Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 5. jūlijā

Sniedzot bērniem viņu „pirmās tiesības” – jauns ES projekts, lai astoņās valstīs nodrošinātu bērna dzimšanas reģistrāciju

Šodien attīstības komisārs Andris Piebalgs nāca klajā ar projektu, kura ietvaros astoņās valstīs Āfrikā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā obligātā kārtā reģistrēs jaundzimušos, tādējādi nodrošinot, ka vēl miljoniem cilvēku būs pieejama veselības aprūpe, viņi varēs apmeklēt skolu un piedalīties vēlēšanās.

Dzimšanas reģistrācija, kas reizēm tiek dēvēta par bērna „pirmajām tiesībām”, paver bērniem ceļu uz drošību, aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, piekļuvi izglītībai, labu veselību, izaugsmi un mobilitāti. Ja bērns nav reģistrēts, tehniski viņa nav, nav zināms, kas ir viņa vecāki, un viņam nav tiesību. Tas, ka piedzimstot cilvēkam netiek piešķirta identitāte, ietekmē visu viņa turpmāko dzīvi, – cilvēkam nav pieejama veselības aprūpe un uztura pakalpojumi, izglītība, laulības reģistrācija, aizsardzība pret ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, un viņš nevar piedalīties vēlēšanās.

Šis ES un UNICEF projekts, kas tiek izsludināts pirms būtiska ģimenes plānošanas jautājumiem veltīta samita, kuru nākamnedēļ Londonā rīko britu valdība un Geitsu fonds, tiks īstenots Nigērijā, Burkinā Faso, Mjanmā, Mozambikā, Ugandā, Kiribati, Vanuatu un Zālamana salās, un tā ietvaros tiks aizstāti pašreizējie reģistrācijas procesi, kuri pat tad, ja tie ir pieejami, bieži ir tik nekvalitatīvi, ka ieraksti tiek pazaudēti un nav atgūstami. Sagaidāms, ka, pateicoties projektam, trīs gadu laikā atšķirība starp dzimšanas reģistrācijas rādītājiem laukos un pilsētās samazināsies vismaz uz pusi.

Jaunajās reģistrācijas sistēmās, kuras pirmoreiz būs bez maksas, tiks izmantotas efektīvākas digitālās metodes un mobila tehnoloģija, kas ļaus cilvēkus reģistrēt pat attālos apvidos. Tās arī palīdzēs izveidot labākas saites ar veselības aprūpes dienestiem, nodrošinot, ka cilvēki tiek reģistrēti veselības aprūpes pasākumiem un vakcinācijai, kā arī, piemēram, sociālajai aizsardzībai, lai, pateicoties reģistrācijai, cilvēki saņemtu nepieciešamo atbalstu.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: „Pateicoties mūsu jaunajam projektam, miljoniem bērnu astoņās valstīs pirmoreiz tiks reģistrēti, tādējādi gūstot iespēju apmeklēt skolu, saņemt veselības aprūpi un vēlāk – pieauguši – paust savu viedokli vēlēšanās. Reģistrācija ir ikviena bērna „pirmās tiesības”, un es esmu gandarīts, ka ar šo jauno projektu mēs palīdzēsim veselai jaunai paaudzei iegūt savas tiesības – ne vien dzimšanas brīdī, bet visam mūžam. Turklāt tādējādi valstīm būs pieejama skaidra aina par savām demogrāfiskajām tendencēm, kam ir būtiska loma ilgspējīgu stratēģiju noteikšanā nākotnei.”

UNICEF asociētā direktore bērnu aizsardzības jautājumos Sūzena Bisela sacīja: „UNICEF ir gandarīts par šo partnerību ar Eiropas Savienību, kuras rezultātā tiks nodrošinātas bērnu, īpaši visatstumtāko, tiesības uz juridisku identitāti. Konvencija par bērna tiesībām paredz, ka katram bērnam ir tiesības uz reģistrāciju tūlīt pēc dzimšanas. Tomēr daudzās pasaules malās miljoniem bērnu joprojām netiek reģistrēti, un, tā kā viņi netiek pieskaitīti pilsoņiem, viņiem tiek liegta piekļuve pamata pakalpojumiem un aizsardzībai, kas tiem pienāktos. Šai partnerībai būs tālejoša ietekme, jo tā palīdzēs mums veidot labākas un pilnīgākas sistēmas, ar ko veicināt bērnu kā aktīvu pilsoņu līdzdalību.”

Pašlaik Āzijā un Āfrikā reģistrēta tiek mazāk kā puse bērnu. Bērniem no nabadzīgākajām ģimenēm ir divtik liels risks palikt nereģistrētiem nekā bērniem no bagātākajām ģimenēm. Tiem, kas dzimst mājās, ir mazāk iespēju tikt reģistrētiem. Atšķirība starp dzimšanas reģistrāciju laukos un pilsētās joprojām ir liela (piemēram, Āfrikā laukos tiek reģistrēti 36 % jaundzimušo, bet pilsētās – 61 %).

Bērni bieži netiek reģistrēti tāpēc, ka ir grūti piekļūt civilstāvokļa reģistrācijas dienestiem, par dzimšanas reģistrāciju ir jāmaksā (gan tiešās, gan netiešās izmaksas) un attālums līdz reģistrācijas centriem ir liels. Īpaši zems dzimšanas reģistrācijas rādītājs ir starp bēgļiem, etniskajām vai reliģiskajām minoritātēm vai ārlaulības bērniem, jo nepietiek izpratnes par bērna reģistrēšanas nozīmi, kā arī traucē konkrētas kultūras ieražas, ka bērniem vārdu dod vien vairākas nedēļas pēc piedzimšanas. Daudzi vecāki vienkārši neizjūt, ka vajadzība reģistrēt bērnus būtu tikpat neatliekama kā citas vajadzības, ar ko jāsaskaras ikdienā.

Vispārīga informācija

Projektam kopumā tiks piešķirti 6 miljoni eiro. Projektam katrā valstī vidēji jau ir nodrošināti vismaz 150 000 eiro. Dažās valstīs līdzekļus atvēl arī daudzpusējie līdzekļu devēji, piemēram, Pasaules banka, Āfrikas attīstības banka, un budžeta piešķīrumus palielina arī valstu valdības.

Minētās astoņas valstis, kas piedalās projektā, tika izvēlētas cita starpā šādu iemeslu dēļ: valstī ir daudz bērnu vecumā līdz pieciem gadiem, daudz pusaudžu, kuriem nav dzimšanas apliecības, tajā ir zemākais dzimšanas reģistrācijas līmenis un liela diskriminācija attiecībā uz piekļuvi pamata pakalpojumiem dzimšanas apliecības neesamības dēļ (piemēram, Nigērijā meitenes sava dzimuma dēļ nevar uzsākt mācības skolā un viņām nav dzimšanas apliecības), kā arī – atsevišķos gadījumos – pilsoņu kara dēļ civilstāvokļa reģistrācijas sistēma ir sabrukusi.

Apvienotās Karalistes valdība un Bils un Melinda Geitsi 11. jūlijā rīkos lielu ģimenes plānošanas samitu, lai panāktu jaunattīstības valstu, līdzekļu devēju, privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības un citu partneru politisku un finansiālu iesaisti, līdz 2020. gadam panākot risinājumu ģimenes plānošanas vajadzībām pasaules nabadzīgākajās valstīs. Eiropas Komisiju samitā pārstāvēs attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Plašākai informācijai

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar