Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 3 červenec 2012

Znalosti, odpovědnost, zapojení: EU vymezila svoji politiku vůči oblasti Arktidy

Evropská komise a Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes vymezily cestu ke konstruktivnímu závazku EU v oblasti Arktidy. Tato oblast je zásadní součástí životního prostředí na Zemi. Klimatické změny v ní postupují znepokojivě rychle, jejich důsledky jsou rok od roku viditelnější a mají významný vliv na její ekosystém a způsob obživy jejích obyvatel. Rychlé tání ledu a technický pokrok současně v této oblasti otevírají nové hospodářské příležitosti, jako je lodní doprava, těžební průmysl, získávání energie a rybolov. Z těchto činností má sice globální ekonomika prospěch, avšak je zapotřebí zvolit opatrný a udržitelný přístup: v případě, že nebudou plněny nejvyšší normy ochrany životního prostředí, lze očekávat další negativní důsledky pro již tak zranitelnou oblast Arktidy.

Dnes přijatá strategie, kterou lze shrnout třemi slovy „znalosti, odpovědnost, zapojení“, zahrnuje řadu konkrétních akcí, jež přispějí k výzkumu a udržitelnému rozvoji v oblasti a podpoří technologie šetrné k přírodě, které lze využít pro udržitelnou lodní dopravu a těžební průmysl. Zdůrazňuje rovněž činnosti EU v oblasti Arktidy od roku 2008. EU například v průběhu uplynulého desetiletí přispívala ročně částkou 20 milionů EUR na výzkum Arktidy a od roku 2007 investovala více než 1,14 miliardy EUR do udržitelného rozvoje oblasti.

Vysoká představitelka EU a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová k tomu řekla: „Akce, které dnes představujeme, mají ukázat světu, že EU to se závazky vůči oblasti Arktidy myslí vážně. Vývoj v Arktidě dodává našemu úsilí v boji proti změně klimatu na aktuálnosti a je pro Evropskou unii ze strategického a hospodářského hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí čím dál důležitější. EU chce pozitivně přispět ke vzájemné spolupráci arktických států a zohlednit potřeby původních a místních společenství obývajících arktické oblasti.

Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, prohlásila: „Arktida prochází rychlými a důležitými změnami, které umožňují, aby v této citlivé části světa docházelo k nové hospodářské činnosti. EU může podstatně pomoci při řešení problémů a využívání příležitostí týkajících se ochrany životního prostředí, které mají celosvětový význam: při výzkumu, financování, boji proti globálnímu oteplování a vývoji ekologicky šetrnějších technologií. Přispět ke společným řešením trvale udržitelného hospodaření s mořskými zdroji je cílem celé integrované námořní politiky EU.

Vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová i komisařka Maria Damankiová oblast Arktidy v průběhu jara navštívily; Catherine Ashtonová Finsko, Švédsko a Norsko, včetně ostrovů Svalbard, a Maria Damanakiová Grónsko.

Uvedené sdělení obsahuje řadu opatření na podporu účinné správy arktické oblasti. Patří k nim:

  • podpora výzkumu Arktidy v rámci návrhu programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, předloženého Komisí, ve výši 80 milionů EUR (viz IP/11/1475),

  • příspěvek na pátrací a záchranné akce v oblasti Arktidy díky vypuštění pozorovacích družic nové generace (viz IP/11/1477),

  • zintenzivnění akcí v boji proti změně klimatu,

  • využití možností, které poskytují finanční prostředky EU, k co největšímu posílení udržitelného rozvoje Arktidy ve prospěch místních a původních společenství,

  • podpora a vývoj technologií šetrných k přírodě, jež by mohl využívat těžební průmysl v Arktidě,

  • posílení dvoustranného dialogu o otázkách týkajících se Arktidy s Islandem, Kanadou, Norskem, Ruskou federací a Spojenými státy, včetně žádosti o status stálého pozorovatele v Arktické radě,

  • zvýšené úsilí o vedení pravidelného dialogu se zástupci organizací původních obyvatel o politikách a programech EU.

Sdělení celkově obsahuje 28 bodů.

Hlavní body sdělení:

  • Změna klimatu: EU, která úspěšně směřuje ke splnění cílů Kjótského protokolu, začlenila svůj závazek ke snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do svých právních předpisů a zůstává nadále vázána dlouhodobým cílem snížit emise do roku 2050 o 80–95 %.

  • Udržitelný rozvoj: EU poskytne ve finančním období 2007–2013 přes 1,14 miliardy EUR na rozvoj hospodářského, sociálního a ekologického potenciálu arktických oblastí EU a oblastí, které s nimi sousedí.

  • Výzkum: EU byla v posledních deseti letech hlavním přispěvatelem na výzkum Arktidy – příspěvek z finančních prostředků EU na mezinárodní výzkumné činnosti v Arktidě činil zhruba 200 milionů EUR.

Evropský parlament a členské státy EU mohou nyní vyjádřit svůj názor na navrhované akce. Sdělení má rovněž odstartovat dialog a konzultační proces s arktickými zeměmi, původními obyvateli a dalšími zúčastněnými stranami vedoucí k dalšímu doladění politiky EU v oblasti Arktidy.

Souvislosti

Období 2005–2010 bylo nejteplejším obdobím, které kdy bylo v Arktidě zaznamenáno, a očekává se, že v příštích 30 až 40 letech nebude v tomto regionu v létě zamrzat oceán. Tyto rychlé změny by mohly případně zpřístupnit rozsáhlé přírodní zdroje, jako je ropa a zemní plyn, a uvolnit trasy lodní dopravy, které by mohly zkrátit čas a snížit náklady důležitých obchodních cest mezi Evropou a Asií. Arktická rada je hlavním mezinárodním fórem, jehož úkolem je udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí v Arktidě. Členy Arktické rady jsou arktické státy (Dánsko, zastupující jak Grónsko, tak Faerské ostrovy, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Ruská federace, Švédsko a USA. Stálými účastníky Arktické rady jsou organizace původních obyvatel. Evropská komise v prosinci 2008 jménem EU požádala o status pozorovatele; tato žádost byla potvrzena v závěru roku 2011. Rozhodnutí o jeho udělení se očekává na jednání Arktické rady na úrovni ministrů v Kiruně v květnu 2013.

Další informace:

MEMO 12/517: Politika EU vůči oblasti Arktidy: Otázky a odpovědi

http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar