Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. juuni 2012

Digitaalarengu tegevuskava: mobiilse interneti liialt kõrged hinnad on 1. juulist minevik; langevad ka telefonikõnede ja SMSide hinnad

1. juulist 2012 on mobiilse interneti kasutamine näiteks kaartidele, videotele, fotodele, sotsiaalvõrgustikele ja e-postile juurdepääsuks teistes ELi liikmesriikides reisides tunduvalt odavam. Tänu uuele ELi määrusele on andmesiderändlusele – andmete allalaadimisele internetist mobiilse internetiühenduse abil – esmakordselt kehtestatud hinnalagi. Tüüpilisele ELi ärireisijale tähendavad andmesiderändluse eeskirjad enam kui 1000 euro suurust kokkuhoidu aastas. Teises ELi riigis puhkust veetev pere võib eeldada vähemalt 200 euro säästmist aastas. (Üksikasjalik teave nimetatud andmesiderändluse juhtumiuuringute kohta on esitatud II lisas). Uute eeskirjadega alandatakse ka kõnede ja tekstisõnumite piirhindu.

Üldiselt toob rändluse (sh telefonikõned, tekstisõnumid ja andmeside) parem reguleerimine ELis tarbijate jaoks 2007. aasta hindadega võrreldes kaasa 75% kokkuhoidu mitmesuguste mobiilside rändlusteenuste kasutamisel. Eurooplased kulutavad sel aastal rändlusteenustele ligikaudu 5 miljardit eurot, mis tähendab umbes 15 miljardi euro suurust kokkuhoidu võrreldes hindadega, mis kehtisid enne ELi esimese rändlusalase määruse jõustumist 2007. aastal.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Andmesidele kehtestatud hinnalagi tähendab, et meil on rändlusteenus nutitelefoni põlvkonnale. See paneb rändlusteenuse ülemäära kõrgetele hindadele ELis lõplikult piiri. Mul on hea meel, et Euroopa Liit aitab aastast aastasse säästa kodanikel märkimisväärseid summasid.”

1. juulist 2012 kehtivad mobiilside kasutajatele järgmised piirhinnad:

  • 29 senti/minut + käibemaks väljahelistatud kõnede eest;

  • 8 senti/minut + käibemaks vastuvõetud kõnede eest;

  • 9 senti + käibemaks tekstisõnumi saatmise eest;

  • 70 senti/megabait + käibemaks välismaal andmete allalaadimise või internetis surfamise eest (tasu arvutatakse kasutatud kilobaitide alusel).

Kui 2009. aasta juulis küsisid paljud operaatorid andmete allalaadimise eest üle 4 euro megabaidi kohta, siis nüüd langetatakse neid hindu ligikaudu kuus korda. Hindade täiendava vähendamise tulemusel saab andmete allalaadimise piirhind alates 2014. aastast olema vaid 20 senti megabaidi eest (pluss käibemaks), mis tähendab 90% kokkuhoidu võrreldes paljude praeguste hindadega.

Operaatorid võivad pakkuda odavamaid hindu. Piirhinnad tagavad, et hinnad ei tõuseks üle maksimumtaseme, ning konkurents peaks neid alandama.

Lisaks sellele saavad EList väljapoole reisijad alates 1. juulist 2012 SMSi või e-posti teel või seadme ekraanile ilmuvas hüpikaknas hoiatussõnumi, kui andmeid on alla laaditud peaaegu 50 euro või kokkulepitud ülempiiri väärtuses, et aidata neil vältida ootamatult suuri telefoniarveid. Andmeside rändlusteenuste kasutamise jätkamiseks peavad tarbijad seejärel kinnitama, et nad on nõus nimetatud hinnapiiri ületama. Sellega laiendatakse ELis praegu kehtivat hoiatussüsteemi.

1. juulist kehtima hakkavad meetmed on esimesed hinna ülempiiri vähendamiste seerias, millega liigutakse uue süsteemi poole, mis toob turule valikuvõimalused, konkurentsi ja suurepärased uued rändlusteenuse pakkumised, andes tarbijale võimaluse valida enne reisi mõni muu rändlusteenuse leping või sihtkohas teine teenusepakkuja samamoodi, nagu on võimalik valida Wi-Fi võrku. Selline võimalus on kättesaadav alates 1. juulist 2014.

Taust

EL kehtestas rändlusteenuse piirhinnad esmakordselt 2007. aastal (IP/07/870), tagades, et mobiiltelefoni kasutajatele kehtivad kogu ELis samasugused rändlustariifid. 2009. aasta juulis võeti vastu läbivaadatud eeskirjad, millega vähendati rändlustasusid järk-järgult nii, et 2011. aasta juulis oli kõnede tegemise eest makstav rändlustasu 35 senti/minut ja välismaal kõne vastuvõtmine maksis 11 senti/minut (vt IP/09/1064 ja MEMO/09/309). 2009. aastal vastuvõetud rändluseeskirju kohaldatakse 2012. aasta juuni lõpuni.

Lisateave

Euroopa Komisjoni rändlusteemaline veebisait

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

I lisa

Uued jaehinnapiirangud eurosentides (käibemaksuta)

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Andmeside (megabaidi eest)

70 senti

45 senti

20 senti

Väljahelistatud kõne (minuti eest)

29 senti

24 senti

19 senti

Vastuvõetud kõne (minuti eest)

8 senti

7 senti

5 senti

SMS (ühe SMSi eest)

9 senti

8 senti

6 senti

Uued hulgihinnapiirangud eurosentides, käibemaksuta (hinnad, mida operaatorid üksteiselt küsivad)

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Andmeside (megabaidi eest)

25 senti

15 senti

5 senti

Kõne (minuti eest)

14 senti

10 senti

5 senti

SMS (ühe SMSi eest)

3 senti

2 senti

2 senti

Kavandatud jaehinnapiirangutel on tarbija jaoks üksnes kaitseabinõu tähendus, kuna komisjoni ootuste kohaselt peaks konkurentsi tugevdamine struktuurimeetmetega tooma kaasa uusi üleeuroopalisi pakkumisi ja madalamaid hindu, mis jäävad märkimisväärselt allapoole kaitseabinõuna kehtestatud piirhindu.

II lisa

Kokkuhoid andmesidelt

Näide 1

Neljaliikmeline perekond läheb nädalaks Ühendkuningriiki Londoni olümpiamängudele ja kasutab nutitelefoni järgmiselt. (ELi keskmised hinnad)

Suvi 2009

Suvi 2012

Kokkuhoid

1 MB

ELi keskmine hind 3 eurot + keskmine käibemaks 19,8% (3,594 eurot)

70 senti

+ keskmine käibemaks 21% (0,847 eurot)

Kaardi vaatamine seitse korda (1 MB kaardi kohta)

25,16 eurot

5,93 eurot

19,23 eurot

Sotsiaalmeediakontode vaatamine 45 minutit päevas (+/- 7,5 MB päevas, kokku 52,5 MB)

188,69 eurot

44,47 eurot

144,22 eurot

Kahe foto üleslaadimine päevas (+/-2 MB foto kohta)

100,63 eurot

23,72 eurot

76,91 eurot

Kahe e-kirja saatmine päevas (+/- 20 KB e-kirja kohta, kokku 0,28 MB)

1,01 eurot

0,24 eurot

0,77 eurot

Kokku

315,49 eurot

74,36 eurot

241,13 eurot

Näide 2

Neljaliikmeline Saksa või Itaalia perekond läheb nädalaks Ühendkuningriiki Londoni olümpiamängudele ja kasutab nutitelefoni järgmiselt.

Suvi 2009

Suvi 2012

Kokkuhoid

1 MB

Keskmine hind 5,85 eurot (koos käibemaksuga)

70 senti

+ keskmine käibemaks 20% (0,84 eurot)

Kaardi vaatamine seitse korda (1 MB kaardi kohta)

40,95 eurot

5,88 eurot

35,07 eurot

Sotsiaalmeediakontode vaatamine 45 minutit päevas (+/- 7,5 MB päevas, kokku 52,5 MB)

307,13 eurot

44,1 eurot

263,03 eurot

Kahe foto üleslaadimine päevas (+/-2 MB foto kohta)

163,80 eurot

23,52 eurot

140,28 eurot

Kahe e-kirja saatmine päevas (+/- 20 KB e-kirja kohta, kokku 0,28 MB)

1,64 eurot

0,24 eurot

1,40 eurot

Kokku

513,52 eurot

73,74 eurot

439,78 eurot

Näide 3

Soomlane või poolakas läheb kolmeks päevaks Ühendkuningriiki Londoni olümpiamängudele ja kasutab nutitelefoni järgmiselt.

Suvi 2009

Suvi 2012

Kokkuhoid

1 MB

Keskmine hind 3,5 eurot (koos käibemaksuga)

70 senti + käibemaks 23% (0,861 eurot)

Kolme kaardi vaatamine külastuse ajal (1 MB kaardi kohta)

10,5 eurot

2,58 eurot

7,92 eurot

Sotsiaalmeediakontode vaatamine pool tundi päevas (+/- 5 MB, kokku 15 MB)

52,50 eurot

12,92 eurot

39,58 eurot

Ühe foto üleslaadimine päevas (+/-2 MB foto kohta)

21 eurot

5,17 eurot

15,83 eurot

Kokku

84 eurot

20,67 eurot

63,33 eurot

Näide 4

Briti ärimees/naine veedab aastas Prantsusmaal või Saksamaal kümme korda kolm päeva ning kasutab nutitelefoni järgmiselt.

Suvi 2009

Suvi 2012

Kokkuhoid

1 MB

Keskmine hind +/- 6 eurot (koos käibemaksuga)

70 senti

+ käibemaks 20% (0,84 eurot)

Kolme kaardi vaatamine külastuse ajal (1 MB kaardi kohta)

180 eurot

25,20 eurot

154,80 eurot

Sotsiaalmeediakontode vaatamine pool tundi päevas (+/- 5 MB)

900 eurot

126 eurot

774 eurot

Kümne e-kirja saatmine päevas (+/- 100 KB e-kirja kohta, 1 MB päevas)

180 eurot

25,20 eurot

154,80 eurot

Kokku

1260 eurot

176,40 eurot

1083,60 eurot


Side Bar