Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 27.

Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem: a Bizottság konkrét intézkedésekkel száll harcba

Adózási bűncselekmények esetén alkalmazandó közös minimumszankciók, határokon átnyúló adóazonosító szám, az uniós adófizetők chartája és az eddigieknél határozottabb közös intézkedések az adóparadicsomok felszámolására – ez csupán néhány a Bizottság mai napon előterjesztett konkrét elképzelései közül, amelyek célja megfékezni az EU-n belüli adócsalást és adókikerülést. A mai közlemény – az átfogó megközelítés jegyében – egyrészt áttekinti a már meglévő intézkedések megerősítésének lehetséges módjait, másrészt új kezdeményezések kidolgozásától várja a megoldást az adócsalás és adókikerülés visszaszorítására Európában.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos így fogalmazott:

„Ne ringassuk magunkat illúziókban: az adócsalók igenis a tisztességes embereket megrövidítve gazdagodnak meg, és nélkülözhetetlen bevételi forrástól fosztják meg a tagállamokat. Csak akkor tudunk méltányos és hatékony adózási rendszereket teremteni, ha megálljt parancsolunk ezen tisztességtelen praktikáknak. Megvan a még elszántabb küzdelem iránti politikai elkötelezettség, most itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. 27 tagállam egységeként létszámban már erősek vagyunk, de csak közös stratégiával, csapatként együttműködve tudunk valóban rajta ütni a csalókon és adókikerülőkön, és csak így tudunk hozzájutni azokhoz a jelentős összegekhez, amelyek jog szerint minket illetnek.”

Az európai szürkegazdaság mérete a becslések szerint a tagállamok átlagában a GDP mintegy ötöde, azaz összesen közel 2 billió EUR. Tekintettel a gazdasági globalizációra és a technológiai fejlődésre, kétség sem férhet hozzá, hogy az egyes tagállamok ez irányú, egymástól elszigetelt erőfeszítései nem fogják meghozni a kívánt eredményt. A közlemény ezért egy olyan háromszintű módszert határoz meg, amelynek segítségével átfogó támadást lehet indítani az adócsalás és az adókikerülés ellen.

Nemzeti szint

A tagállamok legfontosabb feladata, hogy az országspecifikus ajánlásokban foglaltaknak megfelelően javítsák adminisztratív kapacitásukat az adóbeszedés területén (lásd IP/12/513). A Bizottság szorosan nyomon kívánja követni az elért eredményeket, és szükség esetén technikai segítségnyújtást biztosít. A nemzeti hatóságoknak is ösztönözniük kell a teljesítési hajlandóságot, például önkéntes közzétételi programok révén. Olyan uniós eszközök, mint az egyablakos ügyintézés (lásd IP/12/17) vagy az esetleges adózási internetes portál, szintén hozzájárulhatnak az adózási előírásoknak való jobb megfeleléshez.

Uniós szint

Az adókikerüléssel szembeni fellépést célzó európai szintű intézkedések hatékonynak bizonyultak. A megtakarítási adóról szóló uniós irányelvnek köszönhetően a tagállamok például évente 20 milliárd EUR értékű jövedelemről osztanak meg a tagállamok egymással információkat a külföldi illetőségű adófizetőkre vonatkozóan. Napjaink kihívása egyrészt az ilyen típusú együttműködés elmélyítése, másrészt a közös eszközök megerősítése. E tekintetben alapvető fontosságú, hogy a tagállamok elfogadják a megtakarítási adóról szóló felülvizsgált irányelvet. Ezen túlmenően néhány új elképzelés is született: közéjük tartozik a határokon átnyúló európai adóazonosító szám bevezetése, egy gyorsreagálási mechanizmus a héa-csalások esetében, valamint a csalásra és az adókikerülésre vonatkozó uniós minimumszabályok és -szankciók.

Nemzetközi szint

Ahhoz, hogy az adókikerüléssel szemben vívott küzdelem igazán eredményes legyen, nemzetközi partnereinknek is megfelelő, az EU-ban alkalmazottakkal egyenértékű kormányzási szabványokat kell alkalmazniuk. Ebből a szempontból kiemelkedő szerepe van azoknak a meghatalmazásoknak, amelyeket a Bizottság a megtakarítások adóztatásáról szóló, még szigorúbb megállapodások kapcsán a legjelentősebb szomszédos országokkal való tárgyalások lefolytatásához kért. 2012 vége előtt a Bizottság új megközelítést fog kidolgozni: „a kenyér és korbács” elvét kívánja alkalmazni az adóparadicsomokkal szemben, továbbá egyedi intézkedéseket vezet majd be az agresszív adótervezők ellen.

Előzmények

Az Európai Tanács 2012 márciusában tartott ülésén a tagállamok felkérték a Bizottságot, hogy „gyors ütemben dolgozzon ki konkrét megoldási javaslatokat az adócsalás és az adókikerülés elleni fellépés hatékonyabbá tétele céljából, többek között a harmadik országok viszonylatában is, és 2012 júniusáig tegyen jelentést”. A mai közlemény a június végi EU-csúcson kerül előterjesztésre.

A következő lépések

A Bizottság hamarosan hozzákezd a mai napon kiadott közleményben ismertetett elképzelések kidolgozásához. Még az éve vége előtt elő fogja terjeszteni az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervét, amelyben már szerepelnek a rövid idő alatt kifejleszthető, konkrét intézkedések. Ezzel egy időben a Bizottság ismertetni fogja az adóparadicsomokra és az agresszív adótervezésre vonatkozó kezdeményezéseit is.

Hasznos linkek

A bizottsági közlemény a következő oldalon érhető el:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

MEMO/12/492

Kapcsolattartó:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar