Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Potrošniki: Evropska unija preiskuje spletišča s ponudbami potrošniških kreditov – premalo učinkovit trg za potrošnike

Bruselj, 10. januarja 2012 – Ste bili kdaj tik pred podpisom pogodbe za osebno posojilo, kreditno kartico ali kak drug potrošniški kredit in ste ugotovili, da bo končni strošek višji, kot ste prvotno pričakovali? Namen pregleda spletišč s potrošniškimi krediti, ki je potekala po celi EU, je bil preveriti, ali so potrošnikom pred podpisom pogodbe za potrošniški kredit na voljo informacije, do katerih so upravičeni v skladu s potrošniško zakonodajo EU1. Nacionalni izvršilni organi so pregledali več kot 500 spletišč v 27 državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Označili so 70 % (393) spletišč, ki jih je treba nadalje pregledati glede naslednjih glavnih problemov: oglaševanje ni vključevalo zahtevanih standardnih informacij; ponudbe niso vključevale ključnih informacij, ki so bistvene za odločitev; stroški so bili zavajajoči. Nacionalni izvršilni organi bodo zdaj stopili v stik s finančnimi ustanovami in kreditnimi posredniki glede domnevnih nepravilnosti ter jih prosili za pojasnitev ali odpravo pomanjkljivosti. S tem pregledom se je preverila zlasti uporaba direktive o potrošniških kreditih (nedavno prenesene v zakonodajo držav članic) v sektorju, katere namen je olajšati potrošnikom razumevanje in primerjavo ponudb kreditov.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Krediti se včasih izkažejo za dražje, kot je sprva kazalo, saj potrošniki ob iskanju niso imeli na voljo pomembnih informacij ali pa so bile nejasne. Potrošniških kreditov ni vedno enostavno razumeti, zato evropska zakonodaja pomaga potrošnikom pri sprejemanju premišljenih odločitev. Zato je zelo pomembno, da podjetja potrošnikom zagotavljajo pravilne in potrebne informacije. Prav tako je vloga Komisije, da pri tem sodeluje z nacionalnimi izvršilnimi organi.“

Ta pregled je ukrep za izvrševanje zakonodaje EU. Vodi ga EU, izvajajo pa ga nacionalni izvršilni organi, ki sočasno in usklajeno pregledujejo, da ne prihaja do kršitev potrošniške zakonodaje v določenem sektorju. Nacionalni izvršilni organi stopijo v stik z operaterji glede domnevnih nepravilnosti in zahtevajo njihovo odpravo. Pregled potrošniških kreditov je potekal septembra 2011.

Šest držav je izvedlo podrobnejši dodatni pregled 57 spletišč, s katerim so preverile skladnost s pravili za varstvo potrošnikov, vključno s plačilnimi ureditvami, obravnavo pritožb in pogoji.

Trg, ki se pregleduje, uporabljajo potrošniki vsak dan. Finančne ustanove na območju evra so imele leta 2010 za več kot 600 milijard evrov neporavnanih potrošniških kreditov2.

Rezultati

Od prvotno pregledanih 562 spletišč jih je le 30 % uspešno prestalo preskus skladnosti z ustreznimi pravili EU za varstvo potrošnikov, 70 % (393) pa jih je bilo označenih za nadaljnjo preiskavo. Ugotovljeni glavni problemi:

  • manjkajoče informacije pri oglaševanju potrošniških kreditov: oglaševanje na 258 (46 % pregledanih spletišč) spletiščih ni vključevalo vseh standardnih informacij, zahtevanih v direktivi o potrošniških kreditih, kot so na primer i) letni odstotek obresti, ki je bistvenega pomena za primerjavo ponudb, ii) informacije, ali so stroški obveznih pomožnih storitev (npr. zavarovanja) vključeni v skupne stroške, ali iii) informacije o trajanju kreditne pogodbe;

  • manjkajoče ključne informacije o ponudbi: 244 (43 %) spletišč ni vključevalo jasnih informacij o različnih elementih skupnih stroškov, na primer i) vrsti obrestne mere (fiksna, spremenljiva ali oboje), ii) trajanju kredita (če je primerno) in iii) nekaterih stroških, povezanih s kreditom (na primer pogodbena provizija);

  • zavajajoča predstavitev stroškov, kjer so bili stroški kredita predstavljeni napačno ali zavajajoče, na primer i) z načinom izračuna cen ali ii) če potrošnik ni obveščen o dodatnem obveznem zavarovanju poleg samih stroškov potrošniškega kredita. Ta vrsta problema je bila ugotovljena pri 116 (20 %) spletiščih.

Dodatni pregled

Šest držav (Italija, Estonija, Latvija, Litva, Slovaška, Švedska) je izvedlo podrobnejši dodatni pregled 57 spletišč. Glavni problemi so bili povezani s predpogodbenimi informacijami in pogodbenimi pogoji.

Kaj sledi?

Začenja se izvršitvena faza: nacionalni organi bodo v prihodnjih tednih in mesecih stopili v stik z nosilci dejavnosti in od njih zahtevali pojasnila ali odpravo pomanjkljivosti na njihovih spletiščih. Če tega ne storijo, se lahko proti njim sproži sodni postopek, ki lahko vodi do finančnih kazni ali celo zaprtja spletišča, odvisno od veljavne nacionalne zakonodaje. Nacionalni izvršilni organi so pozvani, da o tem do jeseni 2012 poročajo Evropski komisiji, ki bo poročala o rezultatih.

Več informacij:

Spletna stran pregleda:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

direktiva o potrošniških kreditih, direktiva o trženju finančnih storitev na daljavo, direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, direktiva o e-trgovini, direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih.

2 :

Evropska centralna banka (ECB), www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar