Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 27 iunie 2012

Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale: Comisia ia măsuri concrete

Stabilirea de sancțiuni minime pentru infracțiunile fiscale, un cod de identificare fiscală transnațional, o cartă a contribuabilului UE și măsuri comune mai dure împotriva paradisurilor fiscale – iată doar câteva dintre ideile concrete prezentate astăzi de Comisie vizând intensificarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale în UE. Comunicarea de astăzi examinează, printr-o abordare holistică, modalitățile de întărire a măsurilor existente și expune noi inițiative posibile în vederea eliminării fraudei și a evaziunii fiscale în Europa.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat:

„Să spunem lucrurilor pe nume: evazioniștii fiscali fură din buzunarele cetățenilor obișnuiți și privează statele membre de încasări vitale. Dacă ne dorim sisteme fiscale echitabile și eficiente, trebuie să eradicăm acest tip de activitate. Există voință politică pentru intensificarea luptei în acest sens. Acum este momentul să o transformăm în acțiune. Suntem 27 în Uniune, deci avem un avantaj extraordinar – forța dată de faptul că suntem mulți. Dacă acționăm în echipă, cu o strategie comună, putem învinge trișorii și evazioniștii și putem recupera sume enorme de bani care sunt datorate în mod legal.”

Conform estimărilor, economia subterană în statele membre reprezintă în medie aproape o cincime din PIB, adică un total de aproape 2 000 de miliarde EUR. Date fiind globalizarea economiei și progresul tehnologic, este evident că această problemă nu va putea fi rezolvată prin eforturi izolate, la nivel național. De aceea, comunicarea prezintă o abordare pe 3 niveluri, prin care evaziunea și frauda să fie atacate din toate unghiurile posibile.

La nivel național

Statele membre trebuie să se concentreze pe întărirea capacității lor administrative de a încasa impozite, așa cum prevăd în mod clar Recomandările de țară (a se vedea IP/12/513). Comisia va monitoriza îndeaproape progresele în acest sens, oferind totodată asistență tehnică acolo unde este nevoie. Autoritățile naționale trebuie, de asemenea, să ofere facilități celor care se conformează de bună voie, de exemplu programe de declarare voluntară. În același timp, instrumentele UE, precum „ghișeul unic” (a se vedea IP/12/17) și, eventual, un portal internet pentru taxe și impozite ar putea contribui la creșterea gradului de conformare.

La nivelul UE

Acțiunile de combatere a evaziunii fiscale la nivel european s-au dovedit eficiente. De exemplu, datorită directivei UE privind impozitarea veniturilor din economii, statele membre fac schimb de informații referitoare la contribuabilii nerezidenți, corespunzătoare unor sume totalizând 20 miliarde EUR. Provocarea actuală este de a aprofunda această cooperare și de a consolida instrumentele comune. În acest sens, este esențial acordul statelor membre cu privire la revizuirea directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Se avansează, de asemenea, o serie de idei noi, printre care un eventual cod de identificare fiscală transnațional, un mecanism de reacție rapidă la frauda privind TVA-ul, un minimum de reguli și sancțiuni pentru fraudă și evaziune fiscală.

La nivel internațional

Pentru ca lupta împotriva evaziunii fiscale să fie cu adevărat eficace, partenerii internaționali trebuie să aplice standarde de guvernanță echivalente celor de la nivelul UE. În acest sens, sunt cruciale mandatele pe care Comisia le-a solicitat pentru a negocia acorduri mai solide privind impozitarea veniturilor din economii cu principalele țări vecine. Înainte de sfârșitul anului 2012, Comisia va prezenta, de asemenea, o strategie implicând stimulente și sancțiuni pentru abordarea problemei paradisurilor fiscale și măsuri vizând planificarea fiscală agresivă.

Context

La Consiliul European din martie 2012, statele membre au cerut Comisiei „să dezvolte rapid modalități concrete pentru a îmbunătăți lupta împotriva fraudei fiscale și evaziunii fiscale, inclusiv în legătură cu țările terțe, și să prezinte un raport până în iunie 2012”. Comunicarea de astăzi va fi prezentată summitului UE de la sfârșitul lunii iunie.

Etapele următoare

Comisia va demara lucrările pentru a dezvolta ideile prezentate în comunicarea de astăzi. Înainte de sfârșitul anului, ea va prezenta un plan de acțiune pentru lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, cu măsuri specifice care să poată fi implementate rapid. Totodată, Comisia își va prezenta inițiativa privind paradisurile fiscale și planificarea fiscală agresivă.

Linkuri utile

Comunicarea Comisiei poate fi consultată la:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Persoane de contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar