Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. juni 2012

EU-logoet for økologiske produkter er fuldt gennemført pr. 1. juli 2012

Den toårige overgangsperiode, som den økologiske fødevaresektor har haft til at gennemføre de nye EU-regler om mærkning, er snart slut. Fra den 1. juli 2012 skal alle økologiske færdigpakkede fødevarer, der er fremstillet i en EU-medlemsstat, og som opfylder de nødvendige krav, være mærket med EU-logoet for økologiske produkter, det såkaldte "EU-blad". Det er stadig valgfrit, om man vil anvende logoet på uemballerede og importerede økologiske produkter. Andre private, regionale og nationale logoer kan fortsat optræde side om side med EU-logoet.

"EU-bladet" blev indført den 1. juli 2010, men for at hjælpe de erhvervsdrivende med at tilpasse sig de nye regler og for at undgå spild af allerede fremstillet emballage blev det samtidig besluttet at indføre en toårig overgangsperiode, inden logoet blev obligatorisk for alle produkter. I samme synsfelt som logoet skal man desuden kunne se kontrolorganets kodenummer og råvarernes produktionssted. En ny Eurobarometer-rapport kaldet "European Attitude towards Food Security, Food Quality and the Countryside" (Europæiske holdninger til fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og miljø), der snart offentliggøres, omfatter også information om "EU-bladet". Den gode nyhed er, at rapporten indikerer, at logoet siden dets indførelse i juli 2010 allerede har vundet anerkendelse blandt en fjerdedel (24 %) af EU's befolkning.

"Det er vores håb, at "EU-bladet" fremover bliver mere og mere anerkendt som symbol på økologisk fødevareproduktion i hele EU og indgyder forbrugerne tillid til, at varerne er produceret i overensstemmelse EU's strenge standarder for økologisk landbrugsproduktion," siger Dacian Cioloş, EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Baggrund

Idéen om at fremme den økologiske landbrugsproduktion ved at indføre et obligatorisk EU-logo for økologisk produktion blev bakket op af medlemsstaterne i 2007. For at finde et originalt design til logoet udskrev Kommissionen i 2009 en konkurrence, som mere end 3 400 kunst- og designstuderende deltog i, og som blev efterfulgt af en afstemning om de tre bedste forslag i starten af 2010.

Forbruget af økologiske produkter i EU er steget støt de sidste par år og tegner sig i dag for omtrent 2 % af EU-markedet. Produktionen er også steget væsentligt over det seneste årti, og i dag er cirka 5 % af EU's landbrugsarealer og mere end 2 % af landbrugene (mere end 200 000 bedrifter) nu certificeret som økologiske.

I politisk henseende er der i år nået til enighed om regler for økologisk vinproduktion, der træder i kraft den 1. august (IP/12/113). Ligeledes underskrev EU i februar en ligestillingsaftale vedrørende økologiske produkter med USA, som vil mindske bureaukratiet for økologiske producenter i både EU og USA (IP/12/138). I maj fremlagde Kommissionen desuden en rapport om de eksisterende regler for økologisk produktion med det formål at starte en debat på tværs af EU-institutionerne og med alle berørte parter og dermed åbne for muligheden for at udforske nye måder at forbedre rammerne for EU's økologipolitik på.

Der er yderligere oplysninger, billeder og andet materiale om "EU-bladet" på:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_da

Logoet kan downloades i en professionel kvalitet på:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_da

Kontaktpersoner :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar