Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. juuni 2012

Transport ja logistika: komisjon vaatab koos uue kõrgetasemelise töörühmaga tulevikku

Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas kohtus täna Euroopa transpordi- ja logistikasektori tippjuhtidega. Kohtumine leidis aset logistikaküsimustega tegeleva kõrgetasemelise töörühma esimese koosoleku raames. Töörühm loodi selleks, et anda strateegilist nõu tulevaste transpordipoliitikameetmete kohta logistika valdkonnas.

Asepresident Kallas märkis: „Logistika on ELi majanduses väga olulisel kohal. Sektor pakub tööd 11 miljonile inimesele ning annab 4,9% ELi majanduse lisandväärtusest. Logistika on Euroopa transpordipoliitika lahutamatu osa, millel on ettevõtjate edu tagamisel väga tähtis roll. Seepärast on ülimalt oluline arutada koos sidusrühmadega meie tulevikuprobleeme, et kasutada täiel määral Euroopa logistika- ja kaubaveosektori potentsiaali."

Komisjon on kõnealuse sektori tähtsust ELi majanduses rõhutanud transpordipoliitika valges raamatus. Statistikaandmed näitavad, et logistikasektor annab ELi majandusse märkimisväärse panuse. 2012. aastal kuulub logistikasektori 10 juhtiva riigi hulka ka kuus ELi liikmesriiki1. Seega mängib Euroopa Komisjon võtmerolli sobiva raamistiku loomisel logistika valdkonnas.

Kõrgetasemeline töörühm tuli täna kokku Brüsselis, et teha kindlaks komisjoni ja logistikavaldkonna vahel valitsev sünergia ning luua kõnealuses sektoris soodne ärikliima. Kõrgetasemeline töörühm hõlmab logistikateenuse osutajate, logistikafirmade klientide, transpordiettevõtjate, sadamate ja lennujaamade käitajate, akadeemikute, IT-ettevõtjate ja sotsiaalpartnerite tipptasemel esindajaid.

Arutelu käigus keskenduti logistika ja transpordi arengut takistavatele probleemidele. Rühma liikmed vaatlesid ka võimalikke lahendusi, mis peaksid aitama saavutada soovitud tulemusi.

Töörühma loomise üle avaldasid heameelt ka selle liikmed, kes näevad töörühma kui abivahendit komisjoniga logistikaprobleeme käsitleva konstruktiivse dialoogi pidamiseks.

Komisjoni jaoks on aga tegu ainulaadse võimalusega kaaluda meetmeid, mida on kavas võtta logistikasektori konkurentsivõime ja tegevuse edasiseks tõhustamiseks, ning anda samal ajal oma panus Euroopa transpordipoliitika eesmärkide saavutamisse.

Logistikaküsimustega tegeleva kõrgetasemelise töörühma liikmed

Hr Alan Mckinnon, professor, logistikaosakonna juhataja, Kühne logistikaülikool HAMBURGIS

Hr Lauri Ojala, professor, Turu majanduskool, TURU ÜLIKOOL

Hr Robert-Jan Zimmerman, tegevjuht, MERCURIUS Shipping Group

Pr Kerstin Geiger, peadirektor, Industry Solutions, SAP

Hr Frank Appel, tegevjuht, DEUTSCHE POST DHL

Pr Marie-Christine Lombard, tegevjuht, TNT Express

Hr Laurent Freixe, asepresident, NESTLE

Hr Clemence Cheng, tegevdirektor, HUTCHISON Port Holdings Central Europe Division

Hr Rafael Aznar Garrigues, Valencia sadamaameti esimees

Pr Myriam Chaffart, siseveeteede ja logistika poliitsekretär, Euroopa transporditöötajate föderatsioon (ETF)

Hr Rodolphe Saadé, tegevjuht, CMA CGM

Hr Niels Smedegaard, tegevjuht, DFDS

Hr Christian Kern, tegevjuht, ÖBB Group AG

Pr Hjoerdis Stahl, asepresident, LUXAIR Cargo

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Maailma juhtivad logistikariigid (tähtsuse järjekorras) on järgmised: Singapur, Hongkongi erihalduspiirkond ja Hiina, Soome, Saksamaa, Madalmaad, Taani, Belgia, Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik. Allikas: Worldbank.org "Connecting to Compete 2012" http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/239070-1336654966193/LPI_2012_final.pdf


Side Bar