Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 juni 2012

EU:s ekomärkning obligatorisk från och med 1 juli

Den tvååriga övergångsperiod som producenter av ekologiska livsmedel fått för att anpassa sig till EU:s nya märkningsbestämmelser börjar nu närma sig sitt slut. Från och med den 1 juli 2012 är EU:s ekologiska märkning obligatorisk på alla förinpackade livsmedelsprodukter som produceras i EU-länder och uppfyller kraven. Ekomärkningen kommer även i fortsättningen att vara frivillig för icke-förpackade eller importerade ekologiska produkter. Andra privata, regionala eller nationella märkningar kommer att tillåtas vid sidan av EU-märkningen.

EU:s ekomärkning, EU-lövet, infördes den 1 juli 2010. För att ge företagen tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna och undvika att befintliga förpackningar måste kasseras tilläts en tvåårig övergångsperiod. Först därefter blev märkningen obligatorisk för alla produkter. Tillsammans med ekomärkningen ska man också kunna se kodnumret för kontrollorganet och platsen där råvarorna producerats. En färsk Eurobarometerrapport om européernas inställning till livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet och landsbygden (European Attitude towards Food Security, Food Quality and the Countryside), som snart ska läggas fram, innehåller information om EU:s ekomärkning och visar, uppmuntrande nog, att märket redan blivit välbekant för ungefär en fjärdedel (24 %) av befolkningen i EU, trots att det infördes först i juli 2010.

– Vi hoppas att EU-märkningen ska vidareutvecklas till en allmänt erkänd symbol för ekologisk livsmedelsproduktion i EU och att konsumenterna därmed ska kunna känna sig säkra på att varorna producerats i enlighet med EU:s strikta normer för ekologiskt jordbruk, säger EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş.

Bakgrund

Idén om att främja det ekologiska jordbruket genom att införa en obligatorisk EU-märkning stöddes av medlemsstaterna 2007. För att få fram ett unikt märke anordnade kommissionen 2009 en tävling med deltagande av mer än 3 400 konst- och designstudenter, och en allmän omröstning för att få fram de tre bästa genomfördes 2010.

EU-konsumtionen av ekologiska produkter har ökat stadigt de senaste åren, och dessa står nu för omkring 2 % av EU-marknaden. Produktionen har också ökat betydligt det senaste årtiondet. Nu är omkring 5 % av jordbruksmarken och 2 % av jordbruksföretagen (mer än 200 000 jordbruk) certifierade som ekologiska.

På politisk nivå har man i år antagit bestämmelser om ekologiskt vin, som träder i kraft den 1 augusti (IP/12/113). I februari undertecknade EU ett avtal om ekologisk likvärdighet med USA (IP/12/138). I maj lade kommissionen fram en rapport om den nuvarande förordningen om ekologiskt jordbruk, för att inleda en diskussion där alla EU-institutioner och aktörer kan delta för att undersöka hur EU:s regelverk för ekologiskt jordbruk kan bli ännu bättre.

Mer information, foton och annat material om EU:s ekomärkning finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv

En bild av logotypen av professionell kvalitet kan laddas ned från: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_sv

Kontaktpersoner :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar