Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 27. jūnijā

Komisija pieņem konkrētus pasākumus, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu

Sankciju minimums nodokļu pārkāpumu gadījumā, pārrobežu nodokļu maksātāja numurs, ES nodokļu maksātāju harta un stingrāki noteikumi pret nodokļu paradīzēm — tās ir tikai dažas konkrētas idejas, ko Komisija šodien izvirzīja, lai uzlabotu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu ES. Komisija, uzsverot vispusēju pieeju, pašlaik meklē iespējas, kā pastiprināt pašreizējos noteikumus, un izklāsta iespējamās jaunās iniciatīvas, kuru mērķis ir izskaust nodokļu nemaksāšanu Eiropā.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta teica:

“Nelolosim ilūzijas: nodokļu nemaksātāji apzog parastos cilvēkus un liedz dalībvalstīm tik ļoti vajadzīgos ieņēmumus budžetā. Ja vēlamies, lai nodokļu sistēma būtu taisnīga un efektīva, mums jāiznīdē šī parādība. Pastāv politiskā griba, lai cīņu pastiprinātu. Nu pienācis laiks vārdus pārvērst darbos. 27 valstu veidotā Savienībā mums ir ievērojamas priekšrocības, vismaz skaitliskā ziņā. Visiem sadarbojoties un liekot lietā kopēju stratēģiju, varam sakaut krāpniekus un nodokļu nemaksātājus un piedzīt no viņiem krietnas summas, kas mums likumīgi pienākas.”

Tiek lēsts, ka ēnu ekonomika dalībvalstīs vidēji atbilst piektajai daļai no IKP jeb pavisam gandrīz 2 triljoniem eiro. Ņemot vērā ekonomikas globalizāciju un tehnoloģiju progresu, ir skaidrs, ka atsevišķo valstu savrupie mēģinājumi atrisināt šo problēmu negūs panākumus. Tāpēc Komisija ir sagatavojusi trejādu pieeju, lai no visiem iespējamajiem rakursiem cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu.

Valstu līmenī

Dalībvalstīm jāpievēršas tam, lai uzlabotu administratīvo spēju iekasēt nodokļus, kā skaidri noteikts valstīm adresētajos ieteikumos (sk. IP/12/513). Komisija cieši uzraudzīs šajā jomā gūtos panākumus, vajadzības gadījumā neliedzot arī tehnisko palīdzību. Valstu iestādēm būs arī jāpalīdz līdzšinējiem nodokļu nemaksātājiem atgriezties uz likuma takas, piemēram, ieviešot programmas, kurās viņi varēs brīvprātīgi atzīties savos nodarījumos. Labāk ievērot noteikumus palīdzēs arī tādi ES instrumenti kā vienotie kontaktpunkti (sk. IP/12/17) un nodokļu portāls, ko, iespējams, izveidos internetā.

ES līmenī

Līdz šim cīņa pret nodokļu nemaksāšanu Eiropas līmenī ir devusi panākumus. Piemēram, saistībā ar ES uzkrājumu nodokļa direktīvu dalībvalstis apmainās ar informāciju attiecībā uz nodokļu maksātājiem nerezidentiem par summām, kuru vērtība ir ap 20 miljardiem eiro. Tagad kārta pienākusi nākamajam uzdevumam — padziļināt šādu sadarbību un nostiprināt kopējos instrumentus. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis vienotos par pārskatīto uzkrājumu nodokļa direktīvu. Turklāt tika izklāstītas vairākas jaunas idejas. To vidū ir iespēja ieviest Eiropas pārrobežu nodokļu maksātāja numuru, ātrās reaģēšanas mehānismu PVN krāpniecības gadījumos un ES noteikumu un sankciju minimumu, ko piemēros par nodokļu nemaksāšanu.

Starptautiskā līmenī

Lai cīņai pret nodokļu nemaksāšanu būtu faktiski rezultāti, starptautiskajiem partneriem jāliek lietā labas pārvaldības standarti, kas līdzinātos ES piemērotajiem. Šajā ziņā ļoti būtiskas ir pilnvaras, ko Komisija ir pieprasījusi, lai vadītu sarunas ar galvenajām kaimiņvalstīm par stingrākiem nolīgumiem uzkrājumu jomā. Līdz 2012. gada beigām Komisija izstrādās arī t.s. “stibas un burkānu” pieeju attiecībās ar nodokļu paradīzēm un pasākumus, kā tikt galā ar nodokļu agresīvu plānošanu.

Vispārīga informācija

Dalībvalstis 2012. gada marta Eiropadomes sanāksmē lūdza Komisiju “ātri izstrādāt konkrētus risinājumus, lai uzlabotu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, tostarp saistībā ar trešām valstīm, un sniegt ziņojumu 2012. gada jūnijā”. Šodienas paziņojums tiks iesniegts ES augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks jūnija beigās.

Turpmākie pasākumi

Komisija sāks izstrādāt pasākumus, kuru pamatā ir šodienas paziņojumā minētās idejas. Līdz gada beigām tā iepazīstinās ar rīcības plānu par nodokļu nemaksāšanas novēršanu, kurā būs iekļauti konkrēti, ātri izstrādājami pasākumi. Papildus tam Komisija nāks klajā arī ar iniciatīvu par nodokļu paradīzēm un nodokļu agresīvu plānošanu.

Noderīgas saites

Komisijas paziņojums atrodams:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kontaktpersona:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar