Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. birželio 28 d.

ES ekologinės gamybos logotipas visuotinai įsigalios nuo 2012 m. liepos 1 d.

Baigiasi dviejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį ekologiškų maisto produktų sektorius turi pradėti laikytis ES ženklinimo taisyklių. Nuo 2012 m. liepos 1 d. ES ekologinės gamybos logotipas bus privalomas visiems ES valstybėse narėse pagamintiems ir reikiamas normas atitinkantiems fasuotiems ekologiškiems produktams. Nefasuotų ir importuotų ekologiškų produktų pakuotes žymėti ekologinės gamybos logotipu nebus privaloma. Kartu su ES ženklu bus galima ir toliau naudoti kitus privačius, regioninius ar nacionalinius logotipus.

ES ekologinės gamybos logotipas „Europos lapas“ pristatytas 2010 m. liepos 1 d. Buvo numatyta, kad jis taps privalomas visiems produktams, tačiau prieš tai, siekiant padėti ūkio subjektams prisitaikyti prie naujųjų taisyklių ir užtikrinti, kad jau turimų pakuočių nereikėtų išmesti, buvo nustatytas dviejų metų pereinamasis laikotarpis. Vizualiniame logotipo lauke taip pat turėtų būti pateiktas kontrolės institucijos kodo numeris ir nurodyta, kur žemės ūkio žaliavos užaugintos. Neseniai Eurobarometro parengtoje ataskaitoje „Europiečių požiūris į maisto saugumą, maisto kokybę ir kaimo vietoves“, kuri bus paskelbta netrukus, pateikiama informacija apie ES ekologinės gamybos logotipą ir vilties teikianti nuoroda, kad nuo 2010 m. liepos mėn., kai logotipas buvo pristatytas, jį ėmė atpažinti ketvirtis (24%) ES piliečių.

Už ES žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas sakė: „Tikimės, kad ES logotipas ilgainiui visoje ES taps visuotinai atpažįstamu ekologiškos maisto gamybos simboliu ir leis vartotojams būti tikriems, kad produktai yra pagaminti laikantis ES ekologinio ūkininkavimo normų.“

Pagrindiniai faktai

Ketinimą skatinti ekologinį ūkininkavimą įvedant privalomą ES ekologinės gamybos logotipą valstybės narės parėmė 2007 m. Siekdama surasti originalų logotipo dizainą, Komisija 2009 m. surengė konkursą, kuriame dalyvavo per 3 400 meno ir dizaino studentų, o 2010 m. pradžioje piliečiai balsavo ir išrinko tris geriausius pasiūlymus.

ES ekologiškų produktų vartojimas pastaraisiais metais nuolat augo – šiuo metu jam tenka apie 2 % ES rinkos. Per pastarąjį dešimtmetį smarkiai išaugo ir gamyba – dabar apie 5 % ES žemės ūkio naudmenų ir per 2 % ūkių (daugiau kaip 200 000 ūkių) yra pripažinti ekologiškais.

Politikos srityje šiais metais pasiektas susitarimas dėl organiško vyno taisyklių, kurios įsigalios rugpjūčio 1 d. (IP/12/113). Be to, vasario mėn. ES pasirašė ekologinės atitikties susitarimą su JAV, kuriuo ES ir JAV ekologiškų produktų gamintojams sumažinta biurokratinė našta (IP/12/138). Gegužės mėn. Komisija pateikė ataskaitą apie esamą ekologinio ūkininkavimo reglamentą, siekdama pradėti tarpinstitucines diskusijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir taip suteikti galimybę svarstyti, kaip toliau gerinti ES ekologinės politikos sistemą.

Daugiau informacijos, nuotraukų ir kitos medžiagos apie ES ekologinės gamybos logotipą galima rasti

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_lt

Norėdami parsisiųsti logotipo profesionalios kokybės atvaizdą, atsidarykite interneto puslapį http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_lt.

Asmenys ryšiams:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar