Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 juni 2012

EU-logo voor biologische producten volledig operationeel vanaf 1 juli 2012

De overgangsperiode van twee jaar om de biologische voedingssector in overeenstemming te brengen met de nieuwe etiketteringsvoorschriften van de EU is bijna afgelopen. Vanaf 1 juli 2012 zal het EU-logo voor biologische producten verplicht zijn voor alle voorverpakte biologische voedingsmiddelen die in één van de EU-lidstaten zijn geproduceerd en aan de opgelegde normen voldoen. Voor niet-voorverpakte biologische producten en uit derde landen ingevoerde biologische producten blijft het logo facultatief. Naast het EU-logo mogen nog steeds andere particuliere, regionale of nationale logo’s worden aangebracht.

Het "Euro-blad"-logo voor biologische producten is ingevoerd op 1 juli 2010, maar om ondernemers te helpen bij de aanpassing aan de nieuwe voorschriften en om verspilling van bestaande verpakkingen te vermijden, is het pas na een overgangsperiode van 2 jaar verplicht gesteld voor alle producten. In het gezichtsveld van het logo moeten ook het codenummer van het controleorgaan en de teeltlocatie van de grondstoffen worden vermeld. Een recent Eurobarometerverslag over de Europese houding ten aanzien van voedselzekerheid, voedselkwaliteit en het platteland, dat binnenkort wordt gepubliceerd, geeft informatie over het EU-logo voor biologische producten en bevat de bemoedigende indicatie dat het logo sinds de invoering ervan in juli 2010 reeds bij een vierde van de EU-burgers (24 %) erkenning geniet.

“Hopelijk kan het nieuwe EU-logo uitgroeien tot een algemeen erkend symbool van de biologische voedselproductie in de hele EU, en zal het de consument ervan kunnen overtuigen dat de producten volledig zijn gemaakt volgens de strenge EU-normen inzake biologische landbouw”, aldus EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș.

Achtergrond

Het idee om de biologische landbouwsector te bevorderen door de invoering van een verplicht EU-logo voor biologische producten heeft in 2007 de steun gekregen van de lidstaten. Met het oog op een origineel ontwerp voor dit logo heeft de Commissie in 2009 een wedstrijd georganiseerd waaraan meer dan 3 400 studenten kunst en ontwerp hebben deelgenomen, en kon het publiek begin 2010 de beste 3 ontwerpen kiezen.

De consumptie van biologische producten in de EU is de afgelopen jaren voortdurend gestegen en is inmiddels goed voor ongeveer 2 % van de EU-markt. Ook de productie is de afgelopen 10 jaar aanzienlijk toegenomen: ongeveer 5 % van het landbouwareaal van de EU en meer dan 2 % van de landbouwbedrijven (meer dan 200 000) zijn inmiddels gecertificeerd als biologisch.

Op beleidsvlak is dit jaar een overeenkomst inzake voorschriften voor biologische wijn gesloten, die op 1 augustus in werking treedt (IP/12/113). In februari heeft de EU voorts een overeenkomst inzake biologische equivalentie met de VS ondertekend, die de bureaucratie voor biologische producenten in de EU en de VS moet beperken (IP/12/138). In mei heeft de Commissie een verslag over de bestaande verordening inzake biologische landbouw gepresenteerd, om een interinstitutioneel debat met alle belanghebbenden op te gang te brengen en zo nieuwe mogelijkheden te verkennen om het beleidskader voor de biologische landbouw in de EU te verbeteren.

Zie voor meer informatie, foto's en ander materiaal over het EU-logo voor biologische producten:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_nl

Op de website: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_nl kunt u een versie van het logo downloaden die overeenstemt met de professionele drukkwaliteit.

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar