Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. kesäkuuta 2012

EU:n luomutunnus pakolliseksi 1. heinäkuuta 2012 alkaen

Luonnonmukaiselle elintarvikealalle myönnetty kahden vuoden siirtymäaika EU:n uusien merkintäsääntöjen noudattamiseksi lähestyy loppuaan, ja 1. heinäkuuta 2012 alkaen EU:n luomutunnus on pakollinen kaikkien vaatimustenmukaisesti jäsenvaltioissa tuotettujen esipakattujen elintarvikkeiden pakkauksissa. Tunnuksen käyttö pakkaamattomissa tuotteissa ja tuontituotteissa on edelleen vapaaehtoista. Muita yksityisiä alueellisia tai kansallisia tunnuksia voidaan jatkossakin käyttää EU:n luomumerkin rinnalla.

EU:n Eurolehti-tunnus otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 2010. Ennen tunnuksen pakollista käyttöä kaikissa tuotteissa myönnettiin kuitenkin kahden vuoden siirtymäaika, jotta toimijat voisivat sopeutua uusiin sääntöihin ja olemassa olevat pakkaukset voitaisiin hyödyntää. Tunnuksen kentässä olisi oltava näkyvissä myös valvontaelimen koodinumero ja maataloudesta peräisin olevien raaka-aineiden tuotantopaikka. Lähiaikoina julkaistavassa tuoreessa Eurobarometri-kertomuksessa, jossa kartoitetaan eurooppalaisten näkemyksiä elintarviketurvallisuudesta, elintarvikkeiden laadusta ja maaseudusta, on myös tietoa EU:n luomutunnuksesta. Siinä mainitaan erityisesti, että sen jälkeen, kun tunnus otettiin käyttöön heinäkuussa 2010, se on jo tullut tutuksi neljäsosalle (24%) EU:n kansalaisista.

Toivomme, että EU:n tunnus voisi kehittyä laajemmin tunnetuksi käsitteeksi, joka kuvastaa luonnonmukaista elintarviketuotantoa kaikkialla EU:ssa ja lisää kuluttajien luottamusta siihen, että elintarvikkeet on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien EU:n tiukkojen vaatimusten mukaisesti”, totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş.

Taustaa

Jäsenvaltiot kannattivat jo vuonna 2007 ajatusta luonnonmukaisen maatalouden edistämisestä pakollisen EU:n luomutunnuksen avulla. Omaperäisen tunnuksen löytämiseksi komissio järjesti vuonna 2009 kilpailun, johon osallistui yli 3 400 taidealan ja teollisen suunnittelun opiskelijaa, ja yleisö valitsi vuoden 2010 alussa voittajan kolmesta parhaasta ehdotuksesta.

Luonnonmukaisten tuotteiden kulutus EU:ssa on kasvanut tasaisesti viime vuosina, ja sen osuus on nykyisin noin 2 % EU:n markkinoista. Myös tuotanto on lisääntynyt huomattavasti kuluneella vuosikymmenellä. Tällä hetkellä noin 5 % EU:n maatalousmaasta ja yli 2 % tiloista (yli 200 000 tilaa) on sertifioitu luonnonmukaisiksi.

Politiikan alalla kuluneen vuoden aikana on päästy yksimielisyyteen luomuviiniä koskevista säännöistä, jotka tulevat voimaan 1. elokuuta (IP/12/113). EU myös allekirjoitti helmikuussa Yhdysvaltojen kanssa luomualaa koskevan vastavuoroisuussopimuksen, joka vähentää luonnonmukaisia tuottajia EU:ssa ja Yhdysvalloissa haittaavaa byrokratiaa (IP/12/138). Toukokuussa komissio esitti nykyistä luomuviljelyasetusta koskevan kertomuksen, jonka tavoitteena on käynnistää toimielintenvälinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa ja luoda siten tilaisuus löytää uusia keinoja EU:n luomupolitiikan sääntelyn kehittämiseksi.

Lisätietoja, valokuvia ja muuta aineistoa EU:n luomutunnuksesta:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fi

Ammattilaatuinen kuva tunnuksesta on ladattavissa internetosoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_fi

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32-2) 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32-2) 299 06 25)


Side Bar