Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Kuluttajansuoja: EU tutkii kulutusluottoja tarjoavia verkkosivustoja, jotka ovat kuluttajien kannalta heikoimmin toimivia markkinoita

Bryssel 10. tammikuuta 2012 – Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa olet ollut allekirjoittamassa henkilökohtaista lainaa, luottokorttia tai muuta kulutusluottoa koskevaa sopimusta ja huomannut, että hommasta on tulossa kalliimpaa kuin miltä aluksi näytti? Kulutusluottoja tarjoavia nettisivustoja koskevassa EU:n laajuisessa tutkimuksessa selvitettiin, saavatko kuluttajat ennen kulutusluottosopimuksen allekirjoittamista tiedot, joihin heillä on oikeus EU:n kuluttajansuojalainsäädännön1 perusteella. Kansalliset valvontaviranomaiset tarkastivat yli 500 verkkosivustoa 27 EU-maassa sekä Norjassa ja Islannissa. Viranomaiset totesivat, että 70 % sivustoista (393 sivustoa) edellytti jatkotutkimuksia seuraavien keskeisten ongelmien vuoksi: mainontaan ei sisältynyt vaadittavia vakiotietoja, tarjouksista oli jätetty pois keskeisiä, päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja ja kustannukset oli esitetty harhaanjohtavalla tavalla. Seuraavaksi kansalliset viranomaiset ottavat yhteyttä rahoituslaitoksiin ja luotonvälittäjiin ja kehottavat näitä selvittämään tai korjaamaan epäillyt sääntöjenvastaisuudet. Tehoiskussa tarkasteltiin etenkin sitä, kuinka toimiala soveltaa hiljattain jäsenvaltioiden lainsäädäntöön siirrettyä kulutusluottodirektiiviä, jolla pyritään parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia ymmärtää ja vertailla luottotarjouksia.

”Kun kuluttajat hakevat luottoa, he joutuvat joskus toteamaan, että luotto osoittautuu kalliimmaksi kuin miltä ensiksi vaikutti, koska luottoa koskevat tiedot ovat epäselviä tai puutteellisia,” totesi kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari John Dalli. ”Kulutusluottoasiat eivät aina ole helposti ymmärrettäviä, minkä vuoksi voimassa on EU-lainsäädäntöä, joka auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. On hyvin tärkeää, että yritykset antavat kuluttajille oikeat ja olennaiset tiedot. Jotta tähän päästäisiin, komissio tekee yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.”

Tehoiskuilla pyritään varmistamaan, että EU-lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Tehoiskut ovat EU:n vetämiä operaatioita, joiden toteutuksesta vastaavat kansalliset valvontaviranomaiset, jotka toteuttavat samanaikaisia koordinoituja tarkastuksia havaitakseen tapaukset, joissa kuluttajansuojalainsäädäntöä rikotaan tietyllä sektorilla. Seuraavaksi valvontaviranomaiset ottavat yhteyttä yrityksiin ja kehottavat näitä korjaamaan epäillyt sääntöjenvastaisuudet. Kulutusluottoja koskeva tehoisku toteutettiin syyskuussa 2011.

Kuusi maata toteutti 57 sivustoon kohdistuneen perusteellisemman tutkimuksen (”Sweep Plus”). Tutkimuksessa tarkasteltiin, ovatko sivustot kuluttajansuojasäännösten mukaisia muun muassa maksujärjestelyjen, valitusten käsittelyn sekä sopimusehtojen osalta.

Tarkasteltavana olevat kulutusluottomarkkinat ovat kuluttajien kannalta merkittävät. Vuonna 2010 euroalueen rahoituslaitosten myöntämien kulutusluottojen arvo oli 600 miljardia euroa2.

Tulokset

Alun perin tarkistetuista 562 nettisivustosta ainoastaan 30 % oli asiaankuuluvan EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia, ja 70 % (393 sivustoa) edellytti jatkotutkimuksia. Keskeiset ongelma-alueet olivat seuraavat:

  • Puutteelliset tiedot kulutusluottoja koskevassa mainonnassa: 259 verkkosivustolla (46 %:ssa tarkistetuista sivustoista) mainontaan ei sisältynyt kaikkia kulutusluottodirektiivissä vaadittuja vakiotietoja, joita ovat esimerkiksi i) todellinen vuosikorko, joka on välttämätön tieto tarjousten vertailussa, ii) tieto siitä, ovatko pakolliset liitännäiskulut (esim. vakuutus) mukana kokonaiskustannuksissa, tai iii) luottosopimuksen kesto.

  • Keskeisten tietojen puuttuminen tarjouksesta: 224 sivustolla (43 %) ei annettu selkeitä tietoja kokonaiskustannusten eri osatekijöistä, joita ovat esimerkiksi i) luoton koron tyyppi (kiinteä, muuttuva tai molemmat), ii) luoton kesto ja iii) eräät luottoon liittyvät kustannukset (esim. järjestelypalkkio).

  • Harhaanjohtava kustannusten esitystapa: luottokustannukset esitetään väärällä tai kuluttajia harhaanjohtavalla tavalla, esimerkiksi i) hinnan laskentatavan osalta tai ii) jos kuluttajalle ei kerrota, että kulutusluoton lisäksi hänen on hankittava pakollinen vakuutus. Tällaisia ongelmia esiintyi 116 sivustolla (20 %).

Sweep Plus

Kuusi maata (Italia, Latvia, Liettua, Ruotsi, Slovakia ja Viro) toteuttivat perusteellisemman tutkimuksen, joka kohdistui 57 sivustoon. Suurimmat ongelmat liittyivät ennen sopimusta annettaviin tietoihin ja sopimusehtoihin.

Mitä seuraavaksi?

Kansalliset viranomaiset ottavat lähiviikkoina ja -kuukausina yhteyttä yrityksiin ja kehottavat niitä selkeyttämään tai korjaamaan verkkosivustojaan. Jos yritykset eivät noudata kehotusta, niille voi jäsenmaan lainsäädännöstä riippuen aiheutua seuraamuksia, esimerkiksi sakkoja, tai niiden verkkosivustot voidaan sulkea. Kansallisten viranomaisten on määrä raportoida jatkotoimista Euroopan komissiolle vuoden 2012 syksyyn mennessä. Komissio esittää aikanaan raportin tuloksista.

Lisätietoja:

Tehoiskuja koskeva verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/02

Annex

Table 1. Number of websites checked during the sweep (including sweep plus) and number of websites that need further investigation - by country

Country

Number of websites searched

Number of websites with irregularities

Number to be followed up by the CPC*

Number to be followed up at national level

Austria

10

6

 

6

Belgium

93

89

 

89

Bulgaria

6

0

 

0

Cyprus

10

10

 

10

Czech Republic

10

9

 

9

Denmark

11

9

 

9

Estonia

15

12

 

12

Finland

5

4

 

4

France

50

11

 

11

Germany

26

20

5

15

Greece

1

 0

 

0

Hungary

16

11

 

11

Iceland

10

 

0

Ireland

2

 

0

Italy

15

12

 

12

Latvia

9

7

 

7

Lithuania

5

3

 

5

Luxembourg

20

12

7

5

Malta

5

5

 

5

Netherlands

45

36

 

36

Norway

27

18

 

18

Poland

10

5

 

5

Portugal

40

14

 

14

Romania

20

11

 

11

Slovakia

10

10

 

10

Slovenia

0

0

Spain

29

29

1

28

Sweden

15

12

 

12

United Kingdom

47

38

 

38

29

562

393

13

380

*CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

*some sites had multiple infringements

In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kulutusluottodirektiivi, rahoituspalveluiden etämyyntiä koskeva direktiivi, sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi, sähköistä kauppaa koskeva direktiivi ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva direktiivi.

2 :

ECB, Euro Area Statistics, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html.


Side Bar