Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 28. června 2012

Digitální agenda: 1. července končí nehorázné ceny za mobilní internet a snižují se i ceny hovorů a SMS

Používání mobilního internetu pro přístup k mapám, videím, fotografiím, sociálním sítím a e-mailu bude při cestách do jiných členských států EU od 1. července 2012 mnohem levnější. Díky novému nařízení EU je vůbec poprvé stanoven maximální poplatek za „datový roaming“ – tedy za stahování dat z internetu při použití mobilního připojení. Tato pravidla pro datový roaming budou znamenat, že typický obchodník ušetří při cestách po EU i více než 1 000 EUR ročně. Rodina na každoroční dovolené v jiné zemi EU může očekávat, že ušetří nejméně 200 EUR. (Podrobné informace o těchto případových studiích k datovém roamingu jsou uvedeny v příloze II.) Díky novým pravidlům se rovněž sníží maximální ceny za hovory a textové služby.

Uváží-li se hovory, textové zprávy i datové služby, přinese nové nařízení EU o roamingu oproti cenám z roku 2007 v rámci spektra mobilních roamingových služeb 75% úsporu. Evropané letos utratí za roamingové služby přibližně 5 miliard EUR, což je úspora kolem 15 miliard eur oproti cenám, které platily v době, než vstoupilo v roce 2007 v platnost první nařízení EU o roamingu.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Cenové stropy pro datové služby znamenají dostupnost roamingu pro generaci chytrých telefonů. Je tak jednou provždy konec nehorázným cenám za roaming pro všechny v EU. Těší mě, že Evropská unie tak rok co rok svým občanům vrací do kapes peníze.“

Uživatelé mobilních telefonů se od 1. července 2012 setkají s těmito novými maximálními cenami:

  • 29 centů za minutu (bez DPH) odchozího hovoru;

  • 8 centů za minutu (bez DPH) příchozího hovoru;

  • 9 centů (bez DPH) za odeslání textové zprávy;

  • 70 centů za megabyte (MB) (bez DPH) při stahování dat nebo prohlížení internetu na cestách v zahraničí (účtované po využitém kilobytu).

V červenci 2009 stálo u mnoha operátorů stahování dat víc než 4 EUR za megabyte – tyto ceny budou nyní zhruba šestinásobně sníženy. Ceny budou i nadále klesat a do roku 2014 bude maximální cena za stahování dat činit pouze 20 centů za megabyte (bez DPH); půjde tedy o 90% úsporu oproti mnohým stávajícím sazbám.

Operátoři mohou nabízet i nižší sazby. Cenové stropy představují maximální úroveň, jež má sloužit jako pojistka, a konkurence by sazby měla dále snížit.

Aby se předešlo „šokům z vyúčtování za využívání datových služeb“, lidé cestující mimo EU budou též dostávat od 1. července 2012 varovnou textovou zprávu či e-mail nebo se jim zobrazí zvláštní okno, když se cena stažených dat bude blížit 50 eurům, popř. jiné předem smluvené částce. Spotřebitelé budou muset potvrdit, že jsou ochotni tuto částku překročit, a teprve poté budou moci pokračovat ve využívání datového roamingu. Rozšiřuje se tak již zavedený systém varování v rámci EU.

Tato opatření, která nabudou účinku 1. července, jsou prvními z řady v rámci postupného snižování cenových stropů. V konečném důsledku by měla vést k novému systému, jenž na trh zavede možnost výběru, konkurenci a nové výhodné roamingové nabídky, neboť spotřebitelé si ještě před cestou budou moci zvolit konkrétní smlouvu o roamingu nebo vybrat poskytovatele roamingu přímo na místě, podobně jako si vybírají bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato možnost se otevře od 1. července 2014.

Souvislosti

V roce 2007 EU poprvé zavedla stropy na ceny za roaming (IP/07/870), které zaručují, že předplatitelé služeb mobilních operátorů v celé EU platí za roaming podobné tarify. V červenci 2009 byla přijata revidovaná pravidla, která ceny za roaming dále snížila, takže od července 2011 činily maximální poplatky za roaming 35 centů za jednu minutu odchozího hovoru a 11 centů za jednu minutu příchozího hovoru v zahraničí (viz IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingová pravidla z roku 2009 platí do konce června 2012.

Další informace

Internetová stránka Evropské komise o roamingu

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)

Příloha I

Nové stropy maloobchodních cen v eurocentech (bez DPH)

1. července 2012

1. července 2013

1. července 2014

Data (za MB)

70 centů

45 centů

20 centů

Odchozí hovory (za minutu)

29 centů

24 centů

19 centů

Přijaté hovory (za minutu)

8 centů

7 centů

5 centů

SMS zprávy (za SMS)

9 centů

8 centů

6 centů

Nové stropy velkoobchodních cen bez DPH v eurocentech (cen, které si operátoři účtují navzájem)

1. červenec 2012

1. červenec 2013

1. červenec 2014

Data (za MB)

25 centů

15 centů

5 centů

Hlasové služby (za minutu)

14 centů

10 centů

5 centů

SMS zprávy (za SMS)

3 centy

2 centy

2 centy

Navrhované maloobchodní stropy slouží jako pouhá „záchranná síť“ pro spotřebitele, jelikož Komise očekává, že navrhovaná strukturální opatření k povzbuzení konkurence povedou k novým celoevropským nabídkám a nižším cenám, jež budou výrazně pod ochrannými stropy.

Příloha II

Úspora u datových služeb

Příklad 1

Čtyřčlenná rodina jede na týden do Spojeného království na olympiádu v Londýně a používá chytrý telefon. Průměrné ceny v EU:

Léto 2009

Léto 2012

Úspora

1MB

Průměrná cena v EU:
3 € + 19,8% průměrná DPH (3,594 €)

70 centů

+ 21% průměrná DPH (0,847 €)

Načtení sedmi map (1 MB na mapu)

25,16 €

5 ,93 €

19,23 €

Užívání sociálních médií 45 minut každý den (+/- 7,5 MB denně, celkem 52,5 MB)

188,69 €

44,47 €

144,22 €

Nahrání dvou fotografií denně (+/- 2 MB na fotografii)

100,63 €

23,72 €

76,91 €

Odeslání dvou e-mailů denně (+/- 20 kB na e-mail, celkem 0,28 MB)

1,01 €

0,24 €

0,77 €

Celkem

315,49 €

74,36 €

241,13 €

Příklad 2

Čtyřčlenná rodina z Německa nebo Itálie jede na týden do Spojeného království na olympiádu v Londýně a používá chytrý telefon:

Léto 2009

Léto 2012

Úspora

1MB

Průměrná cena:
5,85 € včetně DPH

70 centů

+20% průměrná DPH (0,84 €)

Načtení sedmi map (1 MB na mapu)

40,95 €

5,88 €

35,07 €

Užívání sociálních médií 45 minut každý den (+/- 7,5 MB denně, celkem 52,5 MB)

307,13 €

44,1 €

263,03 €

Nahrání dvou fotografií denně (+/- 2 MB na fotografii)

163,80 €

23,52 €

140,28 €

Odeslání dvou e-mailů denně (+/- 20 kB na e-mail, celkem 0,28 MB)

1,64 €

0,24 €

1,40 €

Celkem

513,52 €

73,74 €

439,78 €

Příklad 3

Muž či žena z Finska nebo Polska jede na tři dny do Spojeného království na olympiádu v Londýně a používá svůj chytrý telefon:

Léto 2009

Léto 2012

Úspora

1MB

Průměrná cena 3,5 € včetně DPH

70 centů + 23% DPH (0,861 €)

Načtení tří map za pobyt (1 MB na mapu)

10,5 €

2,58 €

7,92 €

Užívání sociálních médií půl hodiny každý den (+/- 5 MB, celkem 15 MB)

52,50 €

12,92 €

39,58 €

Nahrání jedné fotografie denně (+/- 2 MB na fotografii)

21 €

5,17 €

15,83 €

Celkem

84 €

20,67 €

63,33

Příklad 4

Britský obchodník nebo obchodnice jede během jednoho roku desetkrát na tři dny do Francie nebo Německa a používá chytrý telefon následujícím způsobem:

Léto 2009

Léto 2012

Úspora

1MB

Průměrná cena +/- 6 € včetně DPH

70 centů

+ 20% DPH (0,84 €)

Načtení tří map za pobyt (1 MB na mapu)

180 €

25,20 €

154,80 €

Užívání sociálních médií půl hodiny každý den (+/- 5 MB)

900 €

126 €

774 €

Odeslání deseti e-mailů denně (+/- 100 kB na e-mail / 1 MB denně)

180 €

25,20 €

154,80 €

Celkem

1260 €

176,40 €

1083,60 €


Side Bar