Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 juni 2012

Den digitala agendan: Efter 1 juli är det slut med chockpriser för mobilt internet. Lägre priser för telefoni och sms.

Från och med den 1 juli 2012 blir det mycket billigare att använda mobilt internet för att få tillgång till kartor, videofilmer, foton, sociala nätverk och e-post när man reser i andra EU-länder. En ny EU-förordning innebär att det för första gången kommer att införas en maxavgift för dataroaming, dvs. nedladdning av data från internet via mobil anslutning. Tack vare den nya förordningen kan en typisk affärsresenär i EU spara över 1 000 euro per år. En familj som gör en semesterresa till ett annat EU-land varje år kan spara minst 200 euro. (I bilaga III finns fullständiga uppgifter om dessa fallstudier om dataroaming). De nya reglerna gör också att maxpriserna för telefoni och sms sänks.

Om man räknar in samtal, sms och data kommer EU:s förbättrade roamingförordning att innebära att konsumenterna betalar 75 % mindre för många mobila roamingtjänster jämfört med 2007 års priser. I år kommer EU:s befolkning att lägga omkring fem miljarder euro på roamingtjänster, vilket är omkring 15 miljarder euro mindre än 2007, när EU:s första roamingförordning kom.

Pristak på dataöverföring innebär att vi kan erbjuda roaming för smarta telefoner, säger it-kommissionär Neelie Kroes. Därigenom är det slut med chockpriser för roaming inom EU. Det glädjer mig att EU år efter år gör så att medborgarna får mer pengar kvar i plånboken.

Från och med den 1 juli 2012 kommer följande maxpriser för mobil användning att gälla:

  • 29 cent per minut för att ringa upp, plus moms

  • 8 cent per minut för att ta emot samtal, plus moms

  • 9 cent för att sända ett sms, plus moms

  • 70 cent per megabyte för att ladda ned data eller använda internet under utlandsresor (betalas efter hur många kilobyte som används), plus moms.

I juli 2009 kostade nedladdning av data över fyra euro per megabyte hos många operatörer. De priserna kommer nu att bli omkring sex gånger lägre. År 2014, när priserna har sänkts ännu mer, kommer maxkostnaden för nedladdning av data att vara endast 20 cent per megabyte, plus moms, vilket i många fall motsvarar en sänkning med 90 %.

Operatörerna har full frihet att erbjuda lägre priser. Pristaken är en maxnivå och ska fungera som en skyddsmekanism. Konkurrensen bör leda till ännu lägre priser.

För att resenärer ska kunna undvika chockräkningar kommer den som reser utanför EU från och med den 1 juli 2012 att få en varning i ett sms, ett e-postmeddelande eller ett popup-fönster när nedladdningskostnaden närmar sig 50 euro eller annan överenskommen nivå. Konsumenterna måste sedan bekräfta att de vill överskrida gränsen för att fortsätta sin dataroaming. Det här är en utvidgning av det varningssystem som redan finns inom EU.

De åtgärder som börjar gälla den 1 juli är de första i en serie som gradvis ska sänka pristaken och till slut leda till ett nytt system som ger valfrihet, konkurrens och nya attraktiva roamingavtal. Detta ska ske genom att konsumenterna kan välja ett separat roamingavtal innan de reser, eller välja en tjänstetillhandahållare på resmålet, på samma sätt som de väljer trådlöst nät. Det alternativet kommer att bli möjligt från och med den 1 juli 2014.

Bakgrund

EU införde tak för roamingpriser för första gången 2007 (IP/07/870). Taket innebar att mobiltelefonanvändare betalar samma roamingavgifter i hela EU. I juli 2009 antogs nya regler som sänker roamingpriserna ytterligare. Senast i juli 2011 ska de högsta roamingavgifterna vara 35 cent per minut för att ringa upp och 11 cent för att ta emot samtal i utlandet (se IP/09/1064 och MEMO/09/309). Roamingreglerna från 2009 gäller till slutet av juni 2012.

Mer information:

EU-kommissionens webbplats om roaming:

Digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32-2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32-2 299 90 19)

Bilaga I

Nya pristak för konsumenter (exklusive moms)

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per megabyte)

70 cent

45 cent

20 cent

Samtal (uppringning) (per minut)

29 cent

24 cent

19 cent

Samtal (som tas emot) (per minut)

8 cent

7 cent

5 cent

Sms (per sms)

9 cent

8 cent

6 cent

Nya pristak i grossistledet exklusive moms (de avgifter som operatörer tar ut av varandra)

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per megabyte)

25 cent

15 cent

5 cent

Taltelefoni (per minut)

14 cent

10 cent

5 cent

Sms (per sms)

3 cent

2 cent

2 cent

De föreslagna taken i konsumentledet ska tjäna som ett rent skyddsnät för konsumenterna, men kommissionen väntar sig att de föreslagna konkurrensfrämjande strukturella åtgärderna kommer att leda till ett nytt europeiskt utbud och lägre priser, långt under pristaken.

Bilaga II

Besparingar på dataöverföringar

Exempel 1

En fyrapersonersfamilj åker till OS i London under en vecka och använder en smarttelefon. EU:s genomsnittliga priser:

Sommaren 2009

Sommaren 2012

Besparing

1 megabyte

EU:s genomsnittspris 3 euro + 19,8 % genomsnittlig moms ( 3,594 euro)

70 cent

+ 21 % genomsnittlig moms (0,847 euro)

Tittar på en karta sju gånger (1 megabyte per karta )

25,16 euro

5,93 euro

19,23 euro

Tittar på sociala nätverk 45 minuter varje dag (+/- 7,5 megabyte per dag, totalt 52,5 megabyte)

188,69 euro

44,47 euro

144,22 euro

Laddar upp två foton varje dag (+/- 2 megabyte per foto)

100,63 euro

23,72 euro

76,91 euro

Skickar två e-postmeddelanden per dag (+/- 20 kilobyte per meddelande, totalt 0,28 megabyte)

1,01 euro

0,24 euro

0,77 euro

Totalt

315,49 euro

74,36 euro

241,13 euro

Exempel 2

En fyrapersonersfamilj från Tyskland eller Italien åker till OS i London under en vecka och använder en smarttelefon:

Sommaren 2009

Sommaren 2012

Besparing

1 megabyte

Genomsnittspris 5,85 euro inkl. moms

70 cent

+ 20 % genomsnittlig moms (0,84 euro)

Tittar på en karta sju gånger (1 megabyte per karta )

40,95 euro

5,88 euro

35,07 euro

Tittar på sociala nätverk 45 minuter varje dag (+/- 7,5 megabyte per dag, totalt 52,5 megabyte)

307,13 euro

44,1 euro

263,03 euro

Laddar upp två foton varje dag (+/- 2 megabyte per foto)

163,80 euro

23,52 euro

140,28 euro

Skickar två e-postmeddelanden per dag (+/- 20 kilobyte per meddelande, totalt 0,28 megabyte)

1,64 euro

0,24 euro

1,40 euro

Totalt

513,52 euro

73,74 euro

439,78 euro

Exempel 3

En finsk eller polsk person åker till OS i London under tre dagar och använder en smarttelefon:

Sommaren 2009

Sommaren 2012

Besparing

1 megabyte

Genomsnittspris 3,5 euro inkl. moms

70 cent + 23 % moms (0,861 euro)

Tittar på tre kartor per besök (1 megabyte per karta)

10,5 euro

2,58 euro

7,92 euro

Tittar på sociala nätverk en halvtimme varje dag (+/- 5 megabyte, totalt 15 megabyte)

52,50 euro

12,92 euro

39,58 euro

Laddar upp ett foto varje dag (+/- 2 megabyte per foto)

21 euro

5,17 euro

15,83 euro

Totalt

84 euro

20,67 euro

63,33 euro

Exempel 4

En brittisk affärsman/kvinna gör tio tredagarsbesök i Frankrike eller Tyskland under ett år och använder sin smarttelefon på följande sätt:

Sommaren 2009

Sommaren 2012

Besparing

1 megabyte

Genomsnittspris +/- 6 euro inkl. moms

70 cent

+ 20 % moms (0,84 euro)

Tittar på tre kartor per besök (1 megabyte per karta)

180 euro

25,20 euro

154,80 euro

Tittat på sociala nätverk en halvtimme varje dag (+/- 5 megabyte)

900 euro

126 euro

774 euro

Skickar tio e-postmeddelanden per dag (+/- 100 kilobyte per meddelande/1 megabyte per dag)

180 euro

25,20 euro

154,80 euro

Totalt

1 260 euro

176,40 euro

1 083,60 euro


Side Bar