Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Achiziții publice: Comisia intervine pentru a garanta transparența și pentru a asigura un tratament egal al candidaților în cadrul unei proceduri de achiziții publice pentru lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în București

Bruxelles, 26 ianuarie 2012 – Comisia Europeană a solicitat astăzi României să respectele normele UE în materie de achiziții publice în cadrul unui contract atribuit de primăria sectorului 3 a municipiului București. Contractul, în valoare de aproximativ 110 milioane EUR, a fost atribuit sub forma unui acord-cadru cu o durată de patru ani.

Primăria sectorului 3 a municipiului București nu a acordat candidaților un termen suficient pentru pregătirea ofertelor. Mai mult, primăria sectorului 3 a modificat în cursul procedurii anumite elemente obligatorii din anunțul de participare, printre care criteriile de selecție, fără a proceda la publicarea modificărilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), acestea fiind comunicate numai la nivel național.

De asemenea, Comisia estimează că primăria nu a putut efectua o evaluare obiectivă a ofertelor. Acordul-cadru a fost atribuit unui candidat a cărui ofertă conținea numeroase nereguli în ceea ce privește prețurile și termenele propuse. În opinia Comisiei, explicațiile suplimentare furnizate de ofertantul care a câștigat contractul nu au permis clarificarea neregulilor menționate.

Din aceste motive, Comisia consideră că România a încălcat normele europene în materie de achiziții publice. Solicitarea adresată României de către Comisie ia forma unui aviz motivat – a doua fază în cadrul procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care România nu ia măsurile necesare pentru a se conforma normelor UE aplicabile în materie de achiziții publice în termen de două luni, Comisia va putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Care este scopul normelor UE în materie de achiziții publice?

Achizițiile publice reglementează modalitățile de efectuare a cheltuielilor publice în domeniul construcției de infrastructuri și al achiziționării de bunuri și servicii, de la sisteme informatice la stații de epurare a apelor uzate, construcții navale sau servicii de consiliere. Conform estimărilor, contractele de achiziții publice încheiate în ansamblul Uniunii Europene reprezintă aproximativ 18% din PIB-ul UE. Procedurile deschise și transparente de atribuire a contractelor, impuse de normele UE în materie de achiziții publice, stimulează concurența, oferă o protecție mai bună împotriva corupției și permit contribuabililor să beneficieze de servicii mai eficace și de un raport calitate-preț favorabil.

Modificarea termenilor și a condițiilor esențiale în cadrul unei proceduri de achiziții publice fără a da ofertanților posibilitatea de a concura pentru atribuirea contractului riscă să afecteze grav concurența, să descurajeze noii ofertanți și să ducă la risipirea banilor contribuabililor.

Pentru informații suplimentare:

Achiziții publice:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Cele mai recente informații legate de procedurile UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, referitoare la toate statele membre:

http://ec.europa.eu/community_law/index_fr.htm

Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/42

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar