Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. června 2012

Logo EU pro bioprodukty začne naplno fungovat od 1. července 2012

Dvouleté přechodné období, během něhož mělo odvětví produkce biopotravin dosáhnout souladu s novými pravidly EU pro označování potravin, se chýlí ke konci. Od 1. července 2012 bude logo EU pro bioprodukty povinně znázorňováno na všech balených bioproduktech, které byly vyrobeny v členských státech EU a splňují stanovené normy. Uvádění loga na nebalených a dovážených bioproduktech bude dobrovolné. Vedle označení EU bude i nadále povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log.

Logo EU pro bioprodukty, tzv. „eurolist“, bylo zavedeno 1. července 2010. Aby se hospodářské subjekty mohly novým pravidlům přizpůsobit a aby se neplýtvalo již vyrobenými obaly, bylo stanoveno dvouleté přechodné období, než se logo stane povinným pro všechny produkty. V zorném poli loga by měl být rovněž uveden kód kontrolního subjektu a místo produkce zemědělských surovin. Nová zpráva EuroBarometeru s názvem „Evropský přístup k bezpečnosti a jakosti potravin a ke krajině“, která bude brzy zveřejněna, obsahuje informace o logu EU pro bioprodukty a uvádí povzbudivou skutečnost, že od svého zavedení v červenci 2010 si již logo získalo uznání čtvrtiny (24 %) občanů EU.

„Doufáme, že se logo stane v celé EU široce uznávaným symbolem produkce biopotravin. Spotřebitelé si díky němu mohou být jisti, že zboží s logem bylo vyprodukováno v souladu s přísnými normami EU pro ekologické zemědělství,“ uvedl komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș.

Souvislosti

Členské státy podpořily myšlenku napomoci rozvoji odvětví ekologického zemědělství zavedením povinného loga EU pro bioprodukty v roce 2007. V roce 2009 zorganizovala Komise soutěž o originální design tohoto loga, jíž se zúčastnilo více než 3 400 studentů umění a designu. Na počátku roku 2010 proběhlo veřejné hlasování o nejlepších třech návrzích.

Spotřeba bioproduktů v EU v posledních letech stále narůstá a v současné době představuje asi 2 % trhu EU. V uplynulých deseti letech došlo rovněž k výraznému nárůstu bioprodukce. Podílí se na ní přibližně 5 % zemědělské plochy EU a více než 2 % (více než 200 000) zemědělských podniků má nyní osvědčení ekologické produkce.

Pokud jde o politické iniciativy, byla letos sjednána dohoda o pravidlech pro ekologickou produkci vína, která vstoupila v platnost 1. srpna 2012 (IP/12/113). V únoru rovněž EU podepsala dohodu o rovnocennosti bioprodukce se Spojenými státy, díky níž se omezí byrokratická zátěž pro ekologické producenty v EU a v USA (IP/12/138). V květnu Komise předložila zprávu o stávajícím nařízení o ekologickém zemědělství s cílem otevřít meziinstitucionální diskuzi se všemi zúčastněnými subjekty, a vytvořit tak příležitost pro prozkoumání nových způsobů, jak by šlo dále zlepšit politický rámec EU pro bioprodukty.

Další informace, fotografie a jiné materiály o logu EU pro bioprodukty jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_cs

Obrázek loga ve vysoké kvalitě je možné stáhnout na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_cs

Kontaktní osoby:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)


Side Bar