Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. juuli 2012

Säästev linnaliikuvus: komisjoni kampaania kutsub inimesi üles toetama võitlust ummikute ja saastega

Täna anti avalöök ummikute ja saaste vastase võitluse kampaaniale, mille algatajaks on Euroopa Komisjon. Kampaania peaks kestma kolm aastat ning selle eesmärk on toetada säästva linnaliikuvuse eest võitlejaid 31 riigis. Esimene üritus leiab aset täna, kui avatakse registreerimissüsteem, et toetada põnevamaid ideid, mis aitavad üldsuse suhtumist ja käitumist positiivses suunas mõjutada.

Uue kampaania peamine eesmärk on tutvustada eri transpordiliikide kombineerimisega kaasnevaid eeliseid. Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Meie soov on julgustada inimesi kasutama linnas liikumiseks eri võimalusi. Seepärast on meie tunnuslause „Kombineeri nutikalt"(„Vali õige segu"). Kampaaniaga toetatakse nii kohalikke, piirkondlikke kui ka üleriigilisi teadlikkust suurendavaid meetmeid, millel on ülimalt oluline roll uue, 21. sajandi linnaliikuvuskultuuri loomisel ja edendamisel. Oluline on panna üha enam inimesi mõtlema sellele, et igapäevaste toimetuste tegemisel tuleks linnaruumis liikumiseks kasutada eri võimalusi.

Selliste meetmete toetamiseks, mis aitavad oluliselt kaasa võrgustike loomisele ja kordistava mõju suurendamisele kohalikul, piirkondlikul ja/või üleriigilisel (ja ehk isegi kogu ELi hõlmaval tasandil), on välja pandud 500 000 euro suurune auhinnafond. Algatusega saavad ühineda nii eraisikud, mitteärilised üksused (koolid, mittetulundusühingud, riiklikud haldusorganid jne) kui ka äriühingud. Kampaanias osalejad võivad Euroopa Komisjonile esitada taotluse kuni 7000 euro suuruse rahalise toetuse saamiseks. Taotlejad saavad säästliku linnaliikuvuse edendamise ideed registreerida veebisaidil http://www.valioigesegu.eu

Kampaania hõlmab ka selliseid algatusi, nagu auhindade määramine nendele Euroopa linnadele, kes on esitanud kõige tõhusamad säästliku linnaliikuvuse kavad, teadlikkuse suurendamise ühiskampaaniad ning üritused, mis leiavad aset kõigis 31 osalejariigis (ELi liikmesriigid, EMP liikmesriigid (Island, Liechtenstein ja Norra) ning Horvaatia.)

Euroopa Komisjoni korraldatav säästva linnaliikuvuse kampaania on seotud Euroopa liikuvusnädalaga, mis toimub igal aastal 16.–22. septembrini ja kulmineerub autovaba päevaga. Kampaaniat juhib liikuvuse ja transpordi peadirektoraat ning seda rahastatakse programmi „Arukas energeetika – Euroopa” raames. Tegemist on mittetehnoloogiliste meetmete toetusprogrammiga energiasäästlikkuse ja taastuvenergiaallikate valdkonnas.

Säästva linnaliikuvuse kampaaniaga seotud lisateabe saamiseks või oma ideede registreerimiseks külastage veebisaiti http://www.valioigesegu.eu

Kombineeri nutikalt

http://www.dotherightmix.eu/

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar