Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. junija 2012

Spopadanje z davčnimi goljufijami in utajami: Komisija določila konkretne ukrepe

Minimalne sankcije za davčne kršitve, čezmejna davčna številka, listina davkoplačevalcev EU in strožji skupni ukrepi proti davčnim oazam so samo nekatere izmed konkretnih zamisli za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam in utajam v EU, ki jih je Evropska komisija predstavila danes. Današnje sporočilo išče načine za okrepitev sedanjih ukrepov s celostnim pristopom ter določa mogoče nove pobude za odpravljanje davčnih goljufij in utaj v Evropi.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal:

„Ne delajmo si utvar: davčni utajevalci kradejo iz žepov običajnih državljanov in države članice prikrajšajo za zelo potreben prihodek. Če želimo pravične in učinkovite davčne sisteme, moramo to dejavnost zatreti. Politična volja za zaostritev boja je prisotna. Zdaj je čas, da spremenimo besede v dejanja. Kot Unija 27 držav članic imamo veliko prednost: moč je v številkah. Z združenimi močmi in skupno strategijo lahko premagamo goljufe in utajevalce ter ponovno pridobimo velike zneske denarja, ki nam legitimno pripada.

Ocenjena velikost sive ekonomije v državah članicah naj bi v povprečju znašala petino BDP, kar je skupaj skoraj 2 bilijona evrov. Zaradi globalizacije gospodarstva in tehnoloških napredkov je jasno, da izolirana nacionalna prizadevanja pri premagovanju tega problema ne bodo zadoščala. Zato sporočilo določa tristopenjski pristop, s katerim se bo spopadlo z davčnimi goljufijami in utajami z vseh mogočih vidikov.

Nacionalna raven

Države članice bi se morale osredotočiti na izboljšanje upravne zmogljivosti pri pobiranju davkov, kot je bilo jasno določeno v priporočilih za posamezne države (glej IP/12/513). Komisija bo pozorno spremljala njihov napredek na tem področju in nudila tehnično pomoč, kjer jo potrebujejo. Nacionalni organi bi morali zainteresiranim stranem olajšati izpolnjevanje standardov, na primer s pomočjo prostovoljnih programov širjenja. Instrumenti EU, kot sta enotna kontaktna točka (glej IP/12/17) in morebitni spletni davčni portal, bi morali bolje pomagati pri skladnosti.

Raven EU

Ukrepi za spopadanje z davčno utajo na evropski ravni so se izkazali za učinkovite. Države članice si na primer zaradi direktive o prihrankih izmenjujejo informacije o tujih davkoplačevalcih v višini 20 milijard evrov. Trenutni izziv je, kako to sodelovanje poglobiti in okrepiti skupna orodja. V tem pogledu je sporazum držav članic o revidirani direktivi o prihrankih bistven. Poleg tega so predstavljene številne nove zamisli, med njimi tudi morebitna evropska čezmejna davčna številka, hitri odzivni mehanizem za goljufije DDV ter minimalna pravila in sankcije EU za davčne goljufije in utaje.

Mednarodna raven

Če želimo, da je boj proti utaji davkov resnično učinkovit, morajo mednarodni partnerji uporabiti dobre standarde upravljanja, ki so enakovredni standardom EU. V tem pogledu so ključna pooblastila, ki jih je Komisija zahtevala pri pogajanju trdnejših sporazumov o prihrankih z glavnimi sosednjimi državami. Pred koncem leta 2012 bo Komisija določila tudi pristop „korenčka in palice“, s katerim se bo spopadla z davčnimi oazami, ter ukrepe za soočanje z agresivnimi davčnimi načrtovalci.

Ozadje

Na Evropskem svetu marca 2012 so države članice pozvale Komisijo, naj „hitro razvije konkretne načine za izboljšanje preprečevanja davčnih goljufij in davčnih utaj, med drugim v zvezi s tretjimi državami, ter o tem poroča do junija 2012“. Današnje sporočilo bo predloženo na vrhu EU konec junija.

Naslednji koraki

Komisija bo začela z razvojem zamisli, ki so določene v današnjem sporočilu. Pred koncem leta bo predstavila akcijski načrt za boj proti davčnim goljufijam in utajam, skupaj s posebnimi ukrepi, ki bi jih bilo mogoče hitro razviti. Komisija bo tudi predstavila svojo pobudo o davčnih oazah in agresivnem davčnem načrtovanju.

Koristne povezave

Sporočilo Komisije je dostopno na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kontakt:

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar