Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. juni 2012

Statsstøtte: Kommissionen har foreløbigt godkendt statsstøtte til FIH Erhvervsbank A/S og indledt en formel undersøgelsesprocedure

Europa-Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler foreløbigt godkendt en foranstaltning vedrørende værdiforringede aktiver og en overtagelse af værdiforringede aktiver til fordel for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH"). Kommissionen har sideløbende indledt en formel undersøgelsesprocedure, fordi den er i tvivl om, hvorvidt statens støtte forrentes tilstrækkeligt, og fordi der stadig er risici forbundet med FIH's balance.

FIH har ca. 4 000 kunder og er den femtestørste bank i Danmark målt i udlån. Banken er specialiseret i lån til danske virksomheder, især SMV. Selv om FIH i øjeblikket ikke har svært ved at opfylde de lovgivningsmæssige krav, kan den få likviditetsproblemer i løbet af de næste 12-18 måneder. FIH har udstedt statsgaranterede obligationer til et beløb på ca. 42 mia. DKK (5,7 mia. EUR), som udløber i 2012 og 2013. Garantierne er ydet som led i den garantiordning, Kommissionen godkendte i 2008.

Den pakke, Kommissionen har godkendt, omfatter en foranstaltning vedrørende forringede aktiver til en værdi af 2 mia. DKK (269 mio. EUR) og en overtagelse af værdiforringede aktiver til en værdi af 17,1 mia. DKK (2,315 mia. EUR). Pakken omfatter desuden en tillægsaftale mellem banken og det statsejede selskab Finansiel Stabilitet, som yder ekstra tabs-, låne- og rekapitaliseringsgarantier.

Ifølge de danske myndigheder har statsstøtten til formål at forhindre, at bankens balance reduceres kraftigt ved en reduktion af dens lån til virksomheder, navnlig SMV.

Foranstaltningerne er foreløbigt godkendt i en periode på seks måneder. Hvis der indgives en detaljeret omstruktureringsplan inden for denne periode, vil støtten kunne betragtes som godkendt, indtil Kommissionen har vedtaget en endelig holdning baseret på omstruktureringsplanen.

Baggrund

Der vil blive offentliggjort en ikke-fortrolige version af afgørelsen på Konkurrencedirektoratets websted i statsstøtteregistret under sagsnummer SA.34445, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. State Aid Weekly e-News indeholder en liste over offentliggørelser af nye afgørelser vedrørende statsstøtte på Internettet og i Den Europæiske Unions Tidende.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar