Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. juuni 2012

ELi mahelogo võetakse täielikult kasutusele alates 1. juulist 2012

Mahepõllumajanduslike toiduainete sektorile ELi uute märgistuseeskirjade nõuete täitmiseks antud kaheaastane üleminekuperiood on läbi saamas. Alates 1. juulist 2012 peab ELi mahelogo olema esitatud kõikidel ELi liikmesriikides toodetud pakendatud mahepõllumajanduslikel toiduainetel, mis vastavad nõutavatele standarditele. Pakendamata ja imporditud mahepõllumajanduslike toodete puhul jääb logo kasutamine vabatahtlikuks. ELi logo kõrval võib toodetel olla ka muid erasektori, piirkonna või riigi logosid.

Nn Euro-lehekest kujutav ELi mahelogo võeti kasutusele 1. juulil 2010, kuid selleks, et aidata ettevõtjatel uute eeskirjadega kohaneda ja vältida olemasolevatest pakenditest tekkivaid jäätmeid, rakendati enne logo kõikide toodete jaoks kohustuslikuks muutmist kaheaastast üleminekuperioodi. Logoga samas nägemisväljas peaks olema esitatud ka kontrolliasutuse koodnumber ja põllumajandusliku tooraine kasvatamise koht. Peatselt avaldatav värske Eurobaromeetri aruanne „Eurooplaste suhtumine toiduga kindlustatusesse, toidu kvaliteeti ja maapiirkondadesse” sisaldab ELi mahelogo käsitlevat teavet ja kinnitust selle kohta, et alates mahelogo kasutuselevõtust 2010. aasta juulis on see tuttav juba veerandile (24%) ELi elanikest.

„Loodame, et ELi mahelogo muutub mahetoodete laialt tuntud sümboliks ja annab tarbijale kindlust, et kaup on valmistatud ELi mahepõllumajandust reguleerivate rangete eeskirjade järgi,” ütles Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș.

Taust

Liikmesriigid toetasid mõtet edendada mahepõllumajandussektorit ELi kohustusliku mahelogo kasutuselevõtuga juba 2007. aastal. Mahelogole originaalse disainilahenduse leidmiseks korraldas komisjon 2009. aastal konkursi, millel osales üle 3400 kunsti- ja disainitudengi, ning 2010. aasta alguses toimus avalik hääletus kolme parima kavandi väljaselgitamiseks.

Mahetoodete tarbimine on ELis viimastel aastatel pidevalt tõusnud ja moodustab praegu ligikaudu 2% ELi turust. Ka mahetootmine on viimasel aastakümnel märkimisväärselt suurenenud – praegu on mahepõllumajanduslikuks tunnistatud ligikaudu 5% ELi põllumajandusmaast ja rohkem kui 2% põllumajandusettevõtetest (üle 200 000 ettevõtte).

Poliitilisest seisukohast on sel aastal jõutud kokkuleppele maheveini tootmise eeskirjades, mis jõustuvad 1. augustil (IP/12/113). Ühtlasi allkirjastas EL veebruaris mahepõllumajandusalase samaväärsuslepingu Ameerika Ühendriikidega, millega vähendatakse ELi ja USA mahepõllumajandustootjate bürokraatiakoormat (IP/12/138). Mais esitas komisjon aruande praeguste mahepõllumajandusalaste õigusaktide kohta, et avada institutsioonidevaheline arutelu kõikide sidusrühmadega ja luua seega võimalus uurida uusi viise ELi mahepõllumajanduspoliitika raamistiku täiustamiseks.

ELi mahelogo kohta leiate teavet, fotosid ja muud materjali järgmiselt veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_et

Selleks et alla laadida professionaalse kvaliteediga trükikujutis logost, minge veebisaidile: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_et

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar