Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. júna 2012

Digitálna agenda: Prehnané ceny za mobilný internet sa od prvého júla stanú minulosťou - znížia sa aj ceny hovorov a SMS

Od 1. júla 2012 nás počas pobytu v iných členských štátoch EÚ vyjde používanie mobilného internetu na prístup k mapám, videám, fotografiám, sociálnym sieťam a emailom oveľa lacnejšie. Nové nariadenie EÚ znamená, že sa prvý raz stanoví maximálny možný poplatok za „dátový roaming“, čiže sťahovanie dát z internetu s použitím mobilného pripojenia. Pre typického obchodníka, ktorý pracovne cestuje po EÚ, to bude znamenať úsporu vyše 1000 EUR ročne. Rodina, ktorá sa raz ročne vyberie na dovolenku do inej krajiny EÚ, môže očakávať úsporu najmenej 200 EUR. (Bližšie podrobnosti s ukážkovými prípadmi sa uvádzajú v prílohe II.) Nové pravidlá znížia aj maximálne ceny hovorov a SMS.

Celkovo platí, že nové nariadenie EÚ týkajúce sa roamingu – pri zohľadnení hovorov, SMS a dát – prinesie spotrebiteľom v porovnaní s cenami z roku 2007 v celom rade služieb mobilného roamingu úspory vo výške až 75 % . Tento rok Európania minú na služby roamingu približne 5 miliárd EUR, čím ušetria približne 15 miliárd EUR v porovnaní s tým, koľko by za rovnaké služby zaplatili pri cenách obvyklých predtým, než sa v roku 2007 prijalo prvé nariadenie EÚ o roamingu.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová k tomu uviedla: „Cenové limity dátových prenosov znamenajú, že budeme mať roaming pre generáciu smartfónov. V celej EÚ sa tak raz navždy odstránia prehnané ceny roamingu. Som potešená, že Európska únia dokáže zaistiť, že občanom zostane rok čo rok vo vreckách viac peňazí.“

Od 1. júla 2012 môžu používatelia mobilných zariadení očakávať takéto nové maximálne ceny:

  • 29 centov za minútu bez DPH pri odchádzajúcom hovore

  • 8 centov za minútu bez DPH pri prijímanom hovore

  • 9 centov bez DPH za odoslanie SMS

  • 70 centov za megabajt (MB) bez DPH pri sťahovaní dát alebo surfovaní na internete na cestách v zahraničí (účtované za využitý kilobajt).

V júli 2009 stiahnutie každého megabajtu dát stálo u mnohých prevádzkovateľov viac ako 4 eurá – a teraz budú tieto ceny asi šesťkrát nižšie. Do roku 2014 sa pri pokračujúcom znižovaní cien maximálna cena za stiahnutie jedného megabajtu dát obmedzí na 20 centov bez DPH, čo bude znamenať v porovnaní s mnohými súčasnými tarifami zníženie o 90 %.

Prevádzkovatelia môžu ponúkať aj nižšie tarify. Cenové limity predstavujú najvyššiu možnú úroveň, fungujú ako „záchranná sieť“, pričom hospodárska súťaž by mala stláčať ceny ešte nižšie.

Okrem toho v záujme obmedzenia „šokov z faktúr za dáta“ od 1. júla 2012 ľudia cestujúci do krajín ležiacich mimo EÚ, ktorí sa pri sťahovaní údajov priblížia k poplatku na úrovni 50 EUR alebo na inej úrovni, s ktorou predtým súhlasili, dostanú varovanie v podobe SMS, emailu alebo okna s upozornením, ktoré sa im otvorí na mobilnom zariadení. Ak budú chcieť naďalej využívať dátový roaming, budú potom musieť potvrdiť, že im prekročenie tejto úrovne neprekáža. Tým sa rozširuje systém varovaní, ktorý je v súčasnosti v EÚ zavedený .

Opatrenia, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla, sú prvými opatreniami zo série postupného znižovania cenových limitov, ktorá nakoniec v rámci nového systému prinesie na trh výber, hospodársku súťaž a nové skvelé podmienky roamingu tým, že spotrebiteľom umožní, aby uzavreli samostatnú zmluvu o roamingu už pred cestou, alebo si vybrali poskytovateľa až priamo na mieste, podobne ako keď si vyberajú wi-fi sieť. Táto možnosť bude k dispozícii od 1. júla 2014.

Súvislosti

Cenové limity týkajúce sa roamingu sa v EÚ prvýkrát zaviedli v roku 2007 (IP/07/870) a zabezpečili, aby používatelia mobilných telefónov mohli v celej EÚ využívať podobné roamingové tarify. V júli 2009 sa prijali revidované pravidlá, na základe ktorých sa ceny roamingu postupne znižovali, takže do júla 2011 dosiahli maximálne poplatky za roaming hodnotu 35 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a 11 centov za minútu prijímaného hovoru pri telefonovaní v zahraničí (pozri IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingové pravidlá z roku 2009 sa uplatňujú do konca júna 2012.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Európskej komisie venovaná roamingu.

Webová stránka digitálnej agendy.

Webová stránka Neelie Kroesovej.

Neelie Kroesová na Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Príloha I

Nové limity maloobchodných cien v eurocentoch (bez DPH)

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za MB)

70 centov

45 centov

20 centov

Odchádzajúce hovory (za minútu)

29 centov

24 centov

19 centov

Prijímané hovory (za minútu)

8 centov

7 centov

5 centov

SMS (za SMS)

9 centov

8 centov

6 centov

Nové limity veľkoobchodných cien bez DPH v eurocentoch (týkajúce sa cien, ktoré si navzájom účtujú prevádzkovatelia)

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za MB)

25 centov

15 centov

5 centov

Hovory (za minútu)

14 centov

10 centov

5 centov

SMS (za SMS)

3 centy

2 centy

2 centy

Navrhované limity maloobchodných cien predstavujú len „záchrannú sieť“ pre spotrebiteľov, pričom Komisia očakáva, že navrhovanými štrukturálnymi opatreniami na posilnenie hospodárskej súťaže sa dosiahnu nové celoeurópske ponuky a nižšie ceny, ktoré sa budú pohybovať na výrazne nižšej úrovni, než sú ochranné cenové limity.

Príloha II

Úspory pri dátach

Príklad 1

Štvorčlenná rodina príde na týždeň do Spojeného kráľovstva na olympijské hry v Londýne a používa smartfón. Priemerné ceny v EÚ:

Leto 2009

Leto 2012

Úspory

1 MB

Priemerná cena v EÚ 3 EUR + priemerná DPH 19,8 % (3,594 EUR)

70 centov

+ priemerná DPH 21 % (0,847 EUR)

Nahliadne 7x do mapy (po 1 MB na mapu)

25,16 EUR

5,93 EUR

19,23 EUR

Pripája sa každý deň na 45 minút na sociálne siete (+/- 7,5 MB za deň, spolu 52,5 MB)

188,69 EUR

44,47 EUR

144,22 EUR

Každý deň odošle na internet 2 fotografie (+/- 2 MB na fotografiu)

100,63 EUR

23,72 EUR

76,91 EUR

Každý deň odošle 2 e-maily (+/- 20 KB na e-mail, spolu 0,28 MB)

1,01 EUR

0,24 EUR

0,77 EUR

Spolu

315,49 EUR

74,36 EUR

241,13 EUR

Príklad 2

Štvorčlenná rodina z Nemecka alebo Talianska príde na týždeň do Spojeného kráľovstva na olympijské hry v Londýne a používa smartfón:

Leto 2009

Leto 2012

Úspory

1 MB

Priemerná cena 5,85 EUR vrátane DPH

70 centov

+ priemerná DPH + 20 % (0,84 EUR)

Nahliadne 7x do mapy (po 1 MB na mapu)

40,95 EUR

5,88 EUR

35,07 EUR

Pripája sa každý deň na 45 minút na sociálne siete (+/- 7,5 MB za deň, spolu 52,5 MB)

307,13 EUR

44,1 EUR

263,03 EUR

Každý deň odošle na internet 2 fotografie (+/- 2 MB na fotografiu)

163,80 EUR

23,52 EUR

140,28 EUR

Každý deň odošle 2 e-maily (+/- 20 KB na e-mail, spolu 0,28 MB)

1,64 EUR

0,24 EUR

1,40 EUR

Spolu

513,52 EUR

73,74 EUR

439,78 EUR

Príklad 3

Muž alebo žena z Fínska alebo Poľska príde na 3 dni do Spojeného kráľovstva na olympijské hry v Londýne a používa svoj smartfón.

Leto 2009

Leto 2012

Úspory

1 MB

Priemerná cena 3,5 EUR vrátane DPH

70 centov + 23 % DPH (0,861 EUR)

Počas pobytu nahliadne do 3 máp (po 1 MB na mapu)

10,5 EUR

2,58 EUR

7,92 EUR

Pripája sa každý deň na polhodinu na sociálne siete (+/- 5 MB za deň, spolu 15 MB)

52,50 EUR

12,92 EUR

39,58 EUR

Každý deň odošle na internet 1 fotografiu (+/- 2MB na fotografiu)

21 EUR

5,17 EUR

15,83 EUR

Spolu

84 EUR

20,67 EUR

63,33 EUR

Príklad 4

Britský obchodník(-čka) v rámci jedného roka 10-krát vycestuje na 3 dni do Francúzska alebo Nemecka a používa svoj smartfón takto:

Leto 2009

Leto 2012

Úspory

1 MB

Priemerná cena +/- 6 EUR vrátane DPH

70 centov

+ 20 % DPH

(0,84 EUR)

Počas pobytu nahliadne do 3 máp (po 1 MB na mapu)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Pripája sa každý deň na polhodinu na sociálne siete (+/- 5 MB )

900 EUR

126 EUR

774 EUR

Každý deň pošle 10 e-mailov (+/- 100 KB na e-mail / 1MB denne)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Spolu

1260 EUR

176,40 EUR

1083,60 EUR


Side Bar