Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 юни 2012 г.

Логото на ЕС за биологични продукти навлиза в широка употреба от 1 юли 2012 г.

Наближава краят на двегодишния преходен период, през който секторът на биологичните храни трябваше да се съобрази с новите европейски правила за етикетиране. От 1 юли 2012 г. логото на ЕС за биологичните продукти ще е задължително за всички предварително пакетирани биологични хранителни продукти, произведени в държавите от ЕС и отговарящи на необходимите стандарти. Логото остава незадължително за неопакованите и вносните биологични продукти. Запазва се възможността да се поставят и частни, регионални или национални знаци наред със знака на ЕС.

Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като „европейски лист“, беше въведено на 1 юли 2010 г., но за да се улеснят операторите в адаптацията им към новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане задължително за всички продукти. Наред с логото в близост трябва да фигурира кодът на контролния орган и мястото на производство на земеделските суровини. В неотдавнашния доклад на Евробарометър, озаглавен „Отношението на европейците към продоволствената сигурност, качеството на храните и селските райони“, който предстои да бъде публикуван, се съдържат данни за логото на ЕС за биологичните продукти и обнадеждаващата информация, че от въвеждането му през юли 2010 г. вече една четвърт (24 %) от гражданите на ЕС са запознати със значението му.

Надяваме се, че логото на ЕС ще се възприема все повече като широкопризнат символ на биологичното производство на храни в целия ЕС и ще укрепва увереността на потребителите, че стоките с това лого са произведени в съответствие със строгите правила на ЕС за биологичното земеделие“, заяви европейският комисар за селско стопанство и развитие на селските райони Дачиан Чолош.

Контекст

Идеята за насърчаване на сектора на биологичното земеделие чрез въвеждане на задължително лого на ЕС за биологично производство получи подкрепата на държавите членки през 2007 г. През 2009 г. Комисията организира конкурс за оригинален проект на бъдещото лого, в който взеха участие над 3400 студенти по изкуство и дизайн, а в началото на 2010 г. обществеността определи чрез гласуване трите най-добри предложения.

През последните години се наблюдава постоянно нарастване на потреблението на биологични продукти в ЕС, като в момента техният пазарен дял в Съюза е около 2 %. Производството също се е увеличило значително през изминалото десетилетие — днес около 5 % от всички земеделски площи в Съюза и над 2 % от стопанствата (повече от 200 000 ферми) са сертифицирани като биологични.

На политическо равнище през тази година бе сключено споразумение за правилата относно „биологичното вино“, които влизат в сила на 1 август (IP/12/113). През февруари ЕС подписа споразумение със САЩ за еквивалентност при биологичните продукти, което ще намали бюрократичните разходи за производителите им в ЕС и САЩ (IP/12/138). През май Комисията представи доклад за съществуващите регулаторни мерки при биологичното производство, чиято цел е да провокира междуинституционален дебат с всички заинтересовани страни и така да поощри проучването на нови възможности за усъвършенстване на политическите инструменти на ЕС в областта на биологичното производство.

Допълнителна информация, снимки и други материали за логото на ЕС за биологичните продукти ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg

Висококачествено изображение на логото ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_bg

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)


Side Bar