алпите, организирано от Постоянния секретариат на Алпийската конвенция.

От 4 до 11 юли група от журналисти от големи вестници и международни медии от Канада, Франция, Германия, Италия, Непал, Румъния, Словения, Швейцария и Обединеното кралство ще пътуват през Алпите от изток на запад, използвайки различни начини на транспорт като алтернатива на частните автомобили: влак, автобус, велосипед и, разбира се, ходене пеш. Една от целите на СуперАлп! е да се обърне внимание на възможността Алпите да бъдат прекосени с обществения транспорт.

Основните моменти на изданието за 2012 г. ще бъдат посещенията на осем проекта в рамките на LIFE — един в Словения, два в Австрия, три в Италия и два във Франция — насочени към различни теми от повторно заселване на мечки до опазване на водните екосистеми.

Това специално издание се провежда в сътрудничество с ГД „Околна среда“ на Европейската комисия в чест на 20-та годишнина на Директивата за местообитанията и програмата „LIFE“, приети с цел опазване на най-застрашените видове и местообитания в Европа. По силата на Директивата за местообитанията бе създадена най-голямата съгласувана мрежа от защитени територии — НАТУРА 2000, която се състои от повече от 26 000 обекта във всичките 27 държави членки и обхваща почти 18 % от територията на ЕС. Тази уникална по рода си мрежа бе развита с финансова подкрепа в рамките на инициативата „LIFE“.

Предизвикателствата на глобализацията оказват силно въздействие върху Алпийската дъга и тяхното ефективно посрещане изисква координирани действия от страна на съответните национални територии. Целта на Алпийската конвенция — международен договор, подписан през 1991 г. между осем алпийски държави и Европейската общност, е да се насърчава активното сътрудничество за гарантиране на устойчивото развитие на Алпите и да се защитят интересите на местното население. Директивите на ЕС за птиците и местообитанията и инструментът LIFE осигуряват съществена подкрепа за опазването на природата в Алпите и са от ключово значение, за да се гарантира устойчиво социално-икономическо развитие, съобразено с необходимостта от запазване и възстановяване на алпийското биологично разнообразие.

За повече информация:

Директивата на ЕС за птиците:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Директивата на ЕС за местообитанията:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Натура 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar