Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 28 czerwca 2012 r.

Unijne logo ekologiczne ma działać w pełni od dnia 1 lipca 2012 r.

Dobiega końca dwuletni okres przejściowy przewidziany dla sektora żywności ekologicznej na dostosowanie się do nowych unijnych zasad oznakowania. Od dnia 1 lipca 2012 r. unijne logo ekologiczne będzie obowiązkowo widnieć na wszelkiej pakowanej żywności ekologicznej, którą wytworzono w jednym z państw członkowskich UE i która spełnia wymagane normy. W przypadku ekologicznych produktów niepakowanych i importowanych logo w dalszym ciągu nie będzie obowiązkowe. Inne prywatne, regionalne lub krajowe oznaczenia nadal będą mogły być umieszczane obok logo UE.

„Euro-liść” — unijne logo ekologiczne — został wprowadzony w dniu 1 lipca 2010 r. Zanim stał się on elementem obowiązkowym na wszystkich produktach, przewidziano dwuletni okres przejściowy, aby umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych zasad oznakowania oraz uniknąć marnotrawstwa istniejących opakowań. W widocznym miejscu logo należy wskazać także numer organu kontrolnego oraz miejsce uprawy surowców rolnych. Niedawne badanie Eurobarometru dotyczące europejskich postaw w stosunku do bezpieczeństwa żywności, jakości żywności oraz obszarów wiejskich, które zostanie wkrótce opublikowane, zawiera informacje na temat unijnego logo ekologicznego oraz optymistyczne dane wskazujące, że od czasu wprowadzenia logo w lipcu 2010 r. jest ono już uznawane przez jedną czwartą obywateli UE (24 proc.).

„Mamy nadzieję, że unijne logo zostanie powszechnie znanym symbolem żywności ekologicznej w całej UE. Chcemy, aby konsumenci mieli pewność, że produkty opatrzone takim logo zostały wytworzone zgodnie z rygorystycznymi unijnymi normami dotyczącymi upraw ekologicznych” – powiedział Dacian Cioloș, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Kontekst

Idea wspierania sektora rolnictwa ekologicznego poprzez wprowadzenie obowiązkowego unijnego logo ekologicznego została poparta przez państwa członkowskie w 2007 r. W celu opracowania oryginalnego wzoru logo Komisja zorganizowała w 2009 r. konkurs, w którym udział wzięło ponad 3,4 tys. studentów sztuk pięknych i wzornictwa, zaś na początku 2010 r. przeprowadzono publiczne głosowanie, aby wyłonić trzy najlepsze projekty.

W ostatnich latach odnotowano stały wzrost konsumpcji produktów ekologicznych w UE i obecnie stanowi ona około 2 proc. unijnego rynku. Także produkcja wzrosła znacząco w ostatnim dziesięcioleciu — obecnie około 5 proc. unijnych obszarów rolnych i ponad 2 proc. gospodarstw (ponad 200 tys. gospodarstw) uznaje się za ekologiczne.

W zakresie formułowania polityki osiągnięto w tym roku porozumienie, jeśli chodzi o przepisy dotyczące wina ekologicznego, które wejdą w życie z dniem 1 sierpnia (IP/12/113). W lutym UE podpisała także porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie równoważności produktów ekologicznych. Pozwoli ono na zmniejszenie barier biurokratycznych w stosunku do producentów żywności ekologicznej zarówno w UE, jak i w USA (IP/12/138). W maju Komisja przedstawiła sprawozdanie dotyczące obecnego rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego. Jego celem było otwarcie międzyinstytucjonalnej debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron i zapewnienie okazji do zbadania nowych sposobów dalszej poprawy unijnych ram politycznych w zakresie produktów ekologicznych.

Dodatkowe informacje, zdjęcia i inne materiały dotyczące unijnego logo ekologicznego można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pl

Aby pobrać logo do druku o wysokiej jakości, należy wejść na następującą stronę internetową: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_pl

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar