Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Consumenten: EU onderzoekt websites voor consumentenkrediet – een markt die voor consumenten nog veel te wensen overlaat

Brussel, 10 januari 2012 – Heeft u ooit al op het punt gestaan een contract te tekenen voor een persoonlijke lening, een kredietkaart of een ander consumentenkrediet en ontdekt dat het allemaal duurder uitkwam dan u eerst had verwacht? In de hele EU is een onderzoek gevoerd naar websites die consumentenkrediet aanbieden om na te gaan of consumenten, voordat zij een contract voor consumentenkrediet ondertekenen, de informatie krijgen waar zij volgens het consumentenrecht van de EU1 recht op hebben. Nationale handhavingsinstanties hebben meer dan 500 websites gecontroleerd in de 27 lidstaten plus Noorwegen en IJsland. Zij signaleerden dat 70% (393) van de websites verder onderzoek vergde in verband met de volgende meest voorkomende problemen: de reclame bevatte niet de vereiste standaardinformatie; de offertes lieten cruciale informatie achterwege die noodzakelijk is om te kunnen beslissen; de kosten werden op misleidende wijze voorgesteld. Nationale handhavingsinstanties zullen nu contact opnemen met de financiële instellingen en de kredietbemiddelaars in verband met de vermoede onregelmatigheden en hun verzoeken deze nader toe te lichten of corrigerende maatregelen te nemen. De bezemactie onderzocht in het bijzonder hoe bedrijven de richtlijn consumentenkrediet (recentelijk in de lidstaten omgezet in nationaal recht) toepassen, die het voor de consumenten eenvoudiger moet maken om kredietoffertes te begrijpen en te vergelijken.

EU-commissaris voor consumentenzaken John Dalli zei: "Wie op zoek is naar krediet, merkt soms dat dit duurder uitvalt dan het oorspronkelijk leek, omdat belangrijke informatie soms onduidelijk was of ontbrak. Consumentenkrediet is niet altijd makkelijk om te begrijpen, daarom bestaat er Europese wetgeving zodat consumenten gefundeerde beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook heel belangrijk dat bedrijven aan de consumenten de juiste en de noodzakelijke informatie verstrekken. En het is de taak van de Commissie om samen te werken met nationale handhavingsinstanties om dit te realiseren."

Een bezemactie of "sweep" is een handhavingsactie om het EU-recht te doen naleven. Deze staat onder leiding van de EU en wordt uitgevoerd door nationale handhavingsinstanties, die tegelijkertijd gecoördineerde controles uitvoeren om inbreuken op de consumentenwetgeving in een bepaalde sector op te sporen.

De nationale handhavingsinstanties nemen daarna contact op met de exploitanten over de vermoede onregelmatigheden en verzoeken hun om corrigerende maatregelen te nemen. De bezemactie inzake consumentenkrediet vond plaats in september 2011.

Zes landen hebben een diepgaander onderzoek verricht naar 57 sites, "Sweep Plus", om na te gaan of deze voldeden aan de consumentenvoorschriften over onder meer betalingsregeling, klachtenbehandeling en algemene voorwaarden.

Dagelijks doen consumenten een beroep op de onderzochte markt. De financiële instellingen in de eurozone hadden in 2010 meer dan 600 miljard uitstaande consumentenkredieten2.

Resultaten

Slechts 30% van de 562 websites die aanvankelijk werden gecontroleerd, voldeden in de bezemtest aan de relevante EU-consumentenvoorschriften en 70% van deze websites (393) zullen aan nader onderzoek worden onderworpen. De meest voorkomende problemen waren:

  • Ontbrekende informatie in reclame voor consumentenkrediet: Op 258 (46% van de gecontroleerde) websites bevatte de reclame niet alle door de richtlijn consumentenkrediet vereiste standaardinformatie, d.w.z. i) het jaarlijks kostenpercentage (JKP), wat absoluut noodzakelijk is om offertes te vergelijken, ii) informatie over de vraag of kosten voor bijkomende diensten (bijv. verzekering) in de totale kosten inbegrepen waren, of iii) de looptijd van de kredietovereenkomst;

  • Weglating van belangrijke informatie in de offerte: 244 (43%) websites verstrekten geen duidelijke informatie over de verschillende onderdelen van de totale kosten, d.w.z. i) over het type intrestvoet, (vast, variabel of beide), ii) over de looptijd van het krediet (indien van toepassing), en iii) over bepaalde met het krediet verbonden kosten (bijv. afsluitprovisie);

  • Misleidende voorstelling van de kosten waarbij de kosten van het krediet op een onjuiste wijze worden voorgesteld of de consumenten kan misleiden, bijv. i) door de wijze waarop de prijs berekend wordt, of ii) indien de consument niet geïnformeerd is over het feit dat er behalve de kosten van het consumentenkrediet zelf ook een bijkomende verplichte verzekering is. 116 websites (20%) van de websites vertoonde dit soort problemen.

Sweep Plus

Zes landen (Italië, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Zweden) hebben 57 van de onderzochte sites nog grondiger onderzocht; dit is de Sweep Plus-actie. De meest voorkomende problemen deden zich voor op het gebied van precontractuele informatie en contractvoorwaarden.

Wat gebeurt er verder?

Nu start de handhavingsfase: gedurende de volgende weken en maanden zullen de nationale instanties contact opnemen met de bedrijfsexploitanten en hun verzoeken hun standpunt te verduidelijken of hun websites aan te passen. Doen zij dit niet, dan kunnen afhankelijk van de toepasselijke nationale wetgeving gerechtelijke stappen worden ondernomen die leiden tot boetes of zelfs de sluiting van de websites. De nationale handhavingsinstanties wordt verzocht om tegen het najaar van 2012 hierover bij de Europese Commissie te rapporteren. De Commissie zal een verslag uitbrengen over de resultaten.

Voor meer informatie:

Website over bezemacties:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Contact :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Richtlijn consumentenkrediet, richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten, richtlijn oneerlijke handelspraktijken, richtlijn elektronische handel, richtlijn oneerlijke bedingen.

2 :

ECB, statistieken voor de eurozone, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar