Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 3 d.

Komisija susidomėjo, kodėl skaitmeninėms knygoms Prancūzija ir Liuksemburgas taiko lengvatinį PVM

Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Prancūziją ir Liuksemburgą, šalis, kurios skaitmeninėms knygoms taiko lengvatinį PVM ir taip galimai pažeidžia Sąjungos teisę.

Europos Sąjungos teisės aktais valstybėms narėms leidžiama taikyti lengvatinį PVM tarifą prekėms ir paslaugoms, kurių baigtinis sąrašas pateiktas PVM direktyvos III priede. Skaitmeninių knygų atsisiuntimas laikomas elektronine paslauga, kuri į minėtą sąrašą neįtraukta, todėl lengvatinis tarifas jai negali būti taikomas.

2011 m. gruodžio mėn. komunikate dėl PVM ateities Komisija ėmė svarstyti galimybę suvienodinti tradicinėms ir skaitmeninėms knygoms taikomus PVM tarifus. Komisija pateiks pasiūlymus iki 2013 m. pabaigos. Tačiau pereiti prie tradicinėms knygoms dabar taikomo lengvatinio tarifo būtų įmanoma tik iš dalies pakeitus PVM direktyvą.

Prancūzija ir Liuksemburgas vis dėlto nusprendė lengvatinį tarifą skaitmeninėms knygoms taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d., taip pažeisdamos Sąjungos teisę. Lengvatinis tarifas Prancūzijoje siekia 7 proc., o Liuksemburge – 3 proc.

Susidariusi padėtis rimtai iškreipia konkurenciją ir yra žalinga kitų 25 Sąjungos valstybių narių ūkinės veiklos vykdytojams, nes skaitmeninių knygų galima lengvai nusipirkti kitoje nei pirkėjo valstybėje narėje, o dabartinėmis taisyklėmis nurodyta taikyti paslaugos teikėjo, o ne kliento valstybėje narėje galiojantį PVM tarifą. Vietos skaitmeninių knygų rinkos veikėjai skundėsi, kad kai kurie stambūs šios rinkos subjektai pertvarkė komercinius srautus, kad galėtų pasinaudoti šiais lengvatiniais tarifais, ir tai esą turėjo žymų poveikį knygų (skaitmeninių ir tradicinių) pardavimui kitose valstybėse narėse pirmąjį 2012 m. ketvirtį.

Komisija mano, kad šios nuostatos gali būti nesuderinamos su ES teise ir nusprendė abiem valstybėms narėms nusiųsti oficialius įspėjimus. Šiuo pirmuoju etapu abiejų šalių prašoma paaiškinti savo poziciją. Prancūzijai ir Liuksemburgui pastaboms pateikti skiriamas vienas mėnuo. Jei paaiškinimas bus netinkamas, Komisija, pateikusi pagrįstą nuomonę – tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas – galės oficialiai konstatuoti pažeidimą ir pareikalauti abiejų šalių pakeisti įstatymus.

Pagrindiniai faktai

Pranešimus spaudai dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, susijusių su apmokestinimo arba muitinės klausimais, galima rasti:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_fr.htm.

Naujausia bendroji informacija apie valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras pateikiama : http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_fr.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar