Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Fogyasztóvédelem – Fogyasztói hitelt kínáló honlapokat vizsgált az EU: a piac nem tesz eleget az elvárásoknak

Brüsszel, 2012. január 10. – Önnel is előfordult már, hogy egy személyi kölcsönt, hitelkártyát vagy más fogyasztói hitelt kínáló szerződés aláírása előtt rájött, hogy az üzlet többe kerül a vártnál? Egy uniós szintű vizsgálat számos, fogyasztói hitelt hirdető honlapot vett górcső alá, azt ellenőrizve, hogy megkapják-e a fogyasztók a hitelszerződés aláírása előtt azokat az információkat, amelyekre az uniós fogyasztói jog1 értelmében jogosultak. A nemzeti végrehajtó hatóságok több mint 500 honlapot ellenőriztek a 27 tagállamban, Norvégiában és Izlandon. A hatóságok úgy ítélték, hogy az oldalak 70 százaléka további vizsgálatot igényel. A legfőbb problémák közé tartozott, hogy a hirdetés nem tartalmazta az előírt általános információkat, vagy pedig nem szerepeltek benne olyan kulcsfontosságú adatok, amelyek szükségesek lennének a fogyasztói döntés meghozatalához; más esetekben a költségeket megtévesztő módon tüntették fel. E vélt szabálytalanságokat illetően a nemzeti végrehajtó hatóságok fel kívánják venni a kapcsolatot a pénzügyi intézetekkel és a hitelközvetítőkkel, hogy a szabálytalanságok tisztázására, illetve az észlelt problémák megszüntetésére szólítsák fel őket. Az ellenőrzések során a hatóságok különös figyelmet fordítottak arra, hogy miként alkalmazzák a vállalkozások a fogyasztói hitelről szóló irányelv előírásait, amelyeket a tagállamok a közelmúltban ültettek át jogrendszerükbe, és amelyeknek célja, hogy megkönnyítsék a fogyasztók számára a különféle hitellehetőségek megértését és összehasonlítását.

John Dalli, az Európai Unió egészségügyi és fogyasztópolitikai biztosa elmondta: „A hitelt felvenni kívánók olykor azzal szembesülnek, hogy a hitel költségei magasabbak a vártnál, mivel néhány fontos információt nem, vagy nem egyértelműen közöltek velük. A fogyasztói hitelfeltételek sokszor nehezen értelmezhetők. Az európai jogszabályok ezért a fogyasztók segítségére kívánnak lenni, hogy azok tájékozottabban dönthessenek. Nagyon fontos tehát, hogy a vállalkozások helytálló adatokat tegyenek közzé, és minden szükséges információt megadjanak a fogyasztóknak. A Bizottság feladata az, hogy a nemzeti végrehajtó szervekkel együttműködve elősegítse ennek megvalósulását.”

Az átfogó sweep ellenőrzés, azaz „nagytakarítás” az uniós jog érvényesítésére törekszik (az angol eredetű szó söprésre, tisztára söprögetésre utal). Az EU által vezetett intézkedést nemzeti hatóságok hajtják végre, amelyek párhuzamos, összehangolt ellenőrzéseket végeznek, hogy egy adott ágazatban kiszűrjék a fogyasztóvédelmi jogszabályokba ütköző eseteket.

A vélt szabálytalanságokat illetően a nemzeti végrehajtó hatóságok felveszik a kapcsolatot a honlapok üzemeltetőivel, és a hiányosságok megszüntetésére szólítják fel őket. A fogyasztói hitelekre irányuló „nagytakarításra” 2011 szeptemberében került sor.

Hat ország mélyrehatóbb vizsgálatot is végzett: a Sweep Plus ellenőrzés keretében 57 honlapot vettek szemügyre azt ellenőrizve, hogy azok – többek között a fizetési megállapodások, a panaszok kezelése, valamint a szerződési feltételek tekintetében – megfelelnek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak.

A vizsgált piacot a fogyasztók napi szinten igénybe veszik. Az euróövezetben működő pénzintézetek fogyasztói hitelkövetelése 2010-ben meghaladta a 600 milliárd eurót2.

Eredmények

Az 562 megvizsgált honlap közül mindössze 30 százalék tett eleget az ellenőrzés feltételeinek, és felelt meg a vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak; a fennmaradó 70 százalékot (393 honlap) további vizsgálatnak vetik majd alá. A leggyakrabban tapasztalt problémák a következők voltak:

  • A fogyasztói hitelt népszerűsítő hirdetés nem tartalmazott minden információt: 258 honlap (az ellenőrzött oldalak 46 százaléka) nem tartalmazta a fogyasztói hitelről szóló irányelvben előírt valamennyi általános információt, úgymint: i. teljeshiteldíj-mutató, amely az ajánlatok összehasonlítását teszi lehetővé, ii. arra vonatkozó információ, hogy a teljes költség tartalmazza-e a kötelező járulékos szolgáltatás (pl. biztosítás) költségeit, iii. a hitelmegállapodás időtartama;

  • Az ajánlatból kulcsfontosságú információk hiányoztak: 244 honlap (43 százalék) nem tartalmazott egyértelmű információt a teljes költség egyes elemeiről, mint például: i. a hitelkamatláb típusa (rögzített vagy változó vagy mindkettő), ii. adott esetben a hitelmegállapodás időtartama, valamint iii. bizonyos, a hitelhez kapcsolódó költségek (pl. kezelési díj);

  • A költségekről szóló tájékoztatás megtévesztő volt: ezekben az esetekben a hitelköltséget hamis vagy megtévesztő módon mutatták be a fogyasztónak például i. az árkalkuláció módja révén, vagy pedig azáltal, hogy ii. az ügyfelet nem tájékoztatták arról, hogy a fogyasztói hitel ára egy kötelező jellegű biztosítás költségével is kiegészül. 116 honlap (20 százalék) nem felelt meg ennek a követelménynek.

Sweep Plus

A Sweep Plus ellenőrzés keretében hat ország (Olaszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Svédország) tüzetesebben is megvizsgálta az 57 ellenőrzött honlapot. A legfőbb hiányosságok a szerződés aláírását megelőző tájékoztatás és a szerződési feltételek terén merültek fel.

A következő lépések

Az ellenőrzést intézkedések követik: a következő hetekben és hónapokban a nemzeti hatóságok kapcsolatba lépnek a weboldalak üzemeltetőivel, és az adatok pontosítására, illetve a honlapok helyesbítésére szólítják fel őket. Ennek elmulasztása jogi következményekkel járhat (a hatályos nemzeti jogszabályok függvényében), és pénzbírság kiszabását, illetve akár az oldal letiltását is maga után vonhatja. A nemzeti végrehajtó hatóságoknak 2012 őszéig jelentést kell tenniük az Európai Bizottságnak. Az eredményeket a Bizottság jelentésben ismerteti majd.

További információk:

Az átfogó ellenőrzést bemutató honlap:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

A fogyasztói hitelről szóló irányelv, a pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló irányelv, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, valamint a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelv.

2 :

EKB, euroövezeti statisztika, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html


Side Bar