Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. juni 2012

Miljø: København udnævnt til Europas miljøhovedstad i 2014

København har vundet titlen som Europas miljøhovedstad i 2014. Prisen blev overrakt fredag aften ved en ceremoni i Vitoria-Gasteiz i Spanien, den nuværende indehaver af titlen, af EU's miljøkommissær Janez Potočnik. København fik særlig ros for sine præstationer, navnlig på områder som miljøinnovation og bæredygtig mobilitet, sin indsats som rollemodel for grøn økonomi både i og uden for Europa og for sin meget lovende kommunikationsstrategi.

Kommissær Janez Potočnik udtaler: "Jeg lykønsker København for at vise os den rette vej. Vi har meget at lære af byens indsats for at forbedre miljøet og indbyggernes livskvalitet, samtidig med at der åbnes for nye erhvervsmuligheder, og jeg ser frem til byens år som Europas miljøhovedstad. København vil have stor mulighed for at demonstrere sin ekspertise og kreative tilgang til byplanlægning og udvikling af grøn økonomi."

Titlen som Europas miljøhovedstad uddeles hvert år og sigter mod at tilskynde byerne til at forbedre bylivet ved systematisk at inddrage miljøhensyn i deres byplanlægning og -forvaltning. Hvert år udvælges én by blandt et stort antal ansøgere. Juryen vurderede, at Københavns grønne erhvervsmodel er et godt eksempel på bæredygtig økonomisk udvikling, som tager fat om de miljømæssige, økonomiske og sociale problemer, og at den vil kunne anvendes i andre byer over hele verden.

København har gjort offentlig-private partnerskaber til et hovedelement i sin tilgang til miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse. Byen samarbejder med virksomheder, universiteter og organisationer i diverse fora med formålet at udvikle og gennemføre grøn vækst. Nordhavn-projektet omfatter f.eks. et "grønt laboratorium" med fokus på økoteknologi, hvilket er en model, der nemt kan overføres til andre byer.

Juryen udpegede København som en rollemodel for byplanlægning og -udvikling. Byen er også en pioner på transportområdet, idet den tilstræber at blive verdens mest cykel-venlige by. Målet er at få 50 % af befolkningen til at cykle på arbejde eller til deres uddannelsessted inden 2015 (i 2010 cyklede 35 % af københavnerne til arbejde eller i skole), hvilket skal hjælpe til at nå byens ambitiøse mål om at være CO2-neutral i 2025.

Kommunikationstiltagene til at engagere borgerne er ganske effektive, da københavnerne føler, at de er en del af løsningen.

De andre finalister var Bristol og Frankfurt. Bristol imponerede juryen med en ambitiøs vision for bæredygtighed, som involverer en række netværk, bl.a. ngo'er, lokale erhverv, forskningsverdenen og frivillige. Byens engagement i at mindske klimaændringerne og dens politik for ren luft og støj blev rost.

Frankfurts planer om at forbedre bygningers energimæssige ydeevne, dens gode affaldshåndtering og dens mange åbne grønne områder gav gode point, men der var usikkerhed om de virkninger, den nylige lufthavnsudvidelse kan få på borgernes livskvalitet i den sydlige grønne del af byen.

Baggrund

18 byer havde ansøgt om at blive Europas miljøhovedstad i 2014. Hver ansøger er blevet bedømt af et internationalt panel bestående af 12 eksperter, hvorefter tre byer blev udråbt som finalister - Bristol, København og Frankfurt. Finalisterne er blevet interviewet af en jury bestående af repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Miljøagentur, ICLEI - Lokale myndigheder for bæredygtighed, Borgmesterpagten og Det Europæiske Miljøkontor.

Titlen som Europas miljøhovedstad handler i sidste ende om at gøre byerne til et mere behageligt sted at leve og arbejde i. Prisen tildeles en europæisk by, der har vist, at den har været i stand til at nå høje miljømål, er engageret i løbende at opstille ambitiøse mål for fremtidige miljøforbedringer og bæredygtig udvikling, og som viser vejen til et miljøvenligt bymiljø og er en rollemodel til inspiration for andre byer.

De byer, der ansøger om at blive Europas miljøhovedstad vurderes ud fra 12 indikatorer - klimaændringer, transport, grønne byområder, der er baseret på bæredygtig arealanvendelse, natur og biodiversitet, luftkvalitet, støjforurening, affaldshåndtering, vandforbrug, spildevandsbehandling, miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse, miljøforvaltning og energi.

Titlen som Europas miljøhovedstad blev oprettet i 2006 på initiativ af Jüri Ratas, den tidligere borgmester i Tallinn, Estland, for at fremme og belønne hidtidige tiltag og tilskynde byer til at forpligte sig til at træffe flere foranstaltninger samt til at udvise og fremme udveksling af bedste praksis mellem de europæiske byer. Fire byer - Stockholm, Hamborg, Vitoria-Gasteiz og Nantes - har indtil videre vundet den eftertragtede titel i årene 2010-2013.

Ud over at være til inspiration for andre byer er den øgede anerkendelse ved at være Europas miljøhovedstad med til at højne vinderbyens anseelse og tiltrækning som et sted, folk har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

Yderligere oplysninger

www.europeangreencapital.eu

Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar