Navigation path

Left navigation

Additional tools

Logo EU pro bioprodukty začne naplno fungovat od 1. července 2012

European Commission - IP/12/706   28/06/2012

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. června 2012

Logo EU pro bioprodukty začne naplno fungovat od 1. července 2012

Dvouleté přechodné období, během něhož mělo odvětví produkce biopotravin dosáhnout souladu s novými pravidly EU pro označování potravin, se chýlí ke konci. Od 1. července 2012 bude logo EU pro bioprodukty povinně znázorňováno na všech balených bioproduktech, které byly vyrobeny v členských státech EU a splňují stanovené normy. Uvádění loga na nebalených a dovážených bioproduktech bude dobrovolné. Vedle označení EU bude i nadále povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log.

Logo EU pro bioprodukty, tzv. „eurolist“, bylo zavedeno 1. července 2010. Aby se hospodářské subjekty mohly novým pravidlům přizpůsobit a aby se neplýtvalo již vyrobenými obaly, bylo stanoveno dvouleté přechodné období, než se logo stane povinným pro všechny produkty. V zorném poli loga by měl být rovněž uveden kód kontrolního subjektu a místo produkce zemědělských surovin. Nová zpráva EuroBarometeru s názvem „Evropský přístup k bezpečnosti a jakosti potravin a ke krajině“, která bude brzy zveřejněna, obsahuje informace o logu EU pro bioprodukty a uvádí povzbudivou skutečnost, že od svého zavedení v červenci 2010 si již logo získalo uznání čtvrtiny (24 %) občanů EU.

„Doufáme, že se logo stane v celé EU široce uznávaným symbolem produkce biopotravin. Spotřebitelé si díky němu mohou být jisti, že zboží s logem bylo vyprodukováno v souladu s přísnými normami EU pro ekologické zemědělství,“ uvedl komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș.

Souvislosti

Členské státy podpořily myšlenku napomoci rozvoji odvětví ekologického zemědělství zavedením povinného loga EU pro bioprodukty v roce 2007. V roce 2009 zorganizovala Komise soutěž o originální design tohoto loga, jíž se zúčastnilo více než 3 400 studentů umění a designu. Na počátku roku 2010 proběhlo veřejné hlasování o nejlepších třech návrzích.

Spotřeba bioproduktů v EU v posledních letech stále narůstá a v současné době představuje asi 2 % trhu EU. V uplynulých deseti letech došlo rovněž k výraznému nárůstu bioprodukce. Podílí se na ní přibližně 5 % zemědělské plochy EU a více než 2 % (více než 200 000) zemědělských podniků má nyní osvědčení ekologické produkce.

Pokud jde o politické iniciativy, byla letos sjednána dohoda o pravidlech pro ekologickou produkci vína, která vstoupila v platnost 1. srpna 2012 (IP/12/113). V únoru rovněž EU podepsala dohodu o rovnocennosti bioprodukce se Spojenými státy, díky níž se omezí byrokratická zátěž pro ekologické producenty v EU a v USA (IP/12/138). V květnu Komise předložila zprávu o stávajícím nařízení o ekologickém zemědělství s cílem otevřít meziinstitucionální diskuzi se všemi zúčastněnými subjekty, a vytvořit tak příležitost pro prozkoumání nových způsobů, jak by šlo dále zlepšit politický rámec EU pro bioprodukty.

Další informace, fotografie a jiné materiály o logu EU pro bioprodukty jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_cs

Obrázek loga ve vysoké kvalitě je možné stáhnout na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_cs

Kontaktní osoby:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website