Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 28. jūnijā

ES bioloģiskās lauksaimniecības logotips būs obligāts, sākot no 2012. gada 1. jūlija

Divu gadu pārejas periods, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem ES marķējuma noteikumiem bioloģiskās pārtikas nozarē, tuvojas beigām. No 2012. gada 1. jūlija ES bioloģiskās lauksaimniecības logotips būs obligāti jāizvieto uz visiem fasētajiem bioloģiskās pārtikas produktiem, kas ražoti ES dalībvalstīs un kas atbilst noteiktajiem standartiem. Nefasētiem un importētiem bioloģiskās pārtikas produktiem logotipa izmantošana nebūs obligāta. Papildus ES simbolam marķējumā joprojām varēs norādīt arī citus privātus, reģionālus vai valsts logotipus.

ES bioloģiskās lauksaimniecības logotips “eirolapa” tika ieviests 2010. gada 1. jūlijā, bet, lai palīdzētu uzņēmējiem pielāgoties jaunajiem noteikumiem un lai nebūtu jāizmet jau saražotais iepakojums, tika noteikts divu gadu pārejas periods, pirms logotips kļūst obligāts uz visiem produktiem. Logotipa vizuālajā laukā jābūt norādītam arī kontroles iestādes kodam un produkta sastāvā esošo lauksaimniecības izejvielu audzēšanas vietai. Nesen sagatavotā drīzumā publicējamā EuroBarometer ziņojumā “Eiropiešu uzskati par pārtikas drošību, pārtikas kvalitāti un laukiem” ir iekļauta informācija par ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu, un tā liecina, ka kopš logotipa ieviešanas 2010. gada jūlijā logotips jau ir ieguvis atzinību ceturtajā daļā (24 %) Eiropas sabiedrības.

"Mēs ceram, ka ES logotips nākotnē varētu izveidoties par plaši atzītu bioloģiskās pārtikas ražošanas simbolu visā Eiropas Savienībā, kas dos patērētājiem pārliecību, ka produkti ražoti atbilstīgi stingrajiem ES bioloģiskās lauksaimniecības standartiem," teica ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs.

Vispārīga informācija

Dalībvalstis 2007. gadā atbalstīja ideju veicināt bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstību, ieviešot obligātu ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu. Lai izveidotu oriģinālu šā logotipa dizainu, Komisija 2009. gadā sarīkoja konkursu, kurā piedalījās vairāk nekā 3400 mākslas un dizaina studentu, un 2010. gada sākumā organizēja sabiedrisku balsošanu par trīs labākajiem dizaina variantiem.

Iepriekšējos gados bioloģisko produktu patēriņš ES ir palielinājies, un tagad tas veido aptuveni 2 % no ES tirgus. Iepriekšējos desmit gados arī ražošanas apjoms ir ievērojami pieaudzis – bioloģiskā lauksaimniecība tiek praktizēta aptuveni 5 % no ES lauksaimniecībā izmantotās zemes, un vairāk nekā 2 % lauku saimniecību (vairāk nekā 200 000 saimniecību) pašlaik ir sertificētas kā bioloģiskas.

Politikas veidošanas līmenī šogad ir panākta vienošanās par bioloģiskā vīna noteikumiem, kas stājas spēkā 1. augustā (IP/12/113). ES un ASV februārī parakstīja arī līdzvērtības nolīgumu par bioloģiskiem produktiem, kas samazinās birokrātiju bioloģiskajiem ražotājiem ES un ASV (IP/12/138). Maijā Komisija iepazīstināja ar ziņojumu par pašreizējo bioloģiskās lauksaimniecības regulējumu ar mērķi sākt iestāžu diskusiju, iesaistot visas ieinteresētās personas, un tādējādi radīt iespēju izpētīt jaunus ES bioloģiskās lauksaimniecības politikas sistēmas uzlabošanas veidus.

Papildu informāciju, fotogrāfijas un citus materiālus par ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu skatiet šajā vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_lv.

Lejuplādējams logotips drukāšanai profesionālā kvalitātē ir atrodams šajā vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_lv.

Kontaktpersonas:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar