Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. júna 2012

Ekologické logo EÚ začne naplno fungovať od 1. júla 2012

Dvojročné prechodné obdobie, ktoré malo odvetvie výroby ekologických potravín k dispozícii na dosiahnutie súladu s novými predpismi EÚ v oblasti označovania, sa blíži ku koncu. Od 1. júla 2012 sa ekologickým logom EÚ budú musieť označovať všetky predbalené ekologické potravinárske výrobky vyrobené v členských štátoch EÚ, ktoré spĺňajú potrebné normy. Uvádzanie loga na nebalených a dovážaných ekologických výrobkoch zostane nepovinné. Spolu s označením EÚ sa budú môcť aj naďalej používať iné súkromné, regionálne či celoštátne logá.

Ekologické logo EÚ, tzv. „eurolist“, bolo zavedené 1. júla 2010. Aby sa však prevádzkovatelia mohli prispôsobiť novým predpisom a aby sa zabránilo vzniku odpadu z existujúcich balení, bolo povolené dvojročné prechodné obdobie pred tým, než sa uvádzanie loga stane povinným pre všetky výrobky. V rovnakom zornom poli ako logo by sa malo uviesť aj číslo kódu kontrolného orgánu a miesto vypestovania poľnohospodárskych surovín. Správa z nedávneho prieskumu Eurobarometra s názvom „Európsky postoj k potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a vidieku“, ktorá sa má uverejniť v krátkom čase, zahŕňa informácie o ekologickom logu EÚ a je pozitívnym signálom, že logo si od svojho zavedenia v júli 2010 už získalo uznanie takmer štvrtiny (24 %) občanov EÚ.

„Naším cieľom je, aby sa z loga EÚ stal široko uznávaný symbol ekologickej produkcie potravín v rámci EÚ poskytujúci spotrebiteľom istotu, že tovar je vyrobený v súlade s prísnymi normami EÚ týkajúcimi sa ekologického poľnohospodárstva“, vyhlásil komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș.

Súvislosti

Myšlienku posilniť odvetvie ekologického poľnohospodárstva zavedením povinného označovania ekologickým logom EÚ členské štáty podporili v roku 2007. V snahe nájsť originálny dizajn pre toto logo zorganizovala Komisia v roku 2009 súťaž, na ktorej sa zúčastnilo viac než 3 400 študentov umenia a dizajnu. Verejné hlasovanie o troch najlepších návrhoch sa uskutočnilo začiatkom roku 2010.

Objem spotreby ekologických výrobkov v EÚ zaznamenal v uplynulých rokoch stabilný rast a v súčasnosti prestavuje približne 2 % trhu EÚ. V minulom desaťročí došlo aj k značnému zvýšeniu výroby, pričom v súčasnosti má ekologický certifikát asi 5 % poľnohospodárskych pôd a viac než 2 % poľnohospodárskych podnikov v EÚ (viac než 200 000 týchto podnikov).

Zo strategického hľadiska bola tento rok dosiahnutá dohoda o predpisoch týkajúcich sa ekologického vína, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta (IP/12/113). EÚ vo februári takisto podpísala dohodu s USA o rovnocennosti ekologických výrobkov, vďaka ktorej sa obmedzí byrokracia medzi ekologickými výrobcami v EÚ a USA (IP/12/138). V máji Komisia predložila správu o existujúcich predpisoch v oblasti ekologického poľnohospodárstva zameranú na otvorenie medziinštitucionálnej diskusie so všetkými zainteresovanými stranami, poskytujúcej príležitosť na preskúmanie nových spôsobov, ako ďalej zlepšovať politický rámec EÚ pre ekologickú výrobu.

Ďalšie informácie, fotografie a iný materiál o ekologickom logu EÚ možno nájsť na stránke:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sk

Obrázok loga vo vysokej kvalite si možno stiahnuť na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_sk

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar