Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 2.

Fiatalkori munkanélküliség: a tanulószerződéses gyakorlati képzés és a szakmai gyakorlat hasznos, de még javításra szorul

A munkanélküli fiatalok aránya, amely Európa-szerte drámai méreteket ölt, a tagállamoktól azonnali cselekvést igényel. Az egyik prioritás az, hogy a fiatalok számára minél zökkenőmentesebb átmenetet biztosítsanak az iskolából vagy a képzésből a munkába. A tanulószerződéses gyakorlati képzésről és a szakmai gyakorlatról az Európai Bizottság megbízásából készült, az összes EU tagállamot felölelő két felmérés ajánlásai között szerepel, hogy e két rendszernek jobban kellene reagálnia a munkaerőpiac igényeire, szorosabban igazodnia a vállalkozások szükségleteihez és több garanciát kellene nyújtania a fiatalok számára a minőség és a szakmai kilátások terén.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős európai biztos kijelentette: „Az Európai Tanács hangsúlyozta, milyen fontos a tanulószerződéses gyakorlati képzés és a szakmai gyakorlat a fiatalok számára, elsősorban az Ifjúsági garanciák és az új mobilitási rendszerek keretében. Az új vizsgálatok még inkább rávilágítottak e rendszerek előnyeire, és segítségünkre lesznek a fiatalok iskola elvégzése utáni munkába állásának megkönnyítésére irányuló, soron következő kezdeményezéseink előkészítésében. A tanulószerződéses gyakorlati képzés és a szakmai gyakorlat hidakat verhet a munkapiac felé az oda belépő fiatalok számára, és egyúttal segítséget jelentenek abban is, hogy megkíséreljük megoldani az európai fiatalok túlzott munkanélküliségének problémáját E két képzési formának azonban a lehető legjobb esélyt kell nyújtaniuk a fiataloknak arra, hogy fenntartható munkahelyekhez jussanak. Ugyanezt a célt szolgálja az a szándékunk is, hogy az Európai Szociális Alapot céltudatosabban használjuk fel.”

A felmérések eredményei két – 2012 végére várható – bizottsági kezdeményezés előkészítését segítik elő. Az egyik az ifjúsági garanciáról szóló tanácsi ajánlattervezet annak biztosítására, hogy a fiatalok az iskola elhagyása után négy hónappal vagy dolgozzanak, vagy tanuljanak, vagy képzésen vegyenek részt; a másik pedig a szakmai gyakorlat minőségi keretrendszerének meghatározása lesz.

A tanulószerződéses gyakorlati képzésről készült tanulmány a következőket ajánlja:

  • az ilyen jellegű tanulmányokra homogén minőségi szabványokat kell alkalmazni

  • a gyakorlati képzés során egyensúlyt kell teremteni a sajátos szakmai készségek és az általános készségek és kompetenciák között

  • a szociális partnereket be kell vonni a tanulószerződéses képzések megtervezésébe és megszervezésébe, hiszen ez a siker egyik alapvető tényezője, és

  • a tanulókkal közösen indított kezdeményezésekkel javítani kell a szakképzési rendszerről alkotott összképet.

A szakmai gyakorlatról szóló tanulmány megállapítja, hogy:

  • szükség van a szakmai gyakorlatnak az egész Unióra érvényes, világos meghatározására

  • amikor csak lehetséges, a szakmai gyakorlatot a tanulmányi idő alatt kell végezni, nem pedig akkor, amikor a diákok már befejezték tanulmányaikat

  • összehangolt erőfeszítésekre van szükség mind uniós, mind pedig tagállami szinten a szakmai gyakorlatok számának növelése érdekében, különösen a kis- és középvállalatoknál

  • a szakmai gyakorlaton részt vevő fiataloknak pénzügyi támogatást kell nyújtani, elsősorban, ha hátrányos helyzetűek, és

  • a szakmai gyakorlatok terén is törekedni kell a nyílt és átlátható toborzásra.

Ez a tanulmány azt a szakmai gyakorlatok minőségével foglalkozó nyilvános konzultációt egészíti ki, amelyet a Bizottság 2012 áprilisi foglalkoztatási csomagjának részeként kezdeményezett (lásd IP/12/380, MEMO/12/256 és MEMO/12/252).

Háttér-információk

Mindkét tanulmány tényekkel és számokkal írja le az összes tagállamban vizsgált helyzetet, és egyes országok esetében részletes esettanulmányokat is közöl. A fiatalok munkanélküliségének növekedése, amelyet csak tovább súlyosbít a készségek terén a kereslet és kínálat között mutatkozó jelentős munkaerő-piaci egyensúlyhiány, az egész Unióban arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek az iskolából a munkába való átmenetet megkönnyítő programoknak, köztük a szakmai gyakorlatnak és a tanulószerződéses gyakorlati képzésnek. Az európai vállalkozások jelenleg mintegy 9,4 millió diáknak kínálnak szakmai gyakorlatokat. A 27 tagállamban a tanulószerződéses diákok jelenleg a középszintű tanulmányokat folytatók 40,5%-át teszik ki.

A tanulószerződéses gyakorlati képzést (IVET) „kettős” szakmai alapképzésként határozzák meg, amely a vállalatoknál végzett képzést (azaz a munkahelyen szerzett gyakorlati tapasztalatokat) vegyíti és váltogatja iskolai oktatással (iskolában vagy képzési központban folytatott elméleti/gyakorlati képzésben való részvétellel). Eredményes elvégzése országosan elismert képesítést ad. A munkáltató és a tanuló között legtöbbször szerződéses viszony áll fenn. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol léteznek ilyen képzési programok, a fiataloknak nagyobb esélyük van arra, hogy az iskolából a munkába történő átmenetet sikeresen bonyolítsák le. Ilyen kettős oktatási rendszer több uniós tagállamban létezik (a legelterjedtebb Ausztriában, Németországban és Dániában, de megtalálható Hollandiában, Franciaországban és Szlovéniában is).

A szakmai gyakorlat meghatározott ideig tartó szakmai tapasztalat, amelynek oktatási összetevője is van. Célkitűzései hasonlítanak a tanulószerződéses képzésére: a tanulás és a munka közötti átmenet megkönnyítésére irányulnak gyakorlati tapasztalatok, tudás és az elméleti oktatást kiegészítő készségek kifejlesztésével. A szakmai gyakorlatok a felsőoktatási programok szerves részei lehetnek. Egyes szakmákban (pl. orvos, jogász, tanár) és számos más egyetemi tanulmányi területen is a szakmai gyakorlat kötelező eleme az oktatási folyamatnak. Ugyanakkor egyre több fiatal végez a diploma megszerzése után olyan szakmai gyakorlatot, amelynek már csak ő és a munkaadó a szerződő felei, és amely nem kötődik egyetemi tanulmányokhoz vagy a diplomához.

További információk

A tanulószerződéses gyakorlati képzésről szóló felmérés összefoglalása:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

A szakmai gyakorlatok kínálatáról szóló felmérés összefoglalása:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

A tanulószerződéses gyakorlati képzésről szóló teljes jelentés:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

A szakmai gyakorlatokról szóló teljes jelentés:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

Andor László honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Az alábbi linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar