Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vartotojų politika. ES tiria vartojimo kreditų svetaines. Rinka neatitinka vartotojų poreikių

Briuselis, 2012 m. sausio 10 d. Ar jums yra tekę prieš pasirašant asmeninės paskolos, kreditinės kortelės ar kito vartojimo kredito sutartį sužinoti, kad tai kainuoja daug daugiau, nei iš pradžių tikėjotės? Visoje ES atliktas vartojimo kreditus siūlančių svetainių tyrimas ir aiškintasi, ar prieš pasirašant vartojimo kredito sutartį vartotojams suteikiama tinkama informacija, į kurią jie turi teisę pagal ES vartotojų teisės aktus1. 27 valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos nacionalinės valdžios institucijos patikrino daugiau nei 500 svetainių. Jos pranešė, kad 70 proc. svetainių (t. y. 393) bus toliau tiriamos dėl šių pagrindinių problemų: reklamoje nepateikta reikalinga standartinė informacija, pasiūlymuose trūko pagrindinės informacijos, būtinos sprendimui priimti, apgaulingai nurodytos kainos. Nacionalinės institucijos kreipsis į finansų įstaigas ir kredito tarpininkus dėl įtariamų pažeidimų ir prašys jų pasiaiškinti arba imtis taisomųjų veiksmų. Atliekant žaibo operaciją visų pirma tikrinta, kaip bendrovės taiko neseniai į valstybių narių nacionalinę teisę perkeltą Vartojimo kreditų direktyvą, kuria siekiama vartotojams padėti geriau suprasti ir lengviau palyginti kredito pasiūlymus.

Už vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli kalbėjo: Norėdami gauti paskolą neretai sužinome, kad jos kaina iš tiesų daug didesnė, nei tikėjomės, nes kartais trūksta svarbios informacijos arba ji neaiški. Vartotojų kreditus ne visada paprasta išmanyti, todėl galiojančiais Europos teisės aktais vartotojams padedama priimti pagrįstus sprendimus. Taigi labai svarbu, kad bendrovės vartotojams teiktų teisingą ir reikalingą informaciją. Kad taip būtų, Komisija turi bendradarbiauti su nacionalinėmis valdžios institucijomis.“

Žaibo operacija „Sweep“ – tai ES vadovaujama veikla, skirta ES teisės aktų vykdymui užtikrinti. Ją atlieka nacionalinės valdžios institucijos – vienu metu koordinuotai vykdo patikras, siekdamos nustatyti, ar nepažeidžiami atitinkamos srities vartotojų apsaugos teisės aktai. Šios institucijos vėliau kreipiasi į ūkio subjektus dėl įtariamų pažeidimų ir nurodo jiems imtis taisomųjų veiksmų. Vartojimo kreditų žaibo operacija vyko 2011 m. rugsėjo mėn.

Šešios šalys atliko išsamesnį 57 svetainių tyrimą „Sweep Plus“ – tikrinta, ar laikomasi vartotojų apsaugos taisyklių, įskaitant susitarimų dėl mokėjimo, skundų nagrinėjimo, nuostatų ir sąlygų sritis.

Tiriamojoje rinkoje vartotojai dalyvauja kasdien. 2010 m. euro zonos finansų įstaigos buvo sudariusios vartojimo kreditų sutarčių už daugiau nei 600 mlrd. EUR2.

Rezultatai

Atlikus žaibo operaciją nustatyta, kad iš patikrintų 562 svetainių tik 30 proc. atitinka ES vartotojų apsaugos taisykles, o 70 proc. (393 svetaines) numatyta tirti toliau. Nustatytos šios pagrindinės problemos:

  • Vartojimo kredito reklamoje trūksta informacijos. 258 (46 proc.) svetainių reklamoje nebuvo nurodyta visa standartinė informacija, privaloma pagal Vartojimo kredito direktyvą, pvz., i) bendros kredito kainos metinė norma, labai svarbi pasiūlymams palyginti, ii) informacija apie tai, ar į bendrą kainą įtrauktas mokestis už privalomas papildomas paslaugas (pvz., draudimą) arba iii) kredito sutarties galiojimo trukmė.

  • Pasiūlyme praleista pagrindinė informacija. 244 (43 proc.) svetainėse trūko aiškios informacijos apie įvairius bendros kainos aspektus, pvz., i) palūkanų normos rūšį (fiksuotosios, kintamosios arba jų derinys), ii) kredito sutarties galiojimą (jei taikoma) ir iii) tam tikras su kreditu susijusias išlaidas (pvz., įsipareigojimo mokestis).

  • Apgaulingai nurodytos kainos. Informacija apie kredito kainas pateikta klaidinga arba gali klaidinti vartotojus, pvz., i) dėl kainos apskaičiavimo metodo arba ii) dėl to, kad jiems nepranešama, kad, be vartojimo kredito kainos, dar yra privalomojo draudimo išlaidų. Tokia problema nustatyta 116 (20 proc.) svetainių.

„Sweep Plus“

Šešios šalys (Italija, Estija, Latvija, Lietuva, Slovakija ir Švedija) atliko išsamesnį 57 patikrintų svetainių tyrimą „Sweep Plus“. Pagrindinės problemos susijusios su ikisutartine informacija ir sutarties sąlygomis.

Tolesni veiksmai

Bus pradėtas teisės aktų vykdymo užtikrinimo etapas: artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais nacionalinės institucijos kreipsis į ūkio subjektus ir prašys teikti pasiaiškinimus ar ištaisyti klaidas svetainėse. Jei tai nebus atlikta, atsižvelgiant į taikomus nacionalinius teisės aktus, gali būti keliamos bylos, nustatomos baudos ar net uždaromos svetainės. Europos Komisija nacionalinių valdžios institucijų prašo iki 2012 m. rudens. jai pranešti apie rezultatus. Komisija pateiks rezultatų ataskaitą.

Išsamesnė informacija

Žaibo operacijų svetainė „Sweeps“

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Asmenys ryšiams :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Vartojimo kreditų direktyva, Nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis direktyva, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva, E. prekybos direktyva ir Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva.

2 :

ECB. Euro zonos statistiniai duomenys www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar