Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 2 iulie 2012

Șomajul în rândul tinerilor: studiile arată că uceniciile și stagiile sunt utile, însă trebuie îmbunătățite

Ratele dramatic de ridicate ale șomajului în rândul tinerilor în Europa necesită o acțiune imediată a statelor membre. Una dintre prioritățile de acțiune este de a garanta o tranziție ușoară a tinerilor de pe băncile școlii către locul de muncă. Două studii realizate pentru Comisia Europeană cu privire la ucenicii și stagii în toate statele membre ale UE recomandă că aceste programe ar trebui să răspundă mai bine cerințelor pieței forței de muncă, să fie mai bine adaptate la necesitățile întreprinderilor și să ofere mai multe garanții în ceea ce privește calitatea și perspectivele pentru tineri.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Consiliul European a subliniat importanța uceniciilor și a stagiilor pentru tineri, în special în contextul garanțiilor pentru tineret și al noilor programe de mobilitate. Aceste noi studii clarifică situația cu privire la aceste programe și ne ajută la pregătirea inițiativelor noastre viitoare privind îmbunătățirea tranziției de la școală către un loc de muncă. Uceniciile și stagiile pot construi punți de acces pentru tineri către piața forței de muncă și, astfel, pot contribui la reducerea nivelurilor excesive ale șomajului în rândul tinerilor în Europa. Însă aceste ucenicii și stagii trebuie să garanteze că tinerilor li se oferă cele mai bune șanse posibile de a obține ulterior un loc de muncă durabil. Sprijinim, de asemenea, acest aspect printr-o utilizare mai bine direcționată a Fondului social european.”

Rezultatele studiilor vor fi utilizate pentru pregătirea a două inițiative ale Comisiei până la sfârșitul anului 2012: un proiect de recomandare a Consiliului privind garanțiile pentru tineret, pentru a garanta că tinerii sunt fie încadrați profesional, fie urmează un program educațional sau de formare în termen de patru luni de la ieșirea lor din sistemul de învățământ, precum și definirea unui cadru de calitate pentru stagii.

Studiul referitor la ucenicii recomandă asigurarea:

  • unor standarde de calitate omogene pentru studii de tip ucenicie

  • unui echilibru între competențele profesionale specifice și aptitudinile și competențele generale

  • implicării partenerilor sociali în conceperea și organizarea uceniciilor, deoarece acesta este un factor esențial pentru succesul lor și

  • unor inițiative adoptate împreună cu studenții pentru a îmbunătăți imaginea generală a sistemului de învățământ profesional.

Studiul privind stagiile indică faptul că:

  • este necesară o definiție clară a stagiilor la nivelul UE

  • în cazul în care este posibil, stagiile ar trebui să aibă loc în cadrul programei de învățământ, mai degrabă decât după terminarea studiilor

  • ar trebui depuse eforturi concertate atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pentru a spori oferta de stagii, în special în IMM-uri

  • este nevoie de sprijin financiar pentru stagiari, îndeosebi pentru cei care provin din medii mai puțin privilegiate și

  • ar trebui să se ia măsuri pentru a încuraja procese de recrutare deschise și transparente pentru stagii.

Studiul privind stagiile completează consultarea publică referitoare la calitatea stagiilor lansată ca parte a pachetului Comisiei privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012 (a se vedea IP/12/380, MEMO/12/256 și MEMO/12/252).

Context

Ambele studii prezintă date și cifre pentru fiecare stat membru și conțin studii de caz mai aprofundate pentru anumite țări. Creșterea șomajului în rândul tinerilor, combinată cu o inadecvare considerabilă a competențelor pe piețele forței de muncă, au determinat statele membre din întreaga UE să se concentreze din ce în ce mai mult pe programe menite să faciliteze tranziția de la școală către locul de muncă, cum ar fi stagiile și uceniciile. Întreprinderile europene oferă în prezent stagii de formare în cadrul întreprinderii pentru un număr total de aproximativ 9,4 milioane de tineri. Tinerii care participă la un program de tip ucenicie reprezintă aproximativ 40,5% din totalul elevilor din învățământul secundar din cele 27 de state membre.

Uceniciile sunt definite ca programe de educație și formare profesională inițială (EFPI) „duale” care combină și alternează formarea în întreprindere (perioade de experiență de muncă practică la locul de muncă) cu învățământul școlar (perioade de învățământ teoretic/practic urmate într-o școală sau într-un centru de formare), a căror finalizare cu succes duce la obținerea unei certificări EFPI recunoscute la nivel național. De cele mai multe ori, există o relație contractuală între angajator și ucenic. Experiența arată că în țările în care există astfel de programe de ucenicie, tinerii au mai multe șanse privind o tranziție ușoară de la școală către locul de muncă. Sistemele duale de învățământ există în mai multe state membre ale UE (cele mai frecvente în Austria, Germania și Danemarca, dar și în Țările de Jos, Franța și Slovenia).

Stagiile sunt definite ca fiind experiențe de muncă limitate în timp, care includ o componentă educațională. Ele au obiective similare cu uceniciile: sprijinirea tranziției de la școală către locul de muncă oferind experiență practică, cunoștințe și competențe care completează învățământul teoretic. Acestea pot reprezenta o parte a unor programe de învățământ superior. Pentru unele profesii (de exemplu, medici, avocați, profesori), precum și în multe alte programe de învățământ universitar, stagiile sunt un element obligatoriu în cadrul studiilor. Însă există o tendință tot mai mare în rândul tinerilor de a efectua stagii postuniversitare care implică doar stagiarul și angajatorul și nu sunt legate de o programă de studii sau de o procedură de absolvire.

Informații suplimentare

Rezumat al studiului privind ucenicia:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Rezumat al studiului privind programele de stagii:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

Textul integral al raportului privind oferta de programe de ucenicie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

Textul integral al raportului privind programele de stagii:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Site-ul internet al comisarului László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Pagina Twitter a dlui László Andor:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Abonați-vă la curierul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Persoane de contact :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar