Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE AR

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2012

Η Επιτροπή ξεκινά νέο διάλογο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέο διάλογο με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου σχετικά με πολιτικές και προγράμματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του οδικού της χάρτη για την εδραίωση της προόδου στην περιοχή μετά την «αραβική άνοιξη» του 2011. Η Ανδρούλλα Βασιλείου, η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, φιλοξενεί διημερίδα στις Βρυξέλλες (2-3 Ιουλίου), στην οποία συμμετέχουν υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από χώρες της Νότιας Μεσογείου, με σκοπό να αξιολογήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξετάσουν πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία και υποστήριξή της προς τις χώρες αυτές στο μέλλον. Ο Γιώργος Δημοσθένους, ο κύπριος υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπροσωπεί την προεδρία της ΕΕ σ’ αυτή την εκδήλωση. Μεταξύ άλλων συμμετεχόντων υπουργών θα είναι και ο Fathi Akkari, ο αναπληρωτής υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Λιβύης.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η επίτροπος Βασιλείου είπε: «Το μέλλον των χωρών της Νότιας Μεσογείου βρίσκεται ασφαλώς στα χέρια των λαών και των ηγετών τους. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιδιώξαμε να βασίσουμε τις νέες εταιρικές μας σχέσεις σε κοινές αξίες που όλοι προσυπογράφουμε: δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου και κοινωνική δικαιοσύνη. Η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας για μια δημοκρατική και ευημερούσα Νότια Μεσόγειο, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους νέους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση της Νότιας Μεσογείου μέσω των διεθνών προγραμμάτων της για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: του Tempus και του Erasmus Mundus. Το Tempus, που υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έλαβε επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ το 2012 και το 2013, ποσό που ανεβάζει τις συνολικές δαπάνες σε 29 εκατ. ευρώ ανά έτος. Το Erasmus Mundus, που προωθεί την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαπολιτιστική συνεργασία μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες, θα χορηγήσει 80 εκατ. ευρώ σε νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες την περίοδο 2012-2013, υπερδιπλασιάζοντας το ποσό που είχε αρχικώς προβλεφθεί.

Ο νέος διάλογος πολιτικής καλύπτει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Τυνησία και τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η Συρία ενδέχεται να προσκληθεί να συμμετάσχει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Βασικά στοιχεία

Στόχοι του διαλόγου με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Παροχή περιφερειακής πλατφόρμας για διάλογο σχετικά με τις πολιτικές για την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και θέματα νεολαίας·

 • Διάδοση ορθών πρακτικών και πείρας, ιδίως με την αξιοποίηση της πείρας που έχει αντληθεί μέσα από τα προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus·

 • Αξιολόγηση της βοήθειας της ΕΕ και εντοπισμός περαιτέρω αναγκών στήριξης·

 • Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας·

 • Υποστήριξη των εταίρων στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των συστημάτων τους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προώθηση της εθελοντικής σύγκλισης προς τη διαδικασία της Μπολόνιας και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

 • Σημαντική βελτίωση της γνώσης και χρήσης προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την ΕΕ (Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet, Marie Curie), ώστε να στηριχθεί η μεταρρύθμιση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

 • Ενημέρωση των χωρών-εταίρων σχετικά με περισσότερες μελλοντικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του «Erasmus για όλους», του νέου προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (2014-2020)·

 • Υποστήριξη της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας και κινητικότητας.

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες της Νότιας Μεσογείου

Δεν είναι επαρκής ο αριθμός άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτικών ικανών να διδάξουν αυξανόμενο αριθμό σπουδαστών. Σε ορισμένες χώρες, οι χαμηλοί μισθοί ανάγκασαν μέλη του προσωπικού να αναλάβουν επιπλέον εργασία, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της διδασκαλίας, καθώς και τον όγκο και την ποιότητα της διενεργούμενης έρευνας. Η επαγγελματική πρόοδος του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι περιορισμένη, όπως και τα προγράμματα για την αναβάθμιση των προσόντων τους και των εκπαιδευτικών τους δεξιοτήτων. Η χαλαρή διασύνδεση των προγραμμάτων που προτείνονται από τα πανεπιστήμια για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι, προς το παρόν, κομβικό σημείο όλων των εθνικών προγραμμάτων και σχεδίων ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό εγγραφής φοιτητών έχει εκτιναχθεί, ιδίως στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Τυνησία. Η υψηλή αναλογία σπουδαστών/εκπαιδευτικών συνιστά παράγοντα που χαμηλώνει τα πρότυπα της διδασκαλίας και της εκμάθησης. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πηγή σοβαρών προβληματισμών και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και την καταλληλότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη συνεργασία με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Tempus άρχισε να εφαρμόζεται το 1990 στην Κεντρική Ευρώπη· οκτώ χώρες της Νότιας Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία και Τυνησία) άρχισαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2002. Το Ισραήλ άρχισε να συμμετέχει το 2008 και η Λιβύη το 2010. Έκτοτε, 143 εκατ. ευρώ έχουν χορηγηθεί στην περιοχή, εκ των οποίων 87 εκατ. ευρώ (61%) για τη Μέση Ανατολή και 56 εκατ. ευρώ (39 %) για τη Βόρεια Αφρική.

Γενικώς, ο προϋπολογισμός χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτηθούν τα εξής (2002–2011):

 • 221 κοινά έργα στοχευμένα σε ιδρύματα (σχεδόν 60% στη Μέση Ανατολή και 40% στη Βόρεια Αφρική)·

 • 63 διαρθρωτικά μέτρα στοχευμένα σε εθνικό επίπεδο (σχεδόν 55% στη Μέση Ανατολή και 45% στη Βόρεια Αφρική)·

 • 632 ατομικές υποτροφίες κινητικότητας (μόνο έως το 2006).

Erasmus Mundus: Μεταξύ 2007 και 2011 η Επιτροπή χρηματοδότησε ευκαιρίες σπουδών στην Ευρώπη για 1.385 σπουδαστές (συμπεριλαμβανομένου διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου) από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και ευκαιρίες σπουδών/διδασκαλίας για 203 πανεπιστημιακούς. Από τους 1.385 σπουδαστές, οι 267 προέρχονταν από την Αίγυπτο, οι 169 από την Τυνησία, οι 179 από την Αλγερία, οι 213 από το Μαρόκο, οι 181 από το Ισραήλ, οι 165 από τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι 94 από την Ιορδανία, οι 64 από τη Συρία και οι 53 από τον Λίβανο.

Για την περίοδο 2004–2011 η Επιτροπή χορήγησε επίσης πλήρεις υποτροφίες (2-3 ετών) για 275 σπουδαστές από την περιοχή προκειμένου να συμμετάσχουν σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα (μάστερ και διδακτορικές σπουδές) στο πλαίσιο του Erasmus Mundus. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονταν από την Αίγυπτο (57), το Ισραήλ (46), την Αλγερία, το Μαρόκο, τον Λίβανο και την Τυνησία (περίπου 30 σπουδαστές από την κάθε χώρα).

Περισσότερες πληροφορίες

Erasmus Mundus

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm

Tempus

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.htm

Δικτυακός τόπος της Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar