Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 juni 2012

Kampen mot skattebedrägerier och skatteundandragande: Kommissionen presenterar konkreta åtgärder

Minimipåföljder för skattebrott, ett gränsöverskridande skatteregistreringsnummer, en EU-stadga för skattebetalare och skärpta gemensamma åtgärder mot skatteparadis. Det här är bara några av de konkreta idéer som kommissionen lade fram i dag för att effektivisera kampen mot skattebedrägerier och skatteundandragande i EU. I meddelandet tar man ett helhetsgrepp på problemet genom att undersöka olika sätt att stärka de nuvarande åtgärderna och beskriva tänkbara nya initiativ för att bekämpa skattebedrägerier och skatteundandragande i Europa.

– Vi ska inte ha några illusioner: skattebrottslingar stjäl från de vanliga medborgarna och berövar medlemsstaterna de intäkter som de så väl behöver, säger Algirdas Šemeta, EU-kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Om vi vill ha rättvisa och effektiva skattesystem måste vi undanröja detta problem. Den politiska viljan finns. Nu måste denna vilja bli till konkreta åtgärder. Som en union med 27 medlemmar har vi en stark fördel – enighet ger styrka. Om vi jobbar som lagspelare med en gemensam strategi kan vi besegra skattebrottslingarna och få in de enorma summor pengar som de är skyldiga.

Den svarta ekonomin beräknas i genomsnitt uppgå till en femtedel av BNP i medlemsstaterna, vilket motsvarar nästan 2,5 triljoner euro totalt. I och med ekonomins globalisering och den tekniska utvecklingen är det uppenbart att isolerade nationella insatser för att lösa det här problemet inte kommer att fungera. Därför omfattar meddelandet en tredelad strategi som syftar till att angripa skatteundandragande och skattebedrägerier från varje tänkbar vinkel.

Nationell nivå

Medlemsstaterna bör fokusera på att förbättra sin administrativa kapacitet för skatteuppbörd, såsom tydligt angavs i de landsspecifika rekommendationerna (se IP/12/513). Kommissionen kommer noga att övervaka utvecklingen inom detta område och vid behov lämna tekniskt bistånd. De nationella myndigheterna bör också göra det lättare för den som vill uppfylla sina skyldigheter, t.ex. genom program för frivilligt utlämnande av uppgifter. Olika EU-instrument, som den gemensamma kontaktpunkten (se IP/12/17) och en eventuell webbportal för skattefrågor, bör också bidra till en förbättrad skattedisciplin.

EU-nivå

Åtgärder mot skatteundandragande på europeisk nivå har visat sig vara effektiva. Tack vare exempelvis EU-direktivet om beskattning av sparande utbyter medlemsstaterna uppgifter om skattebetalare som är bosatta i andra länder som motsvarar ett värde av 20 miljarder euro. Vi måste nu fördjupa den här typen av samarbete och stärka de gemensamma verktygen. Därför är det mycket viktigt att medlemsstaterna enas om det ändrade direktivet om beskattning av sparande. Dessutom presenteras flera nya idéer, t.ex. ett europeiskt gränsöverskridande skatteregistreringsnummer, en mekanism för snabba åtgärder vid momsbedrägerier och EU-minimiregler och påföljder för skattebedrägerier och skatteundandragande.

Internationellt

För att kampen mot skattebrott ska bli verkligt effektiv måste internationella partner tillämpa goda styrelseformer som motsvarar EU:s inom detta område. Kommissionen har begärt mandat för att förhandla fram striktare avtal om sparande med viktiga grannländer, vilket är avgörande i detta hänseende. Före utgången av 2012 kommer kommissionen att utarbeta en "morot och piska"-strategi mot skatteparadis samt åtgärder för att motverka aggressiv skatteplanering.

Bakgrund

Vid Europeiska rådets möte i mars 2012 uppmanade medlemsstaterna kommissionen "att snabbt ta fram konkreta metoder för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande, också med avseende på tredjeländer, och att avlägga rapport senast i juni 2012”. Dagens meddelande kommer att läggas fram vid EU:s toppmöte i slutet av juni.

Nästa steg

Kommissionen kommer att jobba vidare med de idéer som anges i dagens meddelande. Före årets slut kommer man att lägga fram en handlingsplan för bekämpande av skattebedrägerier och skatteundandragande, med specifika åtgärder som snabbt kan utarbetas. Samtidigt kommer kommissionen att lägga fram sitt initiativ mot skatteparadis och aggressiv skatteplanering.

Användbara länkar

Kommissionens meddelande finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar